Jaunajā mācību gadā vairākas pilsētas izglītības iestādes savus audzēkņus sagaidīs izremontētās un mūsdienīgi aprīkotās telpās.

Visu vasaru pilsētas skolās strādā būvfirmas, lai līdz jaunajam mācību gadam atjaunotu mācību kabinetus un veiktu citus darbus mācību vides uzlabošanai.

Nozīmīgi remontdarbi jau kopš maija beigām šogad norisinās Ventspils Pārventas pamatskolā, kur atjaunoti un ar jaunām mēbelēm un iekārtām aprīkoti divi zēnu mājturības kabineti – vienā zēni strādā ar metāla tehnoloģijām, otrs paredzēts kokapstrādes darbiem. Kā stāsta skolas direktore Vēsma Laurecka un viņas vietniece saimnieciskajā darbā Kristīne Kalniņa, kosmētiskais remonts šajās telpās nebija veikts kopš skolas ēkas nodošanas ekspluatācijā 1972. gadā, tāpēc bija ļoti gaidīts. Vienīgi elektroinstalācijas bija nomainītas pirms dažiem gadiem, pielāgojot tās mūsdienu iekārtu prasībām. Šovasar pārbūvētas mājturības kabinetu sienas, griesti un grīdas, ventilācijas sistēma, telpās ielikti jauni radiatori un durvis, kā arī uzstādīts jauns aprīkojums.

Darbus Ventspils Pārventas pamatskolā veica SIA Pilsbūve, un skolas vadības komanda ar viņu veikumu ir ļoti apmierināta. Savukārt mēbeles un iekārtas piegādāja un montēja uzņēmums AJ Produkti. Priecē ne vien darbu kvalitāte, bet arī tas, kas viss paveikts laikus un skolēni jau no pirmajām mācību dienām septembrī varēs strādāt atjaunotajās telpās. Atlikušos darbus plānots padarīt šīs nedēļas laikā. Skolas direktore stāsta, ka mājturības stundas arī iepriekš vairumam zēnu patika. Nu, kad ir jaunas iespējas, būs jo lielāks prieks darboties. Kabinetā būs jauns stacionārais ripzāģis, slīpmašīna, jaunas virpas un ēvelsoli. Jaunās telpas apskatījis arī mājturības un tehnoloģiju skolotājs Roberts Grosbergs, kurš arī novērtē atjaunotā kabineta iespējas.

Zēnu mājturības kabinetu atjaunošanas kopējās izmaksas ir 77,4 tūkstoši eiro. Remontdarbi veikti, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu un īstenojot projektu Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana. Minētais projekts, kura ieviešana uzsākta jau 2017. gadā, ļāvis īstenot vērienīgus darbus arī citās Ventspils skolās. Ventspils 2. pamatskolā šovasar atjaunota sporta un aktu zāle un tās palīgtelpas. Zālē izbūvēta jauna ventilācijas sistēma un atjaunota siltumapgādes sistēma. Līdz ar remontdarbiem atjaunots arī sporta inventārs – iegādāti jauni vingrošanas soli, basketbola grozi, volejbola tīkls un vingrošanas trapece. Sportot iespējams arī skolas pagalmā, kur šovasar paaugstināts basketbola laukuma nožogojums.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā tiek atjaunots meiteņu mājturības kabinets, skolas ēkā izbūvētas divas telpas metodiskā darba nodrošināšanai, kā arī izveidots jauns ķīmijas kabinets, fizikas kabinets un divas garderobes pie skolas centrālās ieejas. Skolas vēsturiskajā ēkā norisinās cokola sanācijas un hidroizolācijas darbi. Ventspils 2. vidusskolā šovasar tiek atjaunoti astoņi mācību kabineti. Skolas ēkas 1. un 2. stāvā norisinās elektroapgādes sistēmas atjaunošana, ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēmas izbūve, kā arī balss apziņošanas sistēmas izbūve. Līdzīgi darbi, kas veikti, domājot par skolēnu drošību, notiek arī Ventspils 6. vidusskolas ēkas 3. stāvā. Vēl šajā skolā tiek atjaunoti pieci mācību kabineti.

Skolās turpinās arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras izbūve. Šajā vasarā izbūves darbi tiek veikti Ventspils Pārventas pamatskolā, Ventspils 1. ģimnāzijā, Ventspils 2. vidusskolā, Ventspils 4. vidusskolā, kā arī Ventspils 6. vidusskolā.

Kopumā būvdarbi izglītības iestādēs šovasar izmaksājuši 1,58 miljonus eiro, no tiem 1,12 miljoni ir ERAF projekta finansējums, bet 458 tūkstoši – pašvaldības budžeta līdzekļi.

Foto: Ventspils Pārventas pamatskolas direktore Vēsma Laurecka un viņas vietniece saimnieciskajā darbā Kristīne Kalniņa ir gandarītas par atjaunoto zēnu mājturības kabinetu un domā par telpu svinīgu atklāšanu.

Apmaksāta informācija

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: