Divas organizācijas, kas darbojas Ventspils brīvostas industriālajā zonā – nodibinājums Ventspils Augsto tehnoloģiju parks un uzņēmums SIA Aspired –, līdzdarbojas vērienīga un daudzpusīga projekta Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas īstenošanā.

Minētās organizācijas sadarbībā ar pilsētas pašvaldību izveidos EdTech Factory. Ieceres paredz, ka tuvākajā nākotnē tiks izstrādātas inovatīvas izglītības tehnoloģijas un iekārtotas darbnīcas tehnoloģisko uzņēmumu un nozares interesentu atbalstam.

21. gadsimta prasmes, inovatīvas izglītības tehnoloģijas, jauni risinājumi darba vietu un cilvēkresursu piesaistei mazajās pilsētās – tā projektu varētu raksturot dažos vārdos.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks (VATP) projektā izraudzīts kā viens no Ventspils pašvaldības galvenajiem sadarbības partneriem. Un ciešā sadarbībā ar VATP daļu projekta aktivitāšu ieviesīs arī SIA Aspired. Jāpiebilst, ka otrs mūsu pašvaldības galvenais partneris ir Valmieras pilsētas pašvaldība.

Projekts startēja pagājušā gada nogalē un ilgs līdz 2021. gadam. Taču tā rezultāti sniegs ilgtermiņa ieguldījumu darba iespēju un digitālo prasmju pilnveidē.

Daži no rezultātiem, kas tiek sagaidīti: studentu skaita pieaugums universitātēs un tehnikumos, aizpildot studiju vietas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) programmās; piesaistīts talantīgs un pārkvalificēts darbaspēks; starptautisko studentu īpatsvars sasniedz Eiropas vidējo rādītāju; skolēni aktīvi līdzdarbojas karjeras attīstības atbalsta pasākumos; uzņēmumos ieviestas inovācijas; izveidoti jauni uzņēmumi un radītas jaunas darba vietas; augstākais novērtējums Nākotnes Eiropas pilsētu un reģionu reitingā u.c.

Darbnīca IKT uzņēmumiem

VATP un Aspired darbība projektā būs vērsta uz to, lai mazinātu nepietiekošu izglītības tehnoloģiju izmantošanu mācību iestādēs. Tāpat VATP īstenos dažādas aktivitātes, lai rezultātā tiktu veicināta jaunu darba vietu radīšana IKT industrijā.

VATP un Aspired projekta gaitā Ventspilī plāno izveidot Eiropā pirmo pilnībā funkcionējošo digitālo inovāciju centru EdTech Factory, kas specializēsies izglītības tehnoloģiju jomā, atklāja VATP pārstāve, Kurzemes Democentra vadītāja Dita Lašinska. Nodibinājuma vīzija paredz, ka jebkurš Ventspils un tuvākās apkārtnes uzņēmums un izglītības iestāde ikdienā varēs izmantot digitālā inovāciju centra pakalpojumus, lai apgūtu jaunas vai pilnveidotu jau esošās zināšanas un prasmes, turpināja Lašinska.

Īstenojot ieceri par EdTech Factory, plānots, ka VATP tiks ierīkota prototipēšanas laboratorija un atvērtā tipa laboratorija. Projekta vadītājs un VATP izpilddirektors Mārtiņš Velde pastāstīja, ka atvērtā tipa laboratorijā plānotas divas koprades telpas – digitālo jeb IKT produktu darbnīca un dizaina darbnīca.

Digitālo produktu darbnīcā varēs izmantot programmatūru un aprīkojumu IKT produktu izstrādei. Būs pieejamas arī video, audio un multimediju programmatūras, aprīkojums aplikāciju un spēļu izstrādei un testēšanai. Savukārt dizaina darbnīcā būs pieejamas daudzveidīgas datorprogrammatūras un ierīces, piemēram, tekstilproduktu, iepakojuma vizuālā noformējuma izstrādei, kā arī dažādi printeri – ploteri, 3D printeri, lielie krāsu printeri utt.

SIA Aspired valdes priekšsēdētājs Gvido Grīnbergs skaidroja, ka nepieciešamās programmas un iepriekšminētās ierīces ir ļoti dārgas, un lielākajai daļai speciālistu un jauno uzņēmumu vairumā gadījumu nav papildu līdzekļu to iegādei. Līdz ar to projekta gaitā tiks izveidota vieta, kur tas viss ir pieejams. Tiks nodrošināta arī kompetenta speciālista palīdzība. Turklāt pakalpojums tiks piedāvāts par tā pašizmaksu. Abas laboratorijas plānots ierīkot līdz nākamā gada sākumam, bet interesentiem tās, visticamāk, būs pieejamas 2020. gada otrajā pusē.

«Aspired ir uzņēmums, kas jau sešus gadus nodarbojas ar interaktīvo eksponātu ražošanu un jauniešu izglītošanu. Un projekts ir kā nākamais solis. Kopīgiem spēkiem gribam radīt EdTech Factory – vietu, kur attīstīties, vietu, kur radīt,» sacīja Grīnbergs.

Jāpiebilst, ka iecere par EdTech Factory projektā paredz arī citas aktivitātes, kas ir pašvaldības kompetencē – viedo tehnoloģiju galeriju topošajā Zinātnes centrā un mācību programmu izstrādi 7.–9. klašu un 10.–12. klašu skolēniem, kas būs daļa no viedo tehnoloģiju galerijas izglītojošā satura.

Tiek prognozēts, ka EdTech Factory varētu būt aktuāls ne tikai esošajiem un jaunajiem IKT uzņēmējiem un speciālistiem, bet arī skolēnu grupām un studentiem dažādu projektu īstenošanai.

Būs vairāk darba vietu

VATP kā biznesa atbalsta organizācijai projektā uzticēta vēl viena liela, nozīmīga tā sadaļa, kas attiecas uz speciālistu kvalifikāciju un jaunu darba vietu radīšanu. Šajā jomā ir trīs pamata aktivitātes, par kurām plašāk pastāstīja Velde. Plānots organizēt dažādus inovatīvus pasākumus ar mērķi piesaistīt Latvijas un ārvalstu investīcijas IKT jomai. «Darbība būs vērsta uz jaunu uzņēmumu un investoru piesaisti arī izglītības tehnoloģiju nozarē,» papildināja Velde.

Iecerēts arī rīkot apmācības un sniegt atbalstu jaunuzņēmumiem Ventspilī. Tāpat tiks izstrādāta arī darbinieku pārkvalifikācijas programma sadarbībā ar IKT uzņēmumiem, lai dažādu jomu speciālisti kursu laikā varētu apgūt jaunas prasmes un uzsākt darbu IKT uzņēmumos. Potenciāli apmācības būs paredzētas tiem cilvēkiem, kuriem padodas eksaktās zinātnes, ir priekšzināšanas vai padziļināta interese darbā ar tehnoloģijām, norādīja Velde.

Mācības būs aizraujošākas

VATP un Aspired patlaban darbojas arī pie kopumā četru pilotprojektu izstrādes, kas būs daļa no EdTech Factory. VATP pierādīs, ka matemātiku, ķīmiju un fiziku var pasniegt un apgūt modernā un aizraujošā veidā, savukārt Aspired apliecinās, ka laiks un vieta mūsdienās ir mainījuši savu nozīmi.

Aspired plāno izstrādāt teleklātbūtnes jeb attālinātas vadāmības robotu, kas nākotnē, visticamāk, mājos Zinātnes centra telpās. Grīnbergs pastāstīja, ka robotam varēs pieslēgties attālināti ar interneta starpniecību. Līdz ar to, atrodoties, piemēram, Indijā vai jebkur citur pasaulē, cilvēkam būs iespēja virtuāli savienoties ar robotu un braukāt pa Zinātnes centru, apskatīt eksponātus, baudīt piedāvājumu. Plānots, ka viedo tehnoloģiju galerijā, kas, kā iepriekš pieminēts, atradīsies Zinātnes centrā, robots varēs mijiedarboties ar katru no eksponātiem – izmēģināt, veikt uzdevumus u.tml. «Interaktīvs zinātnes centrs savā būtībā nozīmē, ka ar visiem eksponātiem iespējams mijiedarboties – apmeklētājam ir kaut kas jādara, lai iegūtu informāciju,» skaidroja Grīnbergs. Tā kā pilotprojekts ir tā tapšanas sākotnējā stadijā, arī tehnoloģiskie risinājumi pagaidām ir tikai ideju un pētniecības līmenī.

Viens no VATP pilotprojektiem būs veltīts interesantākām ķīmijas stundām. Patlaban nodibinājuma pārstāvji sliecas domāt, ka varētu tikt īstenota ideja par interaktīvu ķīmisko elementu periodisko tabulu, kas tautā pazīstama kā Mendeļejeva tabula. Viens no iespējamiem risinājumiem – skārienjutīgs displejs vai ekrāns, kur, uzspiežot uz viena no elementiem, papildus tiek piedāvāta padziļināta informācija. Piemēram, eksperimentu paraugi u.tml.

Fizikas lauciņā plānots izstrādāt un ieviest paplašinātās realitātes tehnoloģiju. Viens no risinājumiem – virtuālās realitātes brilles. Uzvelkot tās, skolēniem būs iespēja redzēt un baudīt vizualizētus fizikas procesus reālistiskā jeb trīsdimensiju izpildījumā.

Pēdējā laikā, īpaši jauniešu auditorijā, iecienītas ir mobilās tehnoloģijas un viedierīces, ko VATP ie­ce­rē­jis piedāvāt vielas apguvei ma­­temātikas stundās. Speciālisti plā­no izstrādāt saturu, kas izmantojams viedierīcēs, dodot iespēju skolēniem loģiskā un saistošā veidā izprastu matemātiku. Mērķis ir pasniegt informāciju, lai vizuāli tā būtu viegli uztverama, kas savukārt sekmētu skolēnu izpratni, sacīja Velde.

Viņš arī informēja, ka VATP izstrādātās tehnoloģijas sākotnēji tiks izmēģinātas Ventspils vispārizglītojošās skolās. Pēc Veldes domām, uzņēmumu īstenotās aktivitātes vienlaikus ir saskaņā ar izglītības reformu, kas paredz ieviest kompetenču pieeju.

Iekārtu un aprīkojuma izstrādē nodibinājums investēs projektam atvēlētos līdzekļus 645 tūkstošu eiro apmērā. Projekta ideja paredz, ka VATP un Aspired īstenotie pilotprojekti vienlaikus kalpos par uzskates materiālu, lai parādītu un prezentētu EdTech Factory laboratoriju iespējas, rezumēja Grīnbergs.

Šogad uzņēmumi veic darba tirgus izpēti un projektu tehnisko plānošanu, nākamgad paredzēta to izstrāde un testēšana laboratorijā, bet 2021. gadā – izmēģināšana reālā vidē, tostarp Zinātnes centrā un skolās.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds – iniciatīvā Pilsētu inovatīvās darbības. Šī ziņa atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas Pilsētu inovatīvās darbības iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.

Viens no variantiem, kā nākotnē varētu izskatīties atvērtā tipa laboratorija.

SIA Aspired izpētījusi, ka pasaulē radīti dažādi attālinātās vadāmības roboti. Tiks aizgūtas idejas un rasti jauni risinājumi, lai radītu Ventspils vajadzībām atbilstošu robotu.

Lasi vēl

Komentāri (3)

 • -1
  Sanija 19.03.2019, 14:19:28

  Izklausās jau aizraujoši, un tas attālinātās vadības robots, kas braukalēs pa zinātnes centru, vispār super. Cerams, robotoiņš būs disciplinēts un ar apmeklētājiem negrūstīsies :) Bet jautājums, vai mums būs pietiekoši daudz speciālistu, kas mācēs ar tām modernajām tehnoloģijām apieties? Vai Ventspils Augstskola kaut ko plāno šajā jomā? Tehnoloģijas jau visu laiku attīstās un līdz ar to rodas pavisam jaunas profesijas, ir jāiet laikam līdzi.

 • 0
  VpilsAugstskola 20.03.2019, 16:25:07

  Ventspils Augstskola (VeA) katru gadu sagatavo no 40 līdz 50 bakalaurus, maģistrus inženierus datorzinātņu un elektronikas nozarēs, kuri spēj strādāt ar jaunākajām robotikas, attēlu atpazīšanas (datorredzes), virtuālās realitātes un mašīnu, t.sk. robotu apmācības tehnoloģijām. VeA Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs (VTPC) jau vairākus gadus veic pētījumus datorredzes, mašīnmācīšanās un virtuālās realitātes tehnoloģijās, iesaistot šajos pētījumos arī bakalaura un maģistra studiju programmu studentus. Patlaban VeA VTPC ar ES struktūrfondu atbalstu modernizē un paplašina mašīnmācīšanās un datorredzes laboratorijas, papildinot tās ar jaunākajām tehnoloģijām, ar kurām strādā arī VeA studenti.

 • 0
  VpilsAugstskola 20.03.2019, 16:29:48

  Šī gada otrajā pusgadā VeA gatavojas uzsākt unikāla projekta "Kurzemes inovāciju granti" jeb "KInGS" īstenošanu, kurā jebkurš VeA, Liepājas Universitātē un Kurzemes reģiona profesionālās izglītības kompetenču centros studējošais, kā arī vidusskolu vecāko klašu audzēknis individuāli vai komandā varēs iesaistīties, ciešā sadarbībā ar industrijas uzņēmumiem attīstot savas inovatīvās idejas, konkursā pretendējot uz stipendijas saņemšanu pus gada garumā, kā arī cīnīties par galveno balvu vairāku tūkstošu EUR vērtībā savas idejas turpmākai attīstībai.
  Šī paša projekta ietvaros augstskolā plānots ieviest jauna veida mācību metodes, izmantojot inovatīvas, aizraujošas pieejas interaktīvā digitālajā klases telpā.
  Aicinām visus interesentus uzsākt studijas VeA Datorzinātņu vai Elektronikas inženierijas programmās. Piedāvājam vairāk nekā 150 budžeta vietas. Ventspils pilsētas pašvaldība ar 200 EUR stipendijām arī atbalsta labākos desmit studentus IT nozarē.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: