Pēc sabiedriskās apspriešanas par nepieciešamību pilsētā izcirst kokus, lai realizētu divus būvprojektus, abos gadījumos būvatļaujas tiks izsniegtas ar atļauju nocirst ieceres realizācijai traucējošos kokus, taču reizē arī izvirzot prasības par jaunu apstādījumu ierīkošanu.

Rūpniecības ielā 1 tiek plānota tirdzniecības centra būvniecība, kas paredz jaunas ēkas un tai funkcionāli nepieciešamā labiekārtojuma būvniecību. Būvniecības ieceres realizācijai tiek plānots nocirst 32 kokus, bet no jauna iestādīt vismaz 25 un vairākus desmitus dekoratīvu krūmu. Kā to paredz Ministru kabineta noteikumi, par šo ieceri tika organizēta publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas laikā par plānoto koku ciršanas ieceri kopumā tika saņemti 310 respondentu viedokļi, no kuriem 264 gadījumos iecere ir atbalstīta, 20 – noraidīta. Vēl 26 respondentu paustais viedoklis nav saistīts ar konkrēto koku ciršanas ieceri. Respondenti, kas atbalsta plānoto ieceri, savu viedokli pārsvarā pamato ar to, ka tiks sakārtota šobrīd nepievilcīgā teritorija Rūpniecības ielā 1, kā arī ar to, ka Ventspilij ir nepieciešamas papildus labiekārtotas teritorijas, vecos stādījumus aizstājot ar jauniem. Papildus minētajam, atbalstošajos viedokļos tiek uzsvērta teritorijas attīstības nozīme saistībā ar jaunu darba vietu radīšanu pilsētā.

Respondenti, kas neatbalsta ieceri, pauž bažas par to, ka pienācīgi nav izvērtēta esošo koku ainaviskā vērtība (koki kalpo kā aizsedzošs vairogs blakus īpašumā esošajam kokmateriālu pārkraušanas terminālim Ventspils brīvostas teritorijā), kā arī norāda uz esošo veco koku vērtīgumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un to nozīmi gaisa piesārņojuma mazināšanā, gaisa attīrīšanā no putekļiem, skābekļa ražošanā un ēnas radīšanā, koku dendroloģisko daudzveidību, kā arī koku dimensiju, ņemot vērā to vainagu apjomu.

Noslēdzoties publiskajai apspriešanai, jautājums ir izskatīts arī Domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā, kas ieceri ir atbalstījusi ar nosacījumu, ka tiek realizēta jaunu stādījumu ierīkošana. Līdz ar to, izdodot būvatļauju tirdzniecības centra jaunbūvei Rūpniecības ielā 1, tajā tiks atļauts nocirst ieceres realizācijai traucējošos 32 kokus un definētas konkrētas prasības teritorijā ierīkojamiem apstādījumiem, tajā skaitā jaunu koku stādīšanai.

Akmeņu ielā 3 plānots ierīkot bērnu bibliotēku, kas paredz arī izveidot bērnu rotaļu laukumu ar izzinošām spēlēm un citām aktivitātēm. Būvniecības ieceres realizācijas ietvaros tiek plānots nocirst septiņus kokus, no kuriem četri bojā esošās būves un ēku pamatus, bet divi ir mazvērtīgi, vienlaicīgi paredzot jaunus zemu krūmu stādījumus. Saglabāšanai paredzēti četri teritorijā augošie lielas dimensijas un ainaviski izteiksmīgie koki: divas parastās kļavas, parastā zirgkastaņa un parastā liepa, kuru vainagu projekcija aizņem gandrīz pusi no projektējamās teritorijas platības.

Arī šajā jautājumā tika organizēta publiskā apspriešana, kuras laikā koku nociršanas ieceri nav atbalstījis viens respondents. Citi viedokļi vai komentāri publiskās apspriešanas laikā netika saņemti. Jautājums tāpat izskatīts arī Domes Apstādījumu saglabāšanas komisijā, kas pret ieceri nav iebildusi.

Ņemot vērā apstākli, ka koku augšanas vieta ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Ventspils pilsētas vēsturiskā centra – teritorija, saņemts Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums. Savukārt vienas parastās kļavas stumbra apkārtmērs ir tāds, ka tās ciršana bija jāsaskaņo ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kas pret šo ieceri nav iebildusi.

Līdz ar to arī šajā gadījumā, izdodot būvatļauju, tajā tiks atļauts nocirst ieceres realizāciju traucējošos septiņus kokus un definētas konkrētas prasības zemes gabala apstādījumiem Vecpilsētas kontekstā.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: