Lai saglabātu labas kaimiņattiecības, novada dome atlikusi Vārves teritorijas plānojuma grozījumu pieņemšanu. Šodien domes sēdē izšķiras dokumenta tālākais liktenis.

Decembra sākumā novada dome sasauca ārkārtas sēdi, kurā plānoja pieņemt lēmumu par Vārves teritorijas plānojuma grozījumu tālāko virzību. Novada deputāti cerēja saņemt no pilsētas domes Satiksmes ministrijas atzinumu par Ventspils lidostas ģenerālplānu. Novada domes rīcībā pagaidām nav informācijas, ka 2007. gadā dāņu kompānijas Rambooll izstrādātais ģenerālplāns būtu kādā institūcijā apstiprināts.

Līdz sasauktajai ārkārtas sēdei dokuments novada domē netika iesniegts, un deputāti jautājumu atlika. Vakar Satiksmes ministrija izsūtījusi vēstuli gan Ventspils pilsētas pašvaldībai, gan novada domei, kurā skaidro Ventspils lidostas turpmākās attīstības iespējas.

Dokumentā ministrija dara zināmu, ka plāno virzīt jautājumu par valsts nozīmes civilā lidlauka statusa piešķiršanu un lidostas attīstībai nepieciešamo teritoriju robežu noteikšanu izskatīšanai Ministru kabinetā. Ministrija izstrādājusi MK grozījumus 2009. gada 15. decembra noteikumos nr.1476, kas paredz, ka 2011. gadā Ventspils lidostas varēs pretendēt uz ES Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanu 1,9 milj. latu apmērā.  

Pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Vītoliņš uzsver, ka svarīgi, lai teritorijas plānojums būtu kvalitatīvs un tajā tiktu ņemta vērā Ventspils lidostas attīstība. Vītoliņš saprot, ka novada pašvaldība izjūt spiedienu no zemes īpašnieku puses, un uzsver, ka lidostas attīstības plāns paredz mazākus apgrūtinājumus zemes īpašniekiem nekā esošais teritorijas plānojums, kurā iestrādāta lidostas turpmākās izpētes teritorija.

Pilsētas dome ir ieinteresēta sadarboties, lai rezultāts būtu visām pusēm pieņemams.

Uz novada domes sēdi ir sagatavots lēmumprojekts, kurā paredzēts atcelt iepriekš pieņemtu domes lēmumu par teritorijas plānojuma gala redakcijas apstiprināšanu. Tas nozīmē, ka paredzēts plānojumu vēlreiz pilnveidot. Šobrīd sagatavotajos grozījumos teksta daļā ir atsauce uz likumu par aviāciju, ja ir skaidrs, kā attīstīsies lidosta, ir doma precizēt kartogrāfisko materiālu un apbūves noteikumus, skaidro novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks.          

«Saprotam kaimiņu pašvaldību, un, ja lidosta attīstās, arī novadam tas būs izdevīgi,» saka Dadzis, «bet jāsalāgo visas intereses.» Lēmumprojektā norādīts ieteikt pilsētas domei un Satiksmes ministrijai organizēt sabiedrisko apspriešanu, lai stāstītu pierobežniekiem par lidostas attīstību un kā tā attiecas uz viņu zemēm. No novada puses pretimnākšana esot vēlreizējas pilnveidošanas veicināšana, bet reālo darbu novads gaida no pilsētas un ministrijas. Vēl gan nav zināms, vai par šādu lēmumprojektu savas balsis atdos deputāti.  

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: