Ventspils pilsētas domes finanšu nodaļa informē, ka  laikrakstā "Ventspilnieks.lv" 21.01.2021. rakstā "Darīsim Ventspili diženu. Pārvalde" tiek apzināti vai neapzināti maldināti Ventspils iedzīvotāji.

Nr.p.k.

Izplatītā Fake ziņa/meli

Patiesībā

1.

[..] Izpilddirektora un pašvaldības pārvaldes struktūru vadītāju regulārām sabiedriskajām atskaitēm jākļūst par normu. Pašvaldības pārvaldes struktūru un to vadītāju redzējumiem, nospraustiem mērķiem, uzdevumiem, budžetu izpildes un amatpersonu izdevumu atskaitēm sabiedrībai jābūt brīvi pieejamām. [..]

Pašvaldības struktūrvienību vadītāju atskaites jau šobrīd ir “norma”, nevis “tām jākļūst par normu”. Gan pašvaldības iestādes, gan arī pašvaldības pārvalde kopumā (t.sk. izpilddirekora atbildības jomā) sniedz dažāda veida un formāta atskaites iedzīvotājiem par paveikto.

Vispirms jau sociālajos tīklos un savās interneta mājas lapās pašvaldības iestādes sniedz attiecīgajā brīdī aktuālo informāciju par paveikto, aktuālajiem notikumiem un citu attiecīgajiem interesentiem svarīgu informāciju.

Tāpat pašvaldības iestādes masu medijos sniedz jau apkopotu un plašāku informāciju par noteiktā periodā izdarīto un tā brīža aktualitātēm, par kurām iedzīvotāji ir uzdevuši jautājumus.

Jau kopš 2013. gada Ventspils pilsētas dome gatavo pašvaldības atskaiti par iepriekšējā periodā paveikto, kas tiek izplatīta gan iedzīvotāju pastkastēs, gan arī pieejama elektroniskā formātā pašvaldības interneta portālā.

Vienlaikus pašvaldības iestādes gatavo arī normatīvajos aktos noteiktos finanšu pārskatus, kuros ir sniegta ne tikai darbības finansiālie rādītāji, bet arī iestādes darbības saturiskā atskaite. Arī šīs atskaites ir publiski pieejamas pašvaldības interneta portālā un ar tām iepazīsties ne tikai starptautiskā auditorkompānija SIA Ernst&Young Baltic, kura sniedz atzinumu par pašvaldības gada pārskata pareizību, bet arī valsts pārvaldes iestādes un citi interesenti.

2.

[..] Savukārt pašvaldības policijas pakļautībā atrodas domes augstāko amatpersonu vajadzības nodrošinošais autoparks ar visiem autovadītājiem. Šāda administrācijas izdevumu slēpšana nav pieļaujama. Administrācijas izdevumiem jābūt atspoguļotiem tikai pašvaldības administrācijas budžetā, bez tam sabiedrībai jābūt pieejamiem šo budžetu detalizētiem atšifrējumiem. Sabiedrībai jāzina, cik izmaksā domes amatpersonas, domes administrācija, kādas pašvaldības automašīnas izmanto ierēdņi, lai spriestu, vai šāds pakalpojums ir nepieciešams un vai tā izmaksas ir adekvātas. [..]

Pašvaldības mantas, t.sk. transportlīdzekļu, atrašanās vienas vai otras iestādes uzskaitē (bilancē) ir tikai darba organizācijas jautājums. Jebkurā gadījumā tā ir pašvaldības kopīga manta.

Pašvaldības izdevumu uzskaites jautājumi ir regulēti daudzos Ministru kabineta noteikumos un pašvaldībai tie visi ir jāievēro, kas arī tiek darīts. Administrācijas izdevumi netiek slēpti, kā tas ir minēts viedokļa rakstā, bet gan tie tiek uzskaitīti atbilstoši spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem.

Ventspils pilsētas dome nav izveidojusi atsevišķu institūciju autotransporta pakalpojumu nodrošināšanai un praksē ir pārliecinājusies, ka Pašvaldības policija var operatīvāk reaģēt uz dažādām izmaiņām, piemēram, operatīvi nodrošināt transportlīdzekļa vadītāju, ja kāds no vadītajiem atrodas darbnespējā vai atvaļinājumā, nodrošināt autotransportu ārpus domes administrācijas darba laika ārkārtas situāciju gadījumā (pašvaldības teritorijas iespējamie apdraudējumu gadījumā pašvaldības pienākums reaģēt saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteikto). Tādējādi autotransporta nodrošināšanas funkcijas uzticēšana Pašvaldības policijai praksē ir pierādījusies kā lietderīga un efektīva.

 

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Vilis Skuja XVI 22.02.2021, 11:42:00

    https://www.tvnet.lv/7184114/pirmas-instances-tiesa-lembergam-piespriez-cietumsodu-apcietinot-turpat-tiesas-zale

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: