Turpinās veiksmīgi iesāktie starptautiskie kosmisko objektu novērojumi, izmantojot Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra rīcībā esošo 32 m radioteleskopu Irbenē.

27.-29. oktobrī paredzēts sevišķi lielas bāzes interferometrisko novērojumu seanss, kurā, neskaitot Irbenes radioteleskopu, piedalīsies divi Ņižņijnovgorodas Zinātniski pētnieciskā radiofizikas institūta radioteleskopi – ar 14 m diametru Staraja Pustiņ (Krievija) un 15 m diametru Zimenkos. Novērojumu seansā, tāpat kā iepriekšējā reizē tiks novēroti Saules radiostarojuma īsie uzplaiksnījumi, kas rodas Saules aktīvajos apgabalos, un arī netālu no Saules esošie radioavoti.

Saules radiostarojuma uzplaiksnījumu novērojumi dos iespēju precizēt Saules aktīvo apgabalu struktūru un mūsu zināšanas par tajos notiekošajiem procesiem. Tā kā liela daļa procesu, kas uz Zemes izsauc magnētiskās vētras, rodas tieši šajos apgabalos, šādiem pētījumiem var būt ļoti liela nozīme šo vētru prognozēšanā. Savukārt, triju savstarpēji attālinātu antenu izmantošana ļauj veikt novērojumus ar telpisko izšķirtspēju, kas pielīdzināma tāda radioteleskopa izmēriem, kas vienlīdzīgi attālumam no Irbenes līdz Ņižņijnovgorodai – ap 1500 kilometru.

Otra objektu grupa, kas tiks novērota, būs attālināti radioavoti – kvazāri. Pētīts tiks nevis pašu kvazāru radiostarojums, bet gan tās starojuma fluktuācijas, ko izsauc no Saules nākošo daļiņu plūsmas (Saules vēja) neviendabīga pārvietošanās starpplanētu telpā, kas atrodas starp avotu un radioteleskopu. Arī šiem pētījumiem ir ārkārtīgi liela loma Saules iedarbības uz Zemes procesiem noskaidrošanā.

Un visbeidzot tādā pašā veidā, to caurstarojot ar no kvazāriem nākošo radiostarojumu, tiks pētīts Zemes atmosfēras augšējais slānis – jonosfēra. Eksperimenta gaitā tiks modelēta arī Saules uzliesmojumu ietekme uz jonosfēru – nelielu tās apgabalu apstarojot un "uzsildot" ar radioviļņu plūsmu.

Tiks izmantots raidītājs, kas atrodas Ņižņijnovgorodas tuvumā, bet jau minētās trīs antenas novēros kvazāru radiostarojumu, kas būs izgājis caur apstaroto jonosfēras apgabalu. Tā kā jonosfērā notiekošajiem procesiem ir ļoti liela nozīme klimata veidošanā, šie pētījumi var dot būtisku ieguldījumu Saules aktivitātes ietekmes uz klimatu novērtēšanā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: