Augsto tehnoloģiju uzņēmuma "HansaMatrix" koncerns šā gada pirmajā ceturksnī sasniedzis vēsturiski augstāko ceturkšņa pārdošanas apjomu - 9,635 miljonus eiro, kas ir 60% pieaugums pret 2022. gada pirmo ceturksni, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga" par 2023. gada pirmā ceturkšņa konsolidēto starpperioda finanšu pārskatu.

Savukārt, salīdzinot ar 2022. gada ceturto ceturksni, pārdošanas rezultāti ir pieauguši par 11%.

2023. gada pirmajā ceturksnī sasniegti vēsturiski lielākie ieņēmumi - 9,635 miljoni eiro, tiem pieaugot par 60% pret 2022. gada pirmo ceturksni. EBITDA jeb peļņa no uzņēmumu pamatdarbības pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem bija 1,708 miljoni eiro, uz gada bāzes pieaugot par 111%. Periodā sasniegta 18% EBITDA rentabilitāte.

Kā teikts paziņojumā biržai, koncerna ieņēmumu pieaugumu veicināja augstais pieprasījums galvenajās nozarēs, kas kopā ar aktīvo pārdošanas procesu un joprojām pastāvošo globālo pusvadītāju deficītu ir nodrošinājis ievērojamu pasūtījumu apjomu 2023. gada pirmā ceturkšņa beigās 26,6 miljonu eiro apmērā, pieaugot par 10% salīdzinājumā ar attiecīgo rādītāju 2022. gada ceturtā ceturkšņa beigās.

2023. gada pirmajā ceturksnī koncerns strādājis ar neto zaudējumiem 0,975 miljoni eiro, bet 2022. gada pirmajā ceturksnī tā neto zaudējumi bija mazāki - 0,046 miljoni eiro, savukārt 2022. gada ceturtajā ceturksnī neto zaudējumi bija 0,853 miljoni eiro. Rezultāti uzrāda ceturkšņa EBITDA 17,7% rentabilitāti.

2023. gada pirmajā ceturksnī ievērojamais EBITDA rentabilitātes uzlabojums, salīdzinot ar 2022. gada pirmo ceturksni, esot skaidrojams ar pusvadītāju pieejamības uzlabojumiem, ļaujot koncernam izpildīt ražošanas pasūtījumus un būtiski uzlabot ceturkšņa ieņēmumu apjomus. Tāpat tas esot skaidrojams ar augstas pievienotas vērtības produktu īpatsvara pieaugumu ražoto produktu portfelī, salīdzinot ar situāciju iepriekšējā gadā.

Kā teikts paziņojumā biržai, koncerna tīro peļņu 2023. gada pirmajā ceturksnī negatīvi ietekmēja vairākas ar naudas plūsmu nesaistītas pozīcijas, no kurām būtiskākās bija zaudējumi no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 1,574 miljonu eiro apmērā un Eiropas Investīciju bankas (EIB) konvertējamā garantijas vērtspapīra patiesās vērtības izmaiņu uzkrājumi 0,317 miljonu eiro apmērā 2023. gada pirmajā ceturksnī pieaugošās "HansaMatrix" akciju vidējās svērtās cenas dēļ.

2023. gada pirmajā ceturksnī koncerns veica papildu zaudējumu atzīšanu 1,220 miljonu eiro apmērā, lai atspoguļotu sagaidāmo zaudējumu daļu no ieguldījuma SIA "Lightspace Technologies" (ar AS "Lightspace holding" un "Lightspace Group Inc" starpniecību) sakarā ar SIA "EUROLCDS" notiekošo tiesiskās aizsardzības procesu.

Koncerns ir arī aprēķinājis normalizēto tīro peļņu, kas 2023. gada pirmajā ceturksnī bija 1,083 miljoni eiro. 2022. gada pirmajā ceturksnī tā bija 0,181 miljons eiro.

Pēdējo 12 mēnešu periodā, kas sākās 2022. gada 1. aprīlī un beidzās 2023. gada 31. martā, ir sasniegts vēsturiski augstākais apgrozījums - 32,490 miljoni eiro, kas ir par 47% vairāk nekā pēdējo 12 mēnešu periodā, kas beidzās 2022. gada 1. ceturksnī, un par 12% vairāk, salīdzinot ar 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 4. ceturksnī. Pēdējos 12 mēnešos sasniegts EBITDA rezultāts 3,811 miljoni eiro, uzrādot 15% pieaugumu, salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada 1. ceturksnī, bet 31% pieaugumu, salīdzinot ar pēdējo 12 mēnešu periodu, kas beidzās 2022. gada ceturtajā ceturksnī, kā arī uzrādīti 12 mēnešu zaudējumi 3,075 miljoni eiro, bet normalizētā tīrā peļņa šajā laika periodā sasniedza 1,306 miljonus eiro. Rezultāti uzrāda pēdējo 12 mēnešu EBITDA 11,73% rentabilitāti, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai.

Būtiskais koncerna pēdējo 12 mēnešu zaudējumu apmērs lielākoties skaidrojams ar naudas plūsmu nesaistītām pozīcijām - zaudējumiem no ieguldījumiem asociētajos uzņēmumos 2,776 miljonu eiro apmērā, zaudējumiem saistībā ar SIA "Zinātnes parks" ieguldījuma patiesās vērtības izmaiņu uzkrājumiem 0,806 miljonu eiro apmērā, kā arī zaudējumiem saistībā ar EIB aizdevuma patiesās vērtības izmaiņām 0,332 miljonu eiro apmērā.

"HansaMatrix" ir augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, to industrializāciju, kā arī sniedz integrētus ražošanas pakalpojumus klientiem, datu tīklu iekārtu, lietu interneta, industriālo sistēmu un citos augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Kompānijas akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • 0
  ventspilnieks 36,7 11.05.2023, 11:02:40

  https://cv.lv/lv/vacancy/990073/hansamatrix-ventspils-sia/razosanas-darbinieks-ce

  https://www.ss.lv/msg/lv/work/are-required/cleaner/bhmmhc.html

  :D

 • 0
  _āmen_ 11.05.2023, 11:31:27

  Šeit komentāri lieki. :D

 • 0
  Rizhais mekijs nazis 11.05.2023, 19:42:16

  Perfekti! :D :D :D

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: