Straujiem soļiem tuvojoties pirmajam septembrim, skolēni ar nepacietību gaida atkalsatikšanos ar draugiem, kā arī laikus sāk gatavoties skolai. Arī Ventspils pašvaldība sagatavo vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes jaunajam mācību gadam, remontējot mācību klases un nodrošinot audzēkņus un pedagogus ar jaunām mēbelēm, inventāru un aprīkojumu.

Projekts četru gadu garumā

Šogad Ventspils pašvaldība sākusi realizēt jaunu četru gadu projektu Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana, nodrošinot apjomīgus infrastruktūras uzlabojumus astoņās Ventspils pilsētas pašvaldības vispārizglītojošajās skolās. Projekta gaitā līdz pat 2020. gadam Izglītības pārvalde plāno pabeigt 2013. gadā uzsākto bezvadu interneta izbūvi un atjaunot infrastruktūru, kapitāli izremontējot vairāk nekā 140 mācību telpas.

Ventspils 2. pamatskolā un 2. vidusskolā iecerēts atjaunot sporta zāles, savukārt piecās skolās – atjaunot elektriskā apgaismojuma un elektroapgādes sistēmas. Sešās skolās veiks ugunsgrēka automātiskās atklāšanas sistēmu izbūvi, trijās skolās izbūvēs balss apziņošanas sistēmas. Tāpat četru gadu laikā skolas apgādās ar jauniem portatīvajiem un stacionārajiem datoriem, interaktīvajām tāfelēm, projektoriem un datu kamerām, tādējādi pilnībā nodrošinot visas skolas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Atsākoties mācību gadam, bērni jau šogad varēs mācīties jaunās, lab­iekārtotās telpās. Piemēram, šogad Ventspils 3. vidusskolā jau tiek atjaunotas 16 mācību telpas, kā arī pabeigta bezvadu interneta izbūve, nomainīta elektrosadalne ēkas cokolstāvā un izbūvēta ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēma. Savukārt Ventspils 4. vidusskolas 1. stāvā atjaunoti četri mācību kabineti un pabeigta bezvadu interneta izbūve 1. stāvā. Tāpat arī Ventspils 6. vidusskolas 1. stāvā atjauno sešas mācību klases un pabeigta bezvadu interneta izbūve, visbeidzot, atjaunota elektroapgādes sistēma un izbū­vētas ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas un balss izziņošanas sistēmas 1. stāvā. Visās izremontētajās telpās tiks izvietotas arī jaunas pārvietojamās mēbeles.

Izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas mācību metodēs, novērots, ka tās sekmīgi veicina izglītojamo iesaisti mācību procesā un uzlabo skolēnu rezultātus. Tādēļ jau šogad pašvaldība nodrošinājusi skolas ar 196 jauniem stacionārajiem datoriem, 217 portatīvajiem datoriem, 3 interaktīvajām tāfelēm, 16 jauniem projektoriem un 56 datu kamerām.

Centra sākumskola jaunās telpās

Šis jaunais mācību gads ir īpašs arī Ventspils Centra sākumskolai, jo skolēni un pedagogi pirmo reizi varēs īstenot mācību procesu zem viena jumta. Kopš 2003. gada Centra sākumskola mācību procesu realizē divās ēkās: 1.–4. klasei mācības notiek Centra sākumskolas ēkā Brīvības ielā 15, savukārt 5.–6. klasei – Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas telpās. Šī iemesla dēļ mācību process Centra sākumskolā ir sa­drumstalots. Pašvaldība lēmusi Centra sākumskolu izvietot ēkā Saules ielā 37, savukārt vakara vidusskolas programmas pievienot 6. vidusskolai.

Centra sākumskolas direktore Ilze Butkus ļoti cer, ka skolas durvis ēkā Saules ielā 37 skolēniem un pedagogiem tiks vērtas jau šajā gadā. Direktore atklāj, ka visi ļoti gaida brīdi, kad varēs mācīties vienā ēkā. Tā būs iespēja apvienot visus izglītojamos un skolotājus vienkopus, tādā veidā nodrošinot vienotus pasākumus skolas kolektīvam, efektīvu skolas padomes darbu. Visiem būs vienota skolas identitāte un piederības sajūta, bet pats galvenais – pedagogi varēs savstarpēji sadarboties un veicināt mācību efektivitāti.

Sākoties vasarai, skolas ēkā Saules ielā 37 tika uzsākti remontdarbi mācību klasēs un gaiteņos. Ēkā tiek veikta centrālās ieejas jeb vējtvera atjaunošana, izbūvēs arī pacēlāju personām ar kustību traucējumiem. Remontdarbi notiek arī 1.–4. klases garderobēs, vienlaikus izremontējot garderobes 5.–6. klasei. Būvdarbi notiek arī skolas vestibilā, virtuves blokā un ēdamzālē, 2. stāva gaitenī un kāpņu telpās. Tāpat Centra sākumskolas ēkā remontē astoņas mācību klasēs, kā arī aktu zāli un personāla darba telpas. Sporta zālē tiek nostiprināti drošības režģi, esošās tualetes izremontētas, kā arī izbūvēs papildu tualetes skolas 1. un 2. stāvā. Visbeidzot, ēkā izbūvēs piespiedu vēdināšanas sistēmas virtuves blokā, informātikas un mājturības kabinetos, kā arī atjaunos iekšējo apkures sistēmu visā skolā. Protams, lai skolā nodrošinātu pilnvērtīgu mācību procesu, izvietos arī jaunas mēbeles, aprīkojumu, kā arī tehnoloģiskās iekārtas.

Lielus būvdarbus veic arī skolas teritorijā Saules ielā 37, proti, tiek izbūvēts jauns futbola laukums ar mākslīgo zālienu un basketbola laukums. Skolas pagalmā izvietos jaunus soliņus un veloturētājus, atjaunos žogu un izbūvēs autostāvvietu, kā arī gājēju celiņus, tos apgaismojot. Savukārt teritorijā Mēness ielā 2 veiks veco garāžu demontāžu, saglabājamo triju garāžu atjaunošanu, ieklās bruģakmeni autostāvvietās, veiks gājēju celiņu un apgaismojuma izbūvi un atjaunos žogu.

Būvdarbi arī bērnudārzos

Būvdarbi norisinās ne tikai skolās, bet arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Piemēram, bērnudārzā Saulīte ir izremontēts veselības punkts, bērnudārza Vāverīte gaitenī ieklāts jauns grīdas segums, kā arī pabeigti būvniecības darbi, lai atjaunotu sanitāro mezglu 2. pamatskolas speciālās izglītības programmas audzēkņiem, kuri mācību procesu īsteno bērnudārza Eglīte telpās. Savukārt bērnudārzā Pasaka mazos pilsētas iedzīvotājus priecēs atjaunota sporta zāle.

Nozīmīgi būvniecības darbi norisinājās pirmsskolas izglītības iestādē Varavīksne, jo, pabeidzot remont­darbus, bērnudārzā tagad varēs uzņemt papildus 16 bērnus vecumā no 2 līdz 3 gadiem. Lai nodrošinātu jaunās grupiņas atvēršanu, grupas telpās veica remontdarbus, kā arī iegādājās mēbeles un nepieciešamo inventāru. Lai veicinātu bērnu saskarsmes prasmes, kustības un domāšanu, kā arī lai mazie ventspilnieki interesanti pavadītu laiku, Ventspils pašvaldība iegādājusies dažādus mācību līdzekļus un rotaļlietas, kā arī lielo rotaļu māju, tādu pašu, kāda ir visās Ventspils pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu silītes grupiņās. Bērnudārza Varavīksne vadītāja Kristīne Boitmane pauž lielu prieku, ka bērnudārzā varēs uzņemt vairāk bērnu tieši jaunākajā vecumā. Jaunajai grupiņai jau ir izvēlēts skanīgs nosaukums – Podziņas. Telpas iekārtotas mājīgi, ar rotaļīgu atmosfēru, kas ir ļoti svarīgi, lai mazie ventspilnieki justos ērti jaunajā vidē.

Arī pirmsskolas izglītības iestādē Zvaigznīte šogad varēs papildus uzņemt sešus bērnus vecumā no 2 līdz 3 gadiem. Lai to īstenotu, iegādātas jaunas mēbeles – gultas, skapji, krēsli un galdi.

Visbeidzot, pašvaldībā ir uzsākts darbs, lai tuvākajā nākotnē varētu realizēt jaunu bērnudārzu Brīvības ielā 15. Jauniecerētajā pirmsskolas izglītības iestādē plānotas piecas grupas, kurās divās grupās būs iespēja uzņemt bērnus vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, bet trīs grupās – bērnus vecumā no 3 līdz 7 gadiem.

Jauns inventārs izglītības iestādēm

Šajā gadā notiek ne tikai būvdarbi, bet arī iegādātas jaunas iekārtas un inventārs, lai nodrošinātu pilnvērtīgus apstākļus mācību darbam gan pilsētas skolās un bērnudārzos, gan arī interešu izglītības iestādēs. Katrā skolā, pirmsskolas izglītības iestādē un interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādē tika izvērtēts, kādas iekārtas nepieciešams nomainīt vai iegādāties no jauna.

Pirmsskolas izglītības iestādēs un vispārizglītojošajās skolās, kurās tas ir nepieciešams, iegādāsies gan jaunas virtuves iekārtas un virtuvē nepieciešamos darbarīkus, gan mēbeles mācību procesa nodrošināšanai. Tikuši iepirkti arī dažādi mūzikas instrumenti, tajā skaitā digitālās klavieres un bungas. Tāpat dažām skolām plānots sagādāt mājturībai nepieciešamās iekārtas, piemēram, šujmašīnas.

Jauni pamatlīdzekļi būs arī Rīcības programmas apdāvinātiem bērniem Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem – ierīces un iekārtas pētniecības projektiem, dažādas loģikas spēles bērna intelekta attīstīšanai, aprīkojums ķīmijas eksperimentiem, kā arī kancelejas preces un mācību literatūra.

Reizē ar skolu un bērnudārzu ie­gā­dēm arī sporta skola Spars, Ventspils Jaunrades nams un Māk­slas skola tiks apgādāti ar jaunu inventāru. Sporta skolai Spars būs jauni BMX velosipēdi, sacensību šķēpi, slidas, kanoe airi un cits aprīkojums sporta nodarbībām, kas paredzēts profesionāliem sportistiem. Savukārt Jaunrades namam pašvaldība iegādāsies jaunus projektorus ar projektora ekrānu, kā arī gaismas prožektorus, lai nodrošinātu koncertu, semināru un citu pasākumu īstenošanu.

 

Remontdarbi Centra sākumskolas teritorijā Saules ielā 37.

Atjaunotā sporta zāle bērnudārzā Pasaka.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • -1
    Ronalds Burnickis 21.05.2018, 18:26:11

    Modernākās virtuves iekārtas Latvijā, ienāc un apskati mūsu izstrādātos projektus - https://up-mebeles.lv/virtuves-iekartas/

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: