Pamatskolas pašas varēs lemt par papildu brīvlaika nodrošināšanu pirmklasniekiem, ņemot vērā, ka sākumskolēniem jau bija pagarināts ziemas brīvlaiks, paredz valdībā pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku.

Valdība lēma, ka 12. klases izglītojamiem pavasara brīvdienas būs no 15. marta līdz 19. martam, tāpat kā 1.-11. klases izglītojamiem, lai vienā nedēļā varētu plānot nepieciešamos metodiskos pasākumus visiem skolotājiem reizē.

Iepriekš valdība lēma, ka ziemas brīvdienas 2020./2021. mācību gadā 1.-4. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 22. janvārim un otrais semestris sākas 2021. gada 25. janvārī, kā arī to, ka minēto nosacījumu nepiemēro sociālās korekcijas izglītības iestādei "Naukšēni" un speciālās izglītības iestādēm, kā arī izglītības ieguvei tālmācībā.

Vienlaikus grozījumu izstrādātāja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) skaidro, ka ņemot vērā minēto, tās ieskatā, nav nepieciešams organizēt vienu nedēļu ilgas papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem otrajā semestrī, kas sākotnēji paredzētas no 8. februāra līdz 12. februārim, izņemot izņēmuma gadījumus.

Tamdēļ ceturtdien valdības pieņemtie grozījumi noteikumos par mācību gada un brīvdienu laiku paredz, ka izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestāde un speciālās izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem, ar piebildi, ka tās organizē otrajā semestrī.

Vienlaikus pieņemts lēmums, ka izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas izglītības iestāde un speciālās izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem.

Pieņemtie grozījumi paredz, ka izglītojamiem, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs obligātie eksāmeni - latviešu valodā, vienā svešvalodā un matemātikā.

IZM skaidro, ka izglītojamie varēs kārtot vienu vai vairākus izvēles eksāmenus, piemēram, ja tas nepieciešams iestājai augstākās izglītības iestādē. Šāds regulējums būs piemērojams ne vien šajā mācību gadā, bet arī turpmāk attiecībā uz izglītojamajiem, kuri vispārējo vidējo izglītību būs apguvuši atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem" un šobrīd mācās vispārējās vidējās izglītības iestādes 11. klasē un eksāmenu izvēlējušies kārtot 2020./2021. mācību gadā.

IZM norāda, ka izglītojamie izvēles eksāmenus izvēlas kārtot agrāk, jo attiecīgajā klasē ir pabeiguši mācību kursu, kā arī ceturtais jeb izvēles eksāmens ir tajā mācību priekšmetā, kuru kā atlases kritēriju nav definējušas augstākās izglītības iestādes.

Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību varētu izsniegt 2021. gada 30. jūnijā, ievērojot nepieciešamo laiku valsts pārbaudījumu darbu vērtēšanai un datu apstrādei.

Tāpat 2020./2021. mācību gadā valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamajiem notiek no 25. janvāra līdz 11. martam un svešvalodu eksāmeni par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiek no šā gada 11. maija līdz 14. maijam.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) grozījumu anotācijā skaidro, ka ārkārtējās situācijas dēļ 2020./2021. mācību gadā mācības pārsvarā notiek attālināti, kas savukārt ietekmē valodu apguvi. IZM ieskatā, valsts pārbaudījumi svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi var notikt maijā, kad izglītojamie, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, būs pilnveidojuši savas valodas prasmes klātienē.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: