Uzsākta Būšnieku ezera krasta infrastruktūras pilnveidošana, paredzot veloceliņa izbūves turpināšanu gar ezeru un gājēju laipas būvniecību.

Sekmīgi noslēdzies iepirkumu konkurss, kurā par uzvarētāju tika atzīts uzņēmums SIA AB būvniecība, kas arī pirms tam bija veidojis veloceliņu pie Būšnieku ezera, bet agrāk veicis būvniecības darbus līdzīgos dabas aizsardzības objektos.

Parakstīts būvniecības līgums, atzīmēts veloceliņa trasējums un uzsākta jaunā veloceliņa trases attīrīšana no krūmiem, kas laika gaitā saauguši ap vēsturisko meža celiņu, kas veda ap Būšnieku ezeru, un kur agrāk tika rīkoti skrējieni apkārt ezeram.

Projektā paredzēts izbūvēt gājēju un veloceliņu no laivu bāzes Staldzenes ielā līdz Talsu ielai ap 3,5 km garumā, tādējādi turpinot jau 2016. gadā aizsākto darbu pie veloceliņa labiekārtošanas. Pērn tika labiekārtots meža celiņš apkārt Bušnieku ezeram aptuveni 3 km garumā no ezera peldvietas līdz laivu bāzei.

Papildus veloceliņam izveidos apmēram 170 metrus garu gājēju laipu ezera krasta purvainajā apvidū ar skatu platformu, lai būtu iespēja vērot putnus šajā apvidū, tādējādi piesaistot gan aktīvās atpūtas piekritējus, gan ornitologus, kuriem būs iespēja vērot aizsargājamo putnu sugu pārstāvjus. Tāpat tiks ierīkota veselības taka ar desmit vingrošanas stendiem visām vecuma grupām. Pēc projekta realizācijas 2018. gadā pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem būs iespēja mērot velomaršrutu visapkārt Būšnieku ezeram.

Jāatzīmē, ka veicot ornitoloģiskos pētījumus, izstrādājot Dabas aizsardzības plānu dabas liegumam Būšnieku ezera krasts, Būšnieku ezerā un tā apkārtnē novērotas Latvijas rietumu piekrastei raksturīgās putnu sugas. Konstatēts, ka putnu sugu daudzveidības un skaita ziņā Būšnieku ezers ir ievērojami bagātāks nekā citi ezeri Ziemeļrietumu Kurzemē. Ezerā novērotas ap 34 putnu sugām, kuras ligzdošanas laikā koncentrējas Būšnieku ezera DR galā.

Seguma izbūves darbus plānots uzsākt nākamajā nedēļā. Projekta būvniecībai paredzēto izdevumu kopējās izmaksas ir 238 300 eiro, no kurām valsts budžeta dotācija ir 4588 eiro, Natura 2000 teritorijas ietvarai pieejamais finansējuma ir 130000 eiro, bet Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums - 103712 eiro.

Būšnieku ezera krasts ir aizsargājama teritorija, kas atrodas Staldzenē Nature 2000 Eiropas Savienības nozīmes dabas lieguma zonā.

Lasi vēl

Komentāri (1)

  • -1
    reku 17.09.2017, 16:07:03

    Vai pašvaldības kruķu patruļmašīnas ar braukās pa veloceliņu?

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: