Šī gada 12. marta izdevumā “Ventspilnieks.lv” lasu A. Ladmaņa kunga pausto viedokli rakstā “Kurš mūs indē jeb paši cēla, paši brēca” un patiesā izbrīnā domāju, ka, Ladmaņa kungs, Jūs dzīvojat iedomu pasaulē, kurā, Jūsuprāt, Ventspilī strādājošiem uzņēmumiem ir nospļauties par ekoloģiju, pilsētu un tās iedzīvotājiem.

Tā ne tuvu nav patiesība. Es, SIA “VK Terminal Services” darbinieks, gribu Jūs atgriezt reālajā pasaulē un paskaidrot, kā mēs, “ķīmiķi”, strādājam.

Pie mums strādā vairāk nekā 330 darbinieki, liela daļa no tiem ar augstāko profesionālo izglītību, visi ir apmācīti un ir saņēmuši pielaidi darbam ar ķīmiskām kravām. Personāls, kā neviens cits, vislabāk pārzin iespējamos riskus darbā ar ķīmiskām kravām un pats ir ieinteresēts drošas vides nodrošināšanā gan uzņēmumā, gan pilsētā, kurā visi dzīvojam.

Mūsu uzņēmums nodrošina servisa pakalpojumus uzņēmumiem “VARS”, “Ventamonjaks”, “BioVenta”, “Ventall Terminals”, lai droši ekspluatētu to tehnoloģisko aprīkojumu, pieņemot ķīmiskos un naftas pārstrādes produktus no dzelzceļa cisternām, droši tos uzglabātu rezervuāros un uzkrautu uz tankkuģiem. 

Visām darbībām ar pārkraujamiem produktiem ir izsniegtas vides aizsardzības atļaujas, kurās ir atrunāti produkti, to ķīmiskie sastāvi, gada laikā atļautais apjoms un paņēmieni, kādā veidā drīkst veikt pārkraušanu. Visas darbības notiek saskaņā ar tehnoloģisko reglamentu. Uzņēmumu darbības regulāri pārbauda valsts iestādes kompleksajās pārbaudēs (ugunsdzēsības dienests, Valsts Vides dienests utt.), kurās vienmēr tiek gūts pozitīvs novērtējums.

Ķīmisko un naftas produktu izkraušanai, kas tiek nogādāti terminālos pa dzelzceļu cisternās, tiek izmantota noliešanas estakādes, kas aprīkotas saskaņā ar visiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem. Konkrēti:

- Amonjaka noliešanas estakāde aprīkota ar 54 hermētiska tipa noliešanas ierīcēm;

- Akrilnitrila noliešanas estakāde aprīkota ar 22 hermētiska tipa noliešanas ierīcēm;

- Naftas produktu noliešanas estakāde aprīkota ar 26 slēgta tipa noliešanas ierīcēm.

Hermētiska tipa ierīces? Paskaidrošu – ierīces, tiek pievienotas dzelzceļa cisternai procesā nenotiekot dehermetizācijai – tas nozīmē nekādu izmešu atmosfērā. Ar tādām ierīcēm nolej īpaši bīstamās kravas (mūsu gadījumā amonjaku un akrilnitrilu).

Slēgta tipa ierīces? Pievienojot šīs ierīces dzelzceļa cisternai, jāatver lūka. Atvērtā lūkā tiek ielaists noliešanas stenders pēc tam lūka tiek blīvi noslēgta ar vāku. Tehnoloģija paredz zināmu daudzumu produkta izgarojumu nonākšanu atmosfērā, taču tas notiek laika intervālā ne garākā par 2 minūtēm katrai cisternai, līdz cisternas vāks tiek noslēgts tālākam izliešanas procesam. Dispečerdienests pastāvīgi kontrolē laika apstākļus un nelabvēlīgu apstākļu gadījumā cisternas kurās ir naftas produkti, nemaz netiek atvērtas.

Pēc izliešanas līdz iekraušanai tankkuģī, naftas produkti tiek uzglabāti rezervuāros, kuri visi pilnībā ir aprīkoti ar pontoniem, kas novērš naftas produktu izgarojumu nonākšanu atmosfērā ar efektivitāti līdz 95%. Pontonu darbību un atbilstību nepieciešamajai efektivitātei katru gadu pārbauda laboratorija ar starptautiski atzītu sertifikāciju.

Naftas produktu iekraušana tankkuģos notiek, tikai izmantojot strādājošu tvaika savākšanas un rekuperācijas iekārtu (TSI). Šo iekārtu SIA “VK Terminal Services” uzstādīja 2006. gadā kā pirmais terminālis Latvijā, kad likumdošanā šādas iekārtas uzstādīšanu vēl nemaz nebija noteikta. Iekārtas darbības laikā visi ogļūdeņraži tiek novadīti caur speciālu ogļu filtru, kur tie tiek absorbēti un atgriezti šķidrā formā iekraušanai tankkuģī.  Speciāls gāzu analizators pastāvīgi kontrolē attīrīto tvaiku tīrības pakāpi filtra izejā, kur vidējie rādītāji ir 0.2 g/m3 ar atļautiem 10 g/m3 (saskaņā ar uzņēmumam pieejamu informāciju, šāds rādītājs ir arī vairākas reizes zemāks par vidējiem darbības rādītājiem šāda veida iekārtās Eiropā). Gāzu analizatora dati tiešsaistes režīmā tiek nodoti ostas dienestiem un vides dienestam, tīrības pakāpi atsevišķi arī regulāri pārbauda attiecīgi akreditēta laboratorija.

TSI darbības princips paredz ogļu filtru reģenerāciju, tas ir attīrīšanos no ogļūdeņražiem, bet protams ogļu filtra darbības mūžs nav bezgalīgs, tāpēc ogles filtra iespējas un tālākās ekspluatācijas novērtēšanai to paraugi tiek regulāri nodoti analīzei Lielbritānijā (pēdējā reize 2020. gadā). Pretēji Jūsu apgalvojumam, ogļu filtra maiņa atbilstoši paredzētajam notiek, tad kad ogles resurss sevi ir izsmēlis un notiek iekārtas darbības efektivitātes samazināšanās nevis pēc katras nolietas dzelzceļa cisternas, kā rakstāt savā rakstā, iespējams informāciju smeļoties no pseido-speciālistiem, kas neko nesaprot no šīm tehnoloģijām, ko izmanto terminālos.

Apkārtējās vides kontrolei un smaku monitoringam uzņēmuma darbības rezultātā tiek izmantoti “elektroniskie deguni”, 2 izvietoti uzņēmuma teritorijā, kā arī viens pilsētā Sanatorijas ielā. Dati no ierīcēm tiek nodoti dispečerdienestā, ostas kapteiņdienestā un reģionālajā vides aizsardzības pārvaldē. Papildus pa perimetru (gar estakādēm, pie rezervuāriem, piestātnēs) ir uzstādīta sistēma ASCA, kas pastāvīgi monitorē amonjaka klātbūtni gaisā.

Noslēgumā, vēlos norādīt, ka mūsu uzņēmumā regulāri tiek praktizētas atvērtās durvju dienas, kurās interesenti var iepazīties ar uzņēmumu darbību un specifiku, tajā skaitā izsekot tehnoloģiskajam procesam un pārliecināties par vides aizsardzības un drošības līmeni. Aicinām šo iespēju izmantot un izdarīt secinājumus pēc tam, nevis paļauties uz neprecīzu informāciju un pseidospeciālistiem.

Vjačeslavs Verņuks

SIA “VK Terminal Services” Valdes loceklis, tehnikas un tehnoloģiju departamenta vadītās (10 gadu pieredze)

Agrāk SIA “Ventspils nafta termināls“ tehniskais direktors (8 gadu pieredze)

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    еs 29.03.2021, 21:10:52

    Vai tika veikti pētījumi par ostas termināļu ietekmi uz ilggadējo darbinieku veselību?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: