Tuvākajos gados Ventspils Augstskola (VeA) plāno īstenot apjomīgus projektus par vairāk kā 12 miljoniem latu, tai skaitā piesaistot turpat 11 miljonus latu no ES struktūrfondiem un valsts budžeta finansējuma augstākās izglītības un zinātnes tālākai attīstībai un kvalitātes celšanai.

Galvenie ieguvumi, ko sniedz īstenotie un ieviešanā esošie projekti, ir fiziskās infrastruktūras, tai skaitā ēku un būvju sakārtošana, mūsdienīgu un pasaules standartiem atbilstošu iekārtu un aprīkojuma iegāde, bet jo īpaši pasaules izcilības pieredzes apgūšana un prakse izglītībā un zinātnē.

2010.gadā parakstīti 9 līgumi par jaunu projektu ieviešanas uzsākšanu, un 3 apstiprinātu projektu uzsākšanas līgumi vēl tiks noslēgti šajā gadā. Šobrīd VeA tiek īstenoti un atbalstīti 17 projekti par kopējo finansējuma summu 6,215 milj.latu, tai skaitā ES līdzfinansējums 4,674 milj.latu, valsts budžeta finansējums 0,878 milj.latu. Savukārt

Ventspils pašvaldības finansējums projektu priekšfinansējumam un līdzfinansējumam veido 0,261 milj.latu.

Lielākais investīciju apjoms plānotajos projektos saistīts ar zinātnes attīstību un paredz pilnībā sakārtot unikālo VeA zinātnes objektu - radioteleskopu kompleksu Irbenē, kas nodrošinātu bāzes infrastruktūru kosmisko datu apstrādes jomas pētījumiem Latvijā.

Bez atbalsta minētajiem projektiem VeA nebūtu iespējams esošajā līmenī nodrošināt izglītības un zinātnisko darbību. VeA turpina pilnveidot darbības sniegumu un cer uz turpmāku Ventspils pilsētas pašvaldības atbalstu, kā arī atbalstu valsts līmenī izglītības un zinātnes attīstībai, tai skaitā valsts un Eiropas fondu līdzfinansēto projektu
ietvaros.

VeA darbības galvenais mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu augstāko izglītību bakalaura, maģistra un doktora līmeņos, vienlaikus nodrošinot mērķtiecīgu darbību  četrās jomās: augstākajā izglītībā, zinātniskajā pētniecībā, mūžizglītībā, Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona attīstībā.

Trīspadsmit VeA pastāvēšanas gados tā sagatavojusi 1636 studentus, un šobrīd izglītību tajā iegūst ap 900 studentiem 12 studiju programmās 4 dažādos studiju virzienos.

VeA sadarbībā ar Ventspils pilsētas pašvaldību, Izglītības un zinātnes ministriju, Vides ministriju, citām institūcijām, augstskolām un starptautiskajiem partneriem īsteno projektus gan studiju kvalitātes uzlabošanai, gan mācību procesam piemērotas infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai, gan zinātniskās darbības
veicināšanai.

VeA 1997.gadā tika dibināta pēc pašvaldības iniciatīvas un tās sākotnējais darbības posms tika pilnībā pašvaldības finansēts, turklāt Ventspils pilsētas pašvaldība joprojām sniedz būtisku ieguldījumu VeA attīstībā, gan sniedzot augsti profesionālas konsultācijas, gan atbalstot un līdzfinansējot attīstības projektus.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: