Novada dome izskatījusi vairākus gadījumus, kad saimnieki lūdz legalizēt savu īpašumu palīgēkas vai žogus. 

Arī decembra beigās deputāti pieņēma lēmumu atļaut legalizēt četrus  objektus – saimniecības ēkas jumtu Vārves pagastā, saimniecības ēku Ziru pagastā, žogu pie Ventas, kā arī SIA Bradava zivju noliktavu Ugāles pagastā.

Žogs Vārves pagastā deputātu sēdes dienas kartībā nonāca atkārtoti. Tā kā pirmoreiz nebija pārliecības, vai žogs nav uzbūvēts Ventas tauvas joslā, jautājumu atlika.

Administratīvās komisija secināja, ka žogs nenosprosto tauvas joslu, tāpēc piekrita to legalizēt. Jāpiezīmē, ka jautājums par īpašumu legalizēšanu tiek izskatīts tikai pēc tam, kad to īpašnieki samaksājuši sodu par nelikumīgo būvobjektu.

Līdz šim Administratīvā komisija piespiedusi maksāt sodu Ls 50 līdz Ls 500 (juridiskai personai) apmērā.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Mārus Dadzis stāsta, ka lielākoties legalizācijai nodotie objekti ir kolhozu laikos iegūtas saimniecības ēkas, noliktavas, garāžas u.tml., kam iepriekš nebija nokārtoti dokumenti. Pavisam dome skatījusi ap 10 šādu gadījumu.

Tas, ka tie uzrodas, liecina gan to, ka intensīvāk strādā būvvalde, gan to, ka cilvēki paši vēlas sakārtot īpašuma lietas. Ugāles muižas gadījumā, tur atrodas SIA Bradava zivju noliktava, īpašnieks cer apgūt ES naudas. Iespējams, nākotnē pašvaldība nonāks arī līdz tādiem gadījumiem, kad atklās patvaļīgu būvniecību, pieļauj Dadzis. Pagaidām nav konstatēts gadījums, kad legalizēšanai iesniegtu objektu novada dome būtu likusi nojaukt. «Ļaujam legalizēt, sakārtot cilvēkiem lietas, lai saimnieko un maksā nodokļus», saka Dadzis.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: