Ventspils tehnikums 17. jūnijā uzsāks topošo izglītojamo uzņemšanu 2024./2025. mācību gadam, piedāvājot plašu profesionālās izglītības programmu klāstu, kas sagatavo jauniešus darba tirgū pieprasītām profesijām.

Ventspils tehnikums ir ne tikai profesionālās izglītības iestāde, kurā palīdzam ikvienam savam izglītojamajam apgūt profesiju, nodrošinot mūsdienīgu mācību vidi, bet vieta, kur profesija tiek novērtēta kā lielākā vērtība ikviena jaunieša nākotnē!

Tehnikuma ikdienas darbā ir svarīga sadarbība starp izglītojamajiem, vecākiem, pedagogiem un sadarbības partneriem, jo tikai tā varam sasniegt vislabāko rezultātu, lai darba tirgū sagatavotu vislabākos savas profesijas speciālistus. Ventspils tehnikumā iespējams apgūt profesijas, kuras darba tirgū ir pieprasītas un konkurētspējīgas.

2024./2025. mācību gadā Ventspils tehnikums piedāvā iegūt kvalifikācijas šādās izglītības programmās:
Pēc pamatskolas beigšanas (mācību ilgums ir līdz 4 gadiem pilna laika klātienē).
    1. Metālapstrāde: Programmvadības metālapstrādes darbagaldu iestatītājs;
    2. Enerģētika un elektronika: Elektrotehniķis (specializācija – Rūpnīcu elektroiekārtu tehniķis);
    3. Viesnīcu pakalpojumi: Viesu uzņemšanas dienesta speciālists;
    4. Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūves tehnoloģija: Mašīnbūves tehniķis (obligāti iegūstamā zemākā līmeņa kvalifikācija – Atslēdznieks);
    5. Tūrisma pakalpojumi: Tūrisma pakalpojumu konsultants;
    6. Autotransports: Automehāniķis (obligāti iegūstamā zemākā līmeņa kvalifikācija – Autoatslēdznieks);
    7. Mehatronika: Mehatronisku sistēmu tehniķis;
    8. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas: Inženiersistēmu būvtehniķis;
    9. Metālapstrāde: Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē MAG/135 (sākot no 17 gadiem, mācību ilgums – 1 gads);
    10. Programmēšana: Programmēšanas tehniķis;
    11. Ēdināšanas pakalpojumi: Pavārs (specializācija – Restorāna pavārs);
    12. Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli: Datorsistēmu tehniķis;
    13. Restorāna pakalpojumi: Viesmīlis.

Topošo izglītojamo uzņemšana Ventspils Tehnikumā tiks organizēta divās kārtās:
    • 1. kārta norisināsies no 17. jūnija līdz 26. jūlijam, piedāvājot jauniešiem pieteikties uz jebkuru Ventspils Tehnikuma izsludināto programmu;
    • 2. kārta norisināsies no 29. jūlija līdz 16. augustam, piedāvājot iespēju pieteikties uz programmām, kurās pēc 1. kārtas būs brīvas vietas;
    • Rezultāti par uzņemšanu tiks paziņoti 20.augustā.

Dokumentus būs iespēja iesniegt klātienē Ventspils Tehnikumā (Saules iela 15, Ventspils).

Pretendenti tiek uzņemti konkursa kārtībā, izvērtējot 9. klases eksāmena rezultātus un vērtējumus tādos mācību priekšmetos kā matemātika, latviešu valoda, fizika, ķīmija, dabas zinības, informātika, vēsture, pirmā svešvaloda, vispārējo zināšanu pārbaudes testa un pārrunu rezultātiem.

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz šādi dokumenti (dokumentu kopijām pēc pieprasījuma jāuzrāda oriģināli):
    1. iesniegums (veidlapa valsts budžeta grupām);
    2. vispārējo pamatizglītību apliecinoša dokumenta kopija;
    3. sekmju izraksta kopija;
    4. medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u) – ar norādi par atļauju apgūt konkrēto profesiju;
    5. 4 fotokartītes 3×4 cm.

2023./2024. mācību gada sākumā Ventspils tehnikumā mācījās vairāk kā 800 izglītojamie, kam nodrošināta iespēja iegūt ne tikai vidējo profesionālo izglītību, bet arī praktizēties darba vidē balstītās mācībās lielākajos uzņēmumos Latvijā un ārzemēs. Jau ilgstoši  mūsu sadarbības partneri ir Ventspils uzņēmumi “Bucher Municipal”, “Dalagro serviss”, Olimpiskais centrs “Ventspils” un citi. Ventspils Tehnikums nodrošina prakses iespējas visiem izglītojamajiem. Prakses iespējas tiek piedāvātas arī skolas sadarbības partneru uzņēmumos Vācijā un citās Eiropas valstīs, kur jaunieši iegūst starptautisku pieredzi.

Nepieciešamības gadījumā audzēkņiem pieejamas līdz 200 vietām komfortablā dienesta viesnīcā “Venta”. Pamatojoties uz sadarbību ar PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi”, nepieciešamības gadījumā iespējams audzēkņus izmitināt arī Ventspils Augstskolas dienesta viesnīcā.

2024./2025. mācību gadā Ventspils Tehnikuma audzēkņi varēs apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas, saņemot līdz pat 150 EUR lielu stipendiju (atbilstoši uzrādītajām sekmēm mācībās un iesaistei sabiedriskajās aktivitātēs).

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: