Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) sākusi pārbaudes par AS ''Ventspils nafta'' (VN) un AS ''Latvijas Kuģniecība" (LK) likumā noteiktajā laikā neiesniegtajiem 2009.gada darbības pārskatiem.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu gada pārskati jāiesniedz četrus mēnešus pēc pārskata perioda beigām - līdz 30.aprīlim.

FKTK kompetencē ir uzraudzīt, vai biržā kotētie uzņēmumi likumā paredzētājā kārtībā publisko visu nepieciešamo informāciju. Obligātā informācija, kas biržas uzņēmumiem ir jāpaziņo, ir par akcionāru sapulces sasaukšanu un informācija par sapulcē izskatāmajiem lēmumu projektiem, kuri publiski jāpaziņo ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces. Tiek ziņota arī informācija, ja notiek kādas izmaiņas attiecībā uz iepriekš publiski izplatīto informāciju, tostarp tiek atcelta sapulce, jāziņo arī informācija par sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Tāpat obligāti jāpublisko gan nerevidētie, gan arī revidētie finanšu pārskati un dažādi notikumi, kas var ietekmēt emitenta akciju cenu, ieguldītāju lēmumus pirkt vai pārdot akcijas.

Ja uzņēmums nav atklājis visu nepieciešamo informāciju, tad FKTK ir tiesības vērsties pie kompānijas valdes vai, ja nepieciešams, arī padomes, prasot, lai informācija tiek atklāta, un, ja tā nav publiski atklāta likumā paredzētajā termiņā un kārtībā, administratīvā procesa ietvaros FKTK var lemt par Finanšu instrumentu tirgus likumā paredzēto administratīvo sankciju (brīdinājums vai sods naudas izteiksmē) piemērošanu par informācijas neatklāšanu.

Jāpiezīmē, ka "NASDAQ OMX Riga" valde nolēmusi piemērot uzraudzības statusu VN un LK. Biržas noteikumi paredz uzraudzības statusa noteikšanu gadījumos, kad emitenti neievēro biržas noteikumos noteiktās regulāri sniedzamās informācijas iesniegšanas termiņus un kārtību.

LK un VN līdz 2010.gada 5.maijam nebija iesniegušas "NASDAQ OMX Riga" savus revidētos 2009.gada finanšu pārskatus.

Uzraudzības statusa piemērošana nepieciešama, lai piesaistītu tirgus dalībnieku uzmanību.

VN akcionāri un valde pēdējo dienu laikā izplatījusi vairākus strīdīgus paziņojumos par iespējamo akcionāru sapulces norises laiku.

VN iepriekš paziņojusi, ka revidētus 2009.gada pārskatus plāno iesniegt līdz šā gada 31.jūlijam, bet ar nosacījumu, ja līdz šim termiņam savus apstiprinātos revidētos 2009.gada pārskatus būs publiskojis VN asociētais uzņēmums LK.

Paziņojumā "NASDAQ OMX" biržā uzsvērts, ka gadījumā, ja LK savus apstiprinātos revidētos 2009.gada pārskatus nebūs iesniegusi līdz 31.jūlijam, VN iesniegs savus revidētos 2009.gada pārskatus nekavējoties pēc tam, kad to būs izdarījusi LK.

Paziņojumā teikts, ka VN vairākkārt aicinājusi LK valdi un padomi sasaukt LK kārtējo akcionāru sapulci līdz aprīļa beigām, lai lemtu par LK 2009.gada pārskatu apstiprināšanu.

LK akcionāru sapulce, kurā paredzēts apstiprināt pagājušā gada darbības pārskatu, sasaukta tikai šā gada oktobrī.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: