Apkopojot pagājušā gada rezultātus atkritumu šķirošanā, pašvaldības SIA Ventspils labiekārtošanas kombināts ar gandarījumu secina, ka ieguldījumi atkritumu dalītās savākšanas infrastruktūras attīstībā devuši pozitīvu rezultātu un tālākai pārstrādei nodots lielāks sašķiroto atkritumu apjoms nekā vēl pirms gada.

Lai gan ventspilnieki šķirošanā iesaistās arvien vairāk, radušies jautājumi par atkritumu šķirošanu un tās lietderību, kas, iespējams, daļu iedzīvotāju attur uzsākt to darīt.

Atkritumu šķirošana ir būtiska sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sastāvdaļa un viens no videi draudzīga dzīvesveida pamatprincipiem. Ventspils lab­iekārtošanas kombināts apkopojis biežāk uzdotos jautājumus par atkritumu šķirošanu un tās lietderību.

Vai šķirot atkritumus ir sarežģīti?

Atkritumu šķirošana nav sarežģīta – to spēj darīt ikviens, arī bez priekšzināšanām. Ja atkritumu šķirošana vēl nav kļuvusi par ikdienas paradumu, vieglāk sākt ar viena veida atkritumu, piemēram, stikla, šķirošanu, kas ir salīdzinoši vienkārša. Daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos atkritumu dalītai vākšanai paredzētajos konteineros var ievietot divu veidu atkritumus – stiklu un plastmasu. To, kas ir šķirošanai derīgs, bet kas ne, uzzini līdzās esošajā tabulā.

Savukārt šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a var nodot:

- atkārtoti pārstrādājamus atkritumus (plastmasa (marķējums HDPE, PEHD, PET, LDPE), polietilēna plēve, stikls, makulatūra, kartons, metāls);

- zaļos atkritumus (nopļauta zāle, dārzeņi, augļi, sasmalcināti zari);

- videi kaitīgus atkritumus (ledusskapji, plītis un tamlīdzīgas iekārtas; riepas);

- sadzīvē radušos bīstamos atkritumus (akumulatori, luminiscences lampas, dzīvsudrabu saturoši atkritumi, krāsas u.c.);

- liela izmēra atkritumus (mēbeles);

- būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus līdz 1 m³ (atkritumu izmēri apmēram 60 x 40 x 100 cm un svars līdz 50 kg; flīzes, izlietnes, tualetes podi utt.), kas ir maksas pakalpojums.

Vai šķirošana mājoklī aizņem daudz vietas?

Lai sāktu šķirot, nav nepieciešama nedz liela virtuve vai pieliekamais, nedz vairāki konteineri – pietiks ar vienu izturīgu mai­su, kasti vai spaini, kurā krā­jams viss šķirojamais. Tā kā iepakojumam ir jābūt saplacinātam un tīram no pārtikas atliekām, tas neaizņems daudz vietas, kā arī neradīs smakas vai citas nevēlamas blakusparādības.

Kad maiss vai spainis pilns, uzkrātais materiāls jāievieto daudzdzīvokļu māju pagalmos vai pie lielveikaliem esošajos šķirošanas konteineros (stikls un plastmasa) vai jānodod šķiroto atkritumu savākšanas laukumos Jēkaba ielā 47 un Siguldas ielā 8a.

Lai atrastu sev tuvāko konteineru atkritumu šķirošanai vai tuvāko šķiroto atkritumu savākšanas laukumu, der ielūkoties interaktīvajā kartē, kas atrodama Ventspils labiekārtošanas kombināta tīmekļa vietnes vlk.lv sadaļā Šķirotie atkritumi.

Vai sašķirotajam materiālam jābūt ideāli tīram?

Sašķirotajam materiālam nav jābūt ideāli tīram, bet tam jābūt tīram no iepriekšējā pildījuma atliekām. Lai to nodrošinātu, iepakojums pēc lietošanas pāris reižu jāizskalo ar nelielu ūdens daudzumu, etiķetes nav jānokasa.

Kāpēc šķirot, ja visus atkritumus tāpat sajauc kopā un tie nonāk vienā vietā?

Bieži šķirotos atkritumus savāc tas pats spectransports, kas vāc nešķirotos sadzīves atkritumus, liekot domāt, ka visi atkritumi – neatkarīgi no tā, vai tie ir šķiroti vai nešķiroti – tiek sajaukti kopā un nonāk atkritumu poligonā, bet tā nav patiesība – sašķirotie atkritumi tiek savākti atsevišķā reisā un pēc savākšanas tos apsaimnieko dalīti no pārējiem atkritumiem. Pēc šķiroto atkritumu apstrādes tie tiek nodoti tālākai pārstrādei. Latvijā ir attīstīta dažādu polimēru materiālu pārstrāde. Piemēram, visas Latvijā sašķirotās PET pudeles pārstrādā Jelgavā, rūpnīcā PET Baltija, bet plēves un dažāda veida cieto plastmasu – Olainē, rūpnīcā Nordic Plast. Tāpat Latvijā ir iestrādes papīra un kartona iepakojuma pārstrādē. Citi materiāli, ko nav iespējams pārstrādāt tepat Latvijā, nonāk pārstrādes rūpnīcās visā pasaulē.

Kāds ir mans personīgais ieguvums no atkritumu šķirošanas?

Bieži rodas jautājums: kāds tieši būs mans personīgais ieguvums no šķirošanas, kāpēc man par to nemaksā? Dalīti vākto atkritumu apsaimniekošana nav vērtējama kā atsevišķa sistēma – tā darbojas sasaistē ar pārējo sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tostarp ietekmējot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas apmēru, kas ir būtiski ikvienam ventspilniekam. Neraugoties uz straujajām Dabas resursu nodokļa likmes un citu izmaksu izmaiņām, atkritumu apsaimniekošanas maksu iespējams saglabāt stabilu, pateicoties gan ieņēmumiem no tālākai pārstrādei derīgo atkritumu realizācijas, gan poligonā Pentuļi īstenotajiem infrastruktūras attīstības projektiem. Līdz ar to fakts, ka veiksmīgas atkritumu dalītas vākšanas sistēmas izveide un iedzīvotāju iesaiste tajā ir būtiska ikvienam, ir nenoliedzams.

Kā papildu iespēju ietaupīt līdzekļus un iegūt balvas šķirojot iedzīvotāji var, piedaloties akcijā Vide bez atkritumiem. Vairāk par akciju varat uzzināt tīmekļa vietnes vlk.lv sadaļā Šķirotie atkritumi.

Kāpēc vispār šķirot atkritumus?

Ir vairāki būtiski iemesli, kāpēc atkritumi jāšķiro, galvenais – dabas resursi pasaulē nav bezgalīgi un daba nespēj kompensēt mūsu patēriņu. Atkritumu šķirošana un pārstrāde ir vieglākais veids, kā ierobežotos resursus saglabāt apritē. Arī tad, ja šķiet, ka visa pietiek – veikalu plaukti ir pārpildīti, uzpildes stacijās degvielas pietiek un pa krānu tek tīrs ūdens –, dabas resursi tomēr izsīkst. Šķirojot varam ierobežot dabas resursu patēriņu. Piemēram, virkni plastmasas izstrādājumu iegūst no naftas produktiem, bet tos varētu ražot no pārstrādātas plastmasas. Pārstrādājot stiklu, savukārt samazinās gaisa un ūdens piesārņojums, kā arī ir mazāks enerģijas patēriņš, salīdzinot ar jauna stikla saražošanu. Otrs būtisks iemesls – šķirojot radām jaunas darba vietas, gan atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos, gan pārstrādes rūpnīcās. Tātad šķirošana palīdz gan dabai, gan cilvēkiem.

Ja gribam dabas resursus baudīt paši un nodot tos mantojumā mazbērniem, ir svarīgi rūpēties par vidi jau tagad, un atkritumu šķirošana ir veids, kā uzņemties atbildību par šo mantojumu.

Tā kā Ventspils labiekārtošanas kombināts turpinās darbu pie atkritumu dalītās vākšanas sistēmas attīstības arī šajā gadā, iedzīvotāji aicināti izteikt priekšlikumus, kuros iekšpagalmos vēl būtu nepieciešams izveidot jaunus konteinerus atkritumu šķirošanai.

Ventspils labiekārtošanas kombināts pateicas visiem, kas jau šķiro, un aicinām visus, kas vēl nešķiro, sākt – tas nav sarežģīti!

Plašāku informāciju par atkritumu šķirošanu un par to, kādus atkritumu veidus pieņem šķiroto atkritumu savākšanas laukumos, varat uzzināt, apmeklējot tīmekļa vietni vlk.lv, rakstot e-pastā: rekini.vlk@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63626920.

Lasi vēl

Komentāri (10)

 • 0
  karlito 31.01.2019, 11:33:53

  Atkritumu pārstrāde ir viens liels bizness,kāds nopelna ļoti labu naudiņu uz cilvēku ''izšķirotajiem''atkritumiem!

 • -1
  Nah-nahs (ceturtais sivēns) 31.01.2019, 11:53:03

  Vai nevajadzētu būt tā,ka,šķirojot visus atkritumus,nešķirojamie (pārējie) tiek izvesti un apsaimniekoti BEZ MAKSAS?

 • -1
  PSIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts" 31.01.2019, 23:06:19

  Pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” skaidro, ka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu viena no izdevumu sadaļām ir dalīti vākto atkritumu apsaimniekošanas izmaksas, kas tiek samazinātas ar ieņēmumiem no šo atkritumu realizācijas, ko tiešā veidā ietekmē pārstrādei derīgu atkritumu tirgus pieprasījums un šo atkritumu pārstrādes iespējas Latvijā un ārvalstīs. Vismaz pie esošās tirgus situācijas, ieņēmumi no šķiroto atkritumu realizācijas nesedz visus ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu - savākšanu, transportēšanu, nodošanu poligonam un pārstrādi , saistītos izdevumus, tomēr šo ieņēmumu un sadzīves atkritumu poligonā “Pentuļi” realizēto infrastruktūras attīstības projektu realizācijas rezultātā, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils pilsētā iespējams saglabāt stabilu, neskatoties uz straujām Dabas resursu nodokļa likmes un citu izmaksu izmaiņām. Tādēļ atkritumu šķirošana ir izdevīga ikvienam ventspilniekam.

 • -3
  Kurzemnieks 31.01.2019, 15:48:29

  Nešķiroju. Man nav jādara citu darbs.

 • -3
  keda 31.01.2019, 16:12:39

  Tiešām tumsonis, vājprāts vienkārši...

 • -1
  keda 31.01.2019, 16:14:24

  Nu, nu, nav ko te rēķināt kaut kādas naudas, bet padomāt par dabu, klimata pārmaiņām utt... Baigi jau nu derētu ieviest to pudeļu depozītu, bet lieliski būtu arī blakus Pet un stikla pudeļu konteineriem nolikt arī papiīra/kartona konteinerus

 • -1
  Margrieta123 31.01.2019, 16:23:05

  Papīru un kartonu būtu normāli nodot,saņemot par to reālu naudu.Kāpēc Ventspilī to saņem Labiekārtošanas kombināts?

 • 0
  reku 01.02.2019, 05:17:36

  http://www.kipa.lv/?page=stat&id=20

 • -3
  Kurzemnieks 31.01.2019, 20:56:31

  keda, labi ka mums pilsētā mīt tāds miskastes aktīvists kā tu)

 • -3
  Kurzemnieks 31.01.2019, 21:27:05

  Klimata pārmaiņas it kā cilvēku darbības rezultātā ir 'bleķis', mistifikācija.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: