Ventspils novada pašvaldība kopš 2011. gada, sagaidot valsts svētkus 18. novembrī, pasniedz Pateicības, Atzinības un Goda rakstus.

Par Goda rakstu piešķiršanu balso deputāti, un šoreiz domes sēdē nolemts apbalvot:

- Zlēku pagasta pārvaldes vadītāju Daigu Cekuli – par ieguldījumu pagasta attīstībā, kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā un uzturēšanā, atsaucību saskarsmē ar ikvienu zlēcenieku;

- Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītāju Aigaru Kresu – par ieinteresētību un profesionālu attieksmi, organizējot Piltenes infrastruktūras sakārtošanas darbus, jaunām idejām, uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti;

- Bāriņtiesas priekšsēdētāju Sandru Jurciku – par ilggadēju ar sirdsdegsmi un augstu atbildības sajūtu veiktu darbu Ventspils novada Bāriņtiesā;

- Atpūtas vietu minizoo ''Buki'' – par veiksmīgu ieguldījumu Vārves pagasta un Ventspils novada attīstībā, nodarbojoties ar uzņēmējdarbību, tūristu piesaisti, tā popularizējot Vārves pagastu un Ventspils novadu, veidojot pozitīvu tēlu novadā;

- Zemessardzes 46. kājnieku bataljona komandieri pulkvežleitnantu Jāni Lakševicu – par ieguldījumu Ventspils novada jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

Savukārt apbalvojumus ''Ventspils novada pašvaldības Atzinības raksts'' saņems:

- Zūru pamatskolas skolotāja Silvija Kalniņa - par ilggadēju un radošu darbu skolēnu izglītošanā un sadarbības nodrošināšanā ar vecākiem;

- Vārves pagasta iedzīvotājs Dāvis Blāze - par sasniegumiem starptautiskajās loka šaušanas sacensībās, nodrošinot Ventspils novada tēla atpazīstamību pasaulē;

- Piltenes pilsētas iedzīvotājs Oskars Gūtmanis - par ilggadēju un aktīvu atbalstu Piltenes pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā, jaunu tradīciju iedibināšanā;

- Piltenes pamatskolas skolotāja Baiba Brauna - par augstu profesionalitāti un kvalitatīvu darbu izglītības jomā;

- Tārgales pamatskolas handbola treneris Pēteris Tervits - par prasmīgu un individuālu pieeju katram audzēknim, iekļaušanos starptautiskajā sporta apritē;

- Ugāles pagasta iedzīvotāja Vera Berga - par senioru kluba ''Bārbele'' ilggadēju vadīšanu, Ugāles senioru saliedēšanu un iesaistīšanu sabiedriski nozīmīgās aktivitātēs;

- Jūrkalnes pagasta iedzīvotāja Marija Janvāre - par ilggadēju darbu novadpētniecībā, novada un pagasta senioru kustībā.

Apbalvojumi ''Ventspils novada pašvaldības Pateicības raksts'' piešķirti:

- Užavas pagasta iedzīvotājai Skaidrītei Gailišai - par aktīvu sabiedrisko darbu Užavas pagasta iedzīvotāju labā un  iesaistīšanos Ventspils novada pasākumos;

- Piltenes pilsētas iedzīvotājai Daigai Latererei - par līdzcietību un nenogurdināmu brīvprātīgu atbalstu karā cietušās Ukrainas civiliedzīvotāju labbūtībai jaunajā pagaidu mājvietā Piltenē;

- Vārves pagasta iedzīvotājai Agnesei Vēberei - par sabiedrisko aktivitāti, uzlabojot atpūtas kvalitāti;

- Ziru pagasta autobusa vadītājam Arnim Rullim - par precizitāti un apzinīgu attieksmi pret uzticēto darbu;

- Usmas pagasta iedzīvotājai Ivetai Biezajai - par prasmi iedziļināties iedzīvotāju vajadzībās, sniedzot kvalitatīvus ēdināšanas pakalpojumus iedzīvotājiem;

- Ugāles pagasta iedzīvotājam Andrim Bernānam - par ieinteresētu darbību Ugāles pastaigu takas izveidē, uzturēšanā un uzkopšanas talku darbu vadīšanu;

- Ugāles pagasta iedzīvotājam Dainim Jansonam - par ieinteresētību pastnieka darba pienākumu veikšanā. atsaucību un iedziļināšanos ikviena iedzīvotāja vajadzībās.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: