Vairāk nekā desmit gadu garumā pašvaldības SIA ŪDEKA vairākās kārtās īsteno ūdenssaimniecības attīstības projektu. Projekta mērķis ir pēc iespējas lielākam skaitam ventspilnieku nodrošināt centralizētus, kvalitatīvus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus, kas atbilst mūsdienu prasībām.

Uzsākot projekta realizāciju, uzsvars likts uz to, lai iedzīvotāji saņemtu tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni. Izbūvējot un 2005. gadā ekspluatācijā nododot dzeramā ūdens atdzelžošanas staciju, ventspilnieki var saņemt tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kas atbilst visām Latvijas likumdošanas un Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Savukārt, lai uzlabotu Baltijas jūrā novadīto attīrīto notekūdeņu kvalitāti, projekta 1.kārtas ietvaros izbūvēts arī jauns, ekoloģiski drošs bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas komplekss.

 

Turpmākā ūdenssaimniecības attīstības projekta ietvaros lielāka vērība tiek pievērsta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijai un izbūvei. Īpaši strauji tīklu izbūve notiek pilsētas privātmāju rajonos – Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Žāžciemā - Krēķciemā, Čikstiņciemā, Jāņciemā un Zaķciemā, kur iedzīvotājiem līdz šim nebija pieejami centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Jaunos tīklu atzarus izbūvē līdz privātīpašuma robežām, kur īpašnieki var tos ērti pieslēgt savu ēku ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.

 

No 2010. gada septembra noris projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III kārta īstenošana un tā turpināsies līdz pat 2012. gada beigām. Projekta ietvaros plānota ne tikai jaunu tīklu izbūve, bet arī rekonstrukcija, lai samazinātu ūdens zudumus, kā arī sadzīves kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, lai novērstu gruntsūdeņu ieplūdi kanalizācijas sistēmā un notekūdeņu noplūdi gruntsūdeņos pa bojātiem cauruļvadiem.

 

Kopumā projekta ietvaros paredzēta maģistrālo ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un jaunu tīklu izbūve gandrīz 38 km garumā, kā arī maģistrālo tīklu atzaru izbūve uz privātīpašumiem 11 km garumā. Tādējādi centralizēti ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi būs pieejami aptuveni 93% ventspilnieku (pašreiz centralizēti ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 91%, bet kanalizācijas pakalpojumi – 89% iedzīvotāju). Projekta ietvaros šobrīd jau notiek vai līdz aprīlim tiks uzsākti būvdarbi 19 objektos.

 

Bet pēc atklātā konkursa Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 2011. gadā iepirkuma procedūras noslēguma būvdarbus plānots veikt vēl 28 ielu posmos.

 

Projektu Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III kārta līdzfinansē Eiropas Savienība. Kopējās izmaksas projekta 3. kārtai plānotas 8,56 miljonu latu apmērā (bez PVN). No Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piesaistīti 7 miljoni latu, savukārt pārējos līdzekļus nodrošinās pašvaldības SIA ŪDEKA – finansējot pievienotās vērtības nodokļa nomaksu un piesaistot ilgtermiņa kredītu. Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

 

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī III kārta ietvaros 2011. gadā plānoti ļoti apjomīgi būvdarbi. To ietvaros šobrīd jau notiek vai līdz aprīlim tiks uzsākti būvdarbi 19 objektos:

 • Būvdarbi Gāliņciemā - Žāžciemā

 • Kalēju iela

 • Lazdu iela

 • Riekstu iela (posms no Medus ielas līdz Sārnates ielai)

 • Rudens iela (posms no Medus ielas līdz Mārtiņa ielai)

 • Rudens iela (posms no Riekstu iela līdz Virves ielai)

 • Baldones iela (posms no Kuldīgas ielai līdz Zvaigžņu ielai)

 • Būvdarbi Vasarnīcu rajonā

 • Riņķa iela (posms no Vasarnīcu iela līdz Dzeņu ielai)

 • Dzeņu iela (posms no Atpūtas ielas līdz Riņķu ielai)

 • Lakstīgalu ielas 2.posms

 • Būvdarbi Jāņciemā – Pārventā

 • Dundagas iela

 • Celmu iela

 • J.Neikena iela

 • Klusā iela

 • Ozolu iela (posms no Kaļķu ielas līdz Stacijas ielai)

 • Purva iela

 • Spāres iela

 • Tilta iela

 • Ausekļa iela (posms no Embūtes ielas līdz Rindas ielai)

 • Kurzemes iela (posms no Embūtes ielas līdz Siguldas ielai)

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: