12 objektos veikta Ventspils ielu posmu rekonstrukcija vai jaunbūve, tai skaitā, ūdensapgādes un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ielu apgaismojuma, seguma ierīkošana un teritorijas labiekārtošana.

Paveiktie darbi:

Vītolu, Noras, Imulas, Kārklu, Bebru, Zvaigžņu un Salnu ielā tika izveidotas brauktuves 6m platumā ar 1,8m platām ietvēm vienā ielas pusē, tika izbūvēti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arī ierīkots apgaismojums un grāvis;

A.Pumpura ielā tika rekonstruēts ielas segums, ierīkoti lietus ūdens kanalizācijas tīkli un izbūvēta cita saistītā infrastruktūra;

Kuldīgas ielā 65 tika veikti darbi publiskās infrastruktūras pilnveidošanai - labiekārtota un apzaļumota teritorija, Ventspils 2.vidusskolas ieejas priekšpagalmā izbūvētas

plašākas kāpnes, kā arī izbūvēta vai rekonstruēta cita saistītā infrastruktūra;

Kustes dambī 30a tika veikti darbi publiskās infrastruktūras uzlabošanai - rekonstruēts un izveidots koplietošanas stāvlaukums 5568 m2 platībā, t.sk. izbūvēta saistītā infrastruktūra;

Kuldīgas ielā 134 tika veikti darbi publiskās infrastruktūras izveidošanai pie jaunās pirmsskolas izglītības iestādes „Bitīte” – tika ierīkoti ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, lietus ūdens kanalizācijas tīkli un apgaismojums, labiekārtota un apzaļumota teritorija 4000 m2 platībā, izvietojot 9 rotaļu laukuma iekārtas, 3 nojumes un izvietojot autobusa pieturvietas paviljonu.


Kopumā 11 mēnešu ilgajā projekta ieviešanas laikā ir izbūvēti 8 ielu posmi 1,9 km garumā, rekonstruēts 1 ielu posms 0,2 km garumā, kā arī izveidoti 3 publiskās infrastruktūras objekti 1,2 ha platībā, palielinot kopējo pilsētas ielu kopgarumu Ventspilī par 1,1%, bet labā un teicamā kvalitātē esošo pilsētas ielu īpatsvaru - par 1,2 %.

Projekta realizācijai tika piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 1,2 miljoni latu apmērā, kā arī valsts atbalsts 65 tūkstoši latu apmērā. Ventspils pilsētas pašvaldība projekta realizācijā ir ieguldījusi 155 tūkstošus latu lielu finansējumu. 

Darbs pie ielu un publiskās infrastruktūras kvalitātes un pieejamības uzlabošanas turpinās projekta „Ielu infrastruktūras attīstība Ventspilī, II kārta” ietvaros.

Projekts turpina jau iesākto darbu pie kompleksas Ventspils pilsētas ielu infrastruktūras sakārtošanas, tā rezultātā sinerģijā ar Ventspils pilsētas ūdenssaimniecības programmas ieviešanu rekonstruējot un labiekārtojot 67 ielu posmus 23 km kopgarumā un 13 objektos veicot kompleksu infrastruktūras uzlabošanu, kā arī rekonstruējot un izveidojot publisko infrastruktūru 4,3 ha platībā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: