Ārkārtējās situācijas laikā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji varēja atlikt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai atkārtotu verificēšanu. Pašvaldības SIA ''ŪDEKA'' atgādina, ka noslēdzoties valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, atkal būs jāveic ūdens patēriņa skaitītāju periodiskā verificēšana atbilstoši norādītājiem termiņiem.

Atbilstoši Ministru kabineta  2015. gada 15. septembra noteikumiem Nr. 524 "Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem", ja ūdens patēriņa skaitītāja verificēšanas termiņš ir beidzies vai beidzas ārkārtējās situācijas laikā, tad skaitītāju verificēšana ir jāveic trīs mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tas nozīmē, ka daudzdzīvokļu māju klientiem, kuriem atkārtotās skaitītāju verificēšanas termiņš ir beidzies pirms Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju vai ārkārtējās situācijas periodā, šo skaitītāju verificēšana būs jānodrošina triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām. Tā kā ārkārtējā situācija valstī bija noteikta līdz 2022.gada 28.februārim, tad līdz 2022.gada 28.maijam vēl tiks ņemti vērā arī ārkārtējās situācijas laikā neverificēto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi un individuālās starpības par neverificētiem skaitītājiem vēl netiks piemērotas.

Ja ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana netiks veikta atbilstoši noteiktajiem termiņiem, tad turpmāk papīra formātā paziņotie ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi netiks ņemti vērā, bet Klientu portālā rādījumu paziņošana būs liegta. Tāpat jāņem vērā, ka šādā gadījumā tiek piemērota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda konkrētajā aprēķina periodā rodas. Aktuālā informācija par ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanas termiņiem pieejama gan rēķinos par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, gan Klientu portālā.

Aicinām sekot līdzi skaitītāju verificēšanas datumam un savlaicīgi pieteikt skaitītāju nomaiņu un vienoties par izdevīgāko laiku pakalpojuma saņemšanai. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu un nomaiņu Ventspilī veic dažādi komersanti, tajā skaitā pašvaldības SIA ''ŪDEKA''. Pieteikt pakalpojumu pašvaldības SIA ''ŪDEKA'' ūdenssmērītāju daļā iespējams pa tālruni  63607285 vai rakstot e-pastāudensmeritaji.udeka@ventspils.lv.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: