Valstī, sākot ar 2017. gada 1. oktobri, piemērojot indeksu 1,0439, tiks palielinātas jeb indeksētas pensijas un atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 349 eiro

Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 349 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Jo lielāka pensija, jo lielāks tās palielinājums.

Izņēmums ir politiski represētās personas, I grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas tiks indeksētas ar indeksu 1,0439 neatkarīgi no to apmēra.

Jāpiebilst, ka indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas (par apdrošināšanas stāžu līdz 1996.gadam) apmēru.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, Ventspils pilsētas pašvaldība plāno veikt grozījumus Ventspils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā”, paredzot paaugstināt ienākumu līmeņus maznodrošinātā statusa piešķiršanai un pašvaldības sociālo pabalstu saņemšanai pensionāriem un personām ar invaliditāti.

Lai nepieļautu, ka pensionāri un personas ar invaliditāti ar nelieliem ienākumiem zaudētu iespēju saņemt dzīvokļa pabalstus un citus pabalstus, kā rezultātā ievērojami pasliktinātos šo personu finansiālā situācija un dzīves kvalitāte kopumā, Ventspils pilsētas dome ieplānojusi atbilstoši indeksam, ar kuru tiek palielinātas pensijas, palielināt visus trīs ienākumu līmeņus, kas saistošajos noteikumos noteikti pensionāriem un personām ar invaliditāti sociālās palīdzības saņemšanai.

Nesaņemot pašvaldības atbalstu, ievērojami pasliktinātos mazaizsargāto personu finansiālā situācija un līdz ar to dzīves kvalitāte kopumā, jo nelielais pensiju pieaugums nekompensētu izdevumus par komunālajiem pakalpojumiem un medicīnas pakalpojumiem, kas turpmāk šīm personām būtu jāmaksā pilnā apmērā.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • 0
    Antonija 09.10.2017, 20:29:56

    Cik zaudē pensionārs ar 324 ERIKIEM pensijas, ar indeksāciju+=(-) ienākuma nodoklis?Lai kungiem laba veselība!!!

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: