Ventspilī strauji pieaudzis to daudzdzīvokļu māju skaits, kurās pēc iedzīvotāju vai mājas pārvaldnieka iniciatīvas ieviesta attālināti nolasāmā ūdens patēriņa uzskaites sistēma.

Viens no tālredzīgākajiem namu apsaimniekotājiem Ventspilī – Bāka-NK – savās 11 pārvaldītajās mājās šādu sistēmu ieviesa jau krietni pirms jaunās norēķinu kārtības, līdz ar ko izmaiņas normatīvajos aktos un mājas kopējā patēriņa ņemšana vērā norēķinos šo māju iedzīvotājus neietekmēja. Pēc 2016. gada attālināto sistēmu pakāpeniski sāka ieviest arī citās mājās. 2016. gadā to ierīkoja trīs mājās, 2017. gadā – vēl divās, bet pērn un šī gada sākumā attālinātā nolasīšanas sistēma ieviesta 18 mājās, un vēl trīs mājās sistēmas ieviešana plānota martā un aprīlī.

Kā galvenais no iemesliem šādai statistikai, protams, ir iedzīvotāju neapmierinātība ar mājas patēriņa starpībām. Pirms attālinātās sistēmas ieviešanas lielākajai daļai no minētajām mājām patēriņa starpība veidoja vairāk nekā 20% no mājas kopējā patēriņa, turpretī, ieviešot mūsdienīgo un ērto sistēmu, starpības samazinājušās līdz minimumam.

Galvenā attālinātās datu nolasīšanas sistēmas priekšrocība ir tā, ka visi mājā uzstādītie ūdens patēriņa skaitītāji tiek nolasīti automātiski un pilnīgi vienlaicīgi, piemēram, 28. datumā plkst. 24.00, un tas nozīmē, ka ŪDEKA saņem vienlaicīgi nolasītus datus gan par mājas kopējā skaitītāja rādījumiem, gan katra dzīvokļa individuālajiem skaitītājiem.

Šādā veidā iegūti dati par faktiski patērēto ūdens daudzumu praktiski izslēdz patēriņa starpības rašanos, jo nav iesaistīts cilvēciskais faktors un kļūdainu datu paziņošana, nav iespējama krāpšanās, kā arī nerodas starpības atšķirīgos datumos nolasīto rādījumu dēļ. Tāpat sistēma ļauj tiešsaistē attālināti kontrolēt ūdens patēriņa procesus – konstatēt bojājumus, noplūdes vai nesankcionētu iejaukšanos skaitītāju darbībā. Turklāt attālināti nolasāmo datu sistēma nodrošina ērtības iedzīvotājiem – katru mēnesi nav jāatceras par rādījumu paziņošanu noteiktajos datumos manuāli, jo sistēma to izdara automātiski.

Kā notiek sistēmas ieviešana praktiski?

Vispirms iedzīvotājiem vajadzētu vērsties pie sava mājas pārvaldnieka un ierosināt mājas īpašnieku kopsapulci. Tajā vajadzētu izanalizēt esošo mājas situāciju, paredzamās sistēmas ieviešanas izmaksas un sagaidāmos rezultātus. Šī ir iespēja arī pesimistiskāk noskaņotajiem kaimiņiem pastāstīt par ieguvumiem un sistēmas ierīkošanas atmaksāšanos laika gaitā, jo lēmuma pieņemšanā svarīgs ir vairākuma atbalsts.

Pēc tam vai nu tajā pašā, vai atsevišķā kopsapulcē mājas īpašniekiem ir dokumentāli jāapstiprina savs lēmums, parakstoties par piekrišanu jaunas ūdenssaimniecības pakalpojumu uzskaites sistēmas ieviešanai mājā.

Pēc lēmuma pieņemšanas seko firmas izvēle, kas veiks sistēmas ierīkošanu, un tad notiek sistēmas ieviešana tehniski – firma uzstāda dzīvokļos jaunā tipa skaitītājus, iestata nepieciešamos parametrus (datu nolasīšanas datumu, laiku u.c.) un nodrošina datu attālināto pārraidi uz datorsistēmu, kur datus iespējams apkopot un turpmāk ik mēnesi nodot ŪDEKAI aprēķinu veikšanai. Sistēmas ieviešanas koordinēšanu parasti uztic mājas pārvaldniekam.

Firmas viedoklis

Pašvaldības SIA ŪDEKA sazinājās ar vienu no firmām, kas Ventspilī piedāvā attālināti nolasāmo datu sistēmas ierīkošanas pakalpojumu, – SIA Viedais ūdens, un tās vadītājs Mārtiņš Mūrnieks apstiprināja, ka šāda veida sistēma ir vislabākais un mūsdienīgākais risinājums cīņā ar patēriņa starpībām. Mūrnieks pēc pieredzes atzīst, ka patēriņa starpību iemesli galvenokārt ir negodīgi mājas iedzīvotāji. Mainot skaitītājus, dzīvokļos atklāts ne mazums situāciju, kad skaitītāji ir mehāniski apstādināti, lai izvairītos no faktiskā patēriņa uzskaites. Jaunās sistēmas skaitītājus apmānīt nav iespējams.

SIA Viedais ūdens kā pirmo ar attālināti nolasāmo datu sistēmu 2017. gada novembrī aprīkoja daudzdzīvokļu māju Talsu ielā 60. Tajā pirms sistēmas ieviešanas patēriņa starpība, kas tika sadalīta starp dzīvokļiem, vidēji 12 mēnešu periodā veidoja 21%. Kā vēl vienu no pozitīviem piemēriem firmas vadītājs min māju P. Stradiņa ielā 4, kurā sistēma ieviesta pagājušā gada martā un pirms tam vidējā patēriņa starpība 12 mēnešu periodā bija 25% apmērā. Abās mājās pēc attālinātās sistēmas ieviešanas patēriņa starpības iedzīvotājiem netiek uzrēķinātas.

Kā pastāstīja Mārtiņš Mūrnieks, SIA Viedais ūdens vidējās sistēmas ieviešanas izmaksas ir 45 eiro par vienu skaitītāju, kas ir vienreizējs maksājums, bet papildus 0,70 eiro mēnesī (par dzīvokli) ir jāmaksā par sistēmas uzturēšanu un apkalpošanu (datu pārraidi). Šīs izmaksas parasti tiek iekļautas mājas apsaimniekotāja izrakstītajā ikmēneša rēķinā.

Katrai mājai un dzīvoklim precīzas izmaksas ir aprēķināmas individuāli, jo tās atkarīgas no vairākiem faktoriem, piemēram, skaitītāju skaita dzīvoklī, bet vidēji investīcijas var sākt atmaksāties apmēram 3–4 gadu laikā.

Iedzīvotāju viedoklis

Pašvaldības SIA ŪDEKA uzrunāja ventspilniekus – Ņinu no mājas Sarkanmuižas dambī 3, kura ir apmierināta ar ieviestās sistēmas rezultātiem, kā arī Viesturu, kurš kā mājas vecākais, kam rūp kopīpašumā notiekošais un kurš ir ieinte­resēts nepārmaksāt, balsojis par attālinātās sistēmas ieviešanu Sarkanmuižas dambī 5 2017. gada nogalē un Lielajā prospektā 20 šī gada sākumā.

Ņina:

«Es dzīvoju Sarkanmuižas dambī 3, un mūsu mājā arī uzstādīja attālināto sistēmu. Tagad skaitītāju rādījumi visos dzīvokļos tiek uzņemti vienā laikā, un tas ļauj izvairīties no ūdens patēriņa starpībām. Ļoti ērti ir tas, ka nevajag katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam pašam nodot rādījumus. Esmu ļoti apmierināta, ka tagad ir tāda attālinātā sistēma.»

Viesturs:

«Sarkanmuižas dambī 5 iepriekš maksājām patēriņa starpības, un lielākā daļa cilvēku, protams, bija neapmierināti par pierēķinātajiem papildu kubikmetriem, ko paši nebija patērējuši. Bija arī cilvēki, kuriem bija vienalga, un tādi, kuri spītīgi maksāja tikai par to, ko bija deklarējuši, ignorējot uzrēķinu. Man personīgi iepriekš bija jāmaksā 10–25% uzrēķins (kā kuru mēnesi).

Kad nonācām pie ierosinājuma par attālināto sistēmu, pirmā reakcija bija liela pretestība, jo nebija pietiekošas informācijas. Tādēļ tika regulāri rīkotas sapulces, balsots, vēlāk tika izsūtītas aptaujas anketas katram dzīvoklim, tad atkal sapulce, lai iepazīstinātu ar rezultātiem, kādas firmas un par kādu cenu un nosacījumiem piedāvā ieviest sistēmu. Domas dalījās, atkal sekoja sapulce par to, kuru variantu izvēlēties… Kopumā diskusijas ilga aptuveni gadu, taču rezultātā nobalsojām par. Tālāko nepieciešamo noorganizēja mājas apsaimniekotājs un firma, kopumā sistēmas ieviešana notika apmēram pusgada laikā.

Mūsu mājā par divu skaitītāju nomaiņu uz attālināti nolasāmiem skaitītājiem (vecos atdodot firmai) bija jāmaksā 73 eiro, bet ikmēneša maksājums par sistēmas apkalpošanu ir 0,30 eiro/mēnesī (par dzīvokli).

Rezultāti, protams, ir. Uzrēķina vairs nav. Savukārt, runājot par ērtībām, jāsaka, ka tas ir individuāli, jo arī iepriekš rādījumu paziņošana man personīgi nesagādāja problēmas.

Līdzīgs ir stāsts par Lielo prospektu 20, kur sistēma ieviesta pavisam nesen. Šajā mājā izmaksas par diviem skaitītājiem veidoja 84 eiro, bet ikmēneša maksa par sistēmas apkalpošanu – 0,74 eiro/mēnesī (par dzīvokli). Pagaidām uzrēķina nav.»

Viesturs sarunā ar ŪDEKU arī norādīja, ka ir jāuzdrošinās ieviest kaut ko jaunu un galvenais ir apjaust, ka būs efekts. Viņš piemetināja, ka katrai mājai jāizvērtē sava situācija un jāizvēlas piemērotākais no piedāvājumiem, kaut gan jāņem vērā, ka Ventspils ģeogrāfiski atrodas tur, kur atrodas, un salīdzinoši ne tik lielā pieprasījuma dēļ visiem pakalpojumu sniedzējiem neesam interesanti, tomēr iespējas atrast labāko no pieejamajām iespējām ir visnotaļ labas.

ŪDEKAS viedoklis

Ir pagājuši trīs gadi, kopš, pamatojoties uz jaunu likumu un citiem normatīvajiem aktiem, visā Latvijā tika ieviesta vienota norēķinu kārtība par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. ŪDEKA atzīst, ka joprojām daļa iedzīvotāju jaunajai sistēmai līdz galam neuzticas un bieži vaino ŪDEKU starpību uzrēķinos. Taču te vēlreiz jāatgādina, ka ŪDEKA ir pakalpojumu sniedzējs, kuram spēkā esošie noteikumi paredz mājai izrakstīt rēķinus par visu mājas patēriņu, kādu uzrāda mājas kopējā patēriņa skaitītājs, kas uzstādīts uz mājas ūdensvada ievada. Ja šis rādījums nesakrīt ar to, ko nodeklarējuši iedzīvotāji, starpība diemžēl jāsedz nevienam citam kā pašiem mājas iedzīvotājiem. Jāsaprot, ka šo kārtību nosaka likums un ne ŪDEKA, ne pašvaldība vai kāds cits nevar apmaksāt mājas patēriņu, kas kaut kādu iemeslu dēļ nav deklarēts.

Tie iedzīvotāji, kuri iedziļinājušies un izpratuši, ka kopumā sistēma var nodrošināt taisnīgākus norēķinus, kā arī ik mēnesi analizē savas mājas patēriņu un radušās starpības, kuri iesaistās lēmumu pieņemšanā, iniciē mājas kopsapulces un skaitītāju pārbaudes, kopīgiem spēkiem veiksmīgi atrod starpību rašanās cēloņus un savai mājai vispiemērotākos risinājumus, lai norēķini būtu precīzāki.

Viens no visveiksmīgākajiem un efektīvākajiem risinājumiem, protams, ir attālināti nolasāmo datu sistēmas ieviešana, taču var sākt arī ar citiem risinājumiem. Piemēram, kopsapulcē nolemt par vienīgi augstākās klases skaitītāju izmantošanu dzīvokļos. Tas nozīmē, ka, pienākot verificēšanas termiņam, iedzīvotājam obligāti jāuzstāda dzīvoklī noteiktas klases skaitītājs, kuru nav tik vienkārši ietekmēt un kurš uzskaita pat vismazāko pilīti, tādējādi nodrošinot precīzākus datus un starpību samazināšanos.

Māja var lemt arī par īsāku rādījumu nolasīšanas periodu, piemēram, nosakot tikai vienu konkrētu dienu. Arī tas veicinās starpību samazināšanos. Ir dzirdēts, ka citās pilsētās pārvaldnieki, lai izslēgtu vai mazinātu starpību rašanos, rādījumu nolasīšanu organizē ar mājas vecāko starpniecību. Katrā mājā ir iecelts atbildīgais, kurš katru mēnesi noteiktā datumā apstaigā dzīvokļus un nolasa skaitītāju rādījumus.

Ļoti daudz ir atkarīgs no mājas iedzīvotājiem pašiem: jo lielāka vienotība valdīs viņu starpā, jo rezultāts būs veiksmīgāks. ŪDEKA aicina interesēties par dažādām iespējām pie sava mājas pārvaldnieka vai ŪDEKĀ.

Vienkāršots piemērs, cik ilgā laikā atmaksājas attālinātās sistēmas ieviešana

Izejas dati:

- viena attālinātā skaitītāja iegādes un uzstādīšanas izmaksas = 40 EUR

- vidējā maksa par patēriņa starpību vienam dzīvoklim pirms attālinātās sistēmas ieviešanas = 2,59 EUR/mēnesī (izmantoti reāli dati)

- datu pārraide un apkalpošana vienam dzīvoklim = 0,70 EUR/mēnesī

Aprēķins: 40 EUR x 2 = 80 EUR/(2,59 EUR – 0,70 EUR) = 42,33 mēnesī jeb 3 gadi un 5 mēneši = laiks, kādā atmaksājas attālinātās sistēmas ieviešana vienam dzīvoklim ar diviem skaitītājiem.

!!! Aprēķins veikts vienkāršoti un uz pieņēmumu pamata, tam ir informatīvs raksturs. Jāņem vērā, ka katrai mājai un dzīvoklim sistēmas ieviešanas izmaksas un atmaksāšanās laiks ir atšķirīgs un jāaprēķina individuāli.

Apsaimniekotājs Bāka-NK savās 11 pārvaldītajās mājās attālināto skaitītāju nolasīšanas sistēmu ieviesa jau krietni pirms jaunās norēķinu kārtības.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (23)

 • -1
  No malas 25.03.2019, 16:02:35

  Vēl labāks variants būtu pāriet uzreiz uz PRIEKŠAPMAKSAS ūdensskaitītājiem,izlaižot tādu uzstādījumu kā attālināti nolasāmo!
  Cilvēki,kas dzīvojuši ārzemēs,ar tādu lietu saskārušies un sapratīs.

 • 0
  PSIA_UDEKA 26.03.2019, 11:45:41

  Katras daudzdzīvokļu mājas īpašnieki kopsapulcē var pieņemt lēmumus par savai mājai vispiemērotākajiem risinājumiem, tai skaitā priekšapmaksas skaitītāju uzstādīšanu. Aicinām vērsties pie sava mājas apsaimniekotāja ar šādu ierosinājumu.

 • 0
  PSIA_UDEKA 26.03.2019, 12:01:44

  Dzīvokļos esošie ūdens patēriņa skaitītāji ir katra dzīvokļa īpašnieka īpašums, līdz ar to dzīvokļu īpašnieki ir tiesīgi izvēlēties sev vispiemērotākā veida individuālos skaitītājus, t.sk. Jūsu minētos skaitītājus ar iespēju noteikt ūdens patēriņa limitu saskaņā ar veikto priekšapmaksu. Šis jautājums ir jāizskata mājas kopsapulcē, pašvaldības SIA „ŪDEKA” šo izvēli ietekmēt nevar.

  Ja dzīvokļu īpašnieki ir atraduši šāda veida skaitītāju piegādātāju un nolēmuši "PAR" to uzstādīšanu savā mājā, pašvaldības SIA „ŪDEKA” šādam lēmumam neiebildīs, ja vien sistēmas nodrošināšanai nepieciešamo norēķinu kārtību būs iespējams pielāgot spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, respektīvi, jebkurā gadījumā, ieviešot šādu skaitītāju sistēmu, norēķinos būs jāņem vērā mājas kopējā patēriņa skaitītāja rādījums un starpības, ja tādas tomēr radīsies, jāsadala starp mājas īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem).

 • -4
  Pilsēta 25.03.2019, 16:21:29

  Es atkal aprunājos ar Pjotru un Konstantīnu. Viņiem nebija nekāda viedokļa.
  Mīļie cilvēki, šāda veida preses relīzes rakstīja 20 gadus atpakaļ.
  Kad bārstījās ar skaitļiem un lika fragmentus no neesošām intervijām ar izdomātiem cilvēkiem.

 • -1
  PSIA_UDEKA 26.03.2019, 11:49:40

  Informējam, ka publikācijā iekļauta patiesa informācija un intervijas veiktas ar reāliem cilvēkiem, kuri piekrituši viņu teikto publicēt. Publikācijā minētie dati atbilst situācijai dzīvē.

 • -3
  Pr.Preobraženskis F.F 25.03.2019, 16:28:21

  Ja rādījumu nolasīšanu organizēs ar mājas vecāko starpniecību?
  Tad jau labāk,lai sētnieks veic šo darbu,kā Brīvības ielas 32/34 namā,kur vāca parakstus...

 • -1
  PSIA_UDEKA 26.03.2019, 11:51:42

  Katras mājas iedzīvotājiem šie jautājumi ir jāizvērtē individuāli mājas kopsapulcē, taču teorētiski arī Jūsu minētais variants var būt viens no risinājumiem.

 • 0
  Puaro 25.03.2019, 17:31:09

  5gadi paies līdz atmaksāsies skaitītāji :D Vai tad šie nebūs jāmaina,ka līdzšnējie skaitītāji? ik pēc 4 vai 5gadiem? :D

 • -1
  Valdis Valdis 26.03.2019, 01:11:30

  neredzu nekādu prikolu nodot rādījumu precīzi litros un konkrētā laikā,jo pāris mēnešos viss takā tā izlīdzinās un cik es zinu ūdeka arī nenolasa tieši tai dienā un laikā un paŗēķiniet cik kubi var izskriet cauri lielam skaitītājam pāris stundās

 • -1
  Valdis Valdis 26.03.2019, 01:13:57

  Un kad mani četri skaitītāji vēl atmaksāsies???

 • -1
  PSIA_UDEKA 26.03.2019, 11:54:59

  Publikācijā minētais aprēķins veikts vienkāršoti un uz pieņēmumu pamata, tam ir informatīvs raksturs. Jāņem vērā, ka katrai mājai un dzīvoklim sistēmas ieviešanas izmaksas un atmaksāšanās laiks ir atšķirīgs un jāaprēķina individuāli.

  Minētais piemērs ir aprēķins dzīvoklim ar diviem skaitītājiem, protams, dzīvokļos, kur jānomaina vairāk skaitītāju izmaksas būs lielākas un atmaksāšanās laiks ilgāks.

 • -2
  Emīlija 26.03.2019, 14:45:46

  Brīvības ielā 32/34 ūdens skaitītāju rādījumus nenolasa sētnieks. Uzskatu, ka skaitītāji ir jāmaina mājas apsaimniekotājam, jo maksājam taču apsaimniekošanas naudu. Kādēļ man, kā pašvaldības dzīvokļa īrniecei, tas būtu jādara par savu naudu? Tāpat jau maksāju nekustamā īpašuma nodokli, maksāju par mājas siltināšanu, bet dzīvoklis man nepieder un savā īpašumā to iegūt nevaru.

 • -2
  Pr.Preobraženskis F.F 26.03.2019, 15:20:44

  Manā iepr. komentārā gan bija minēts,ka sētnieks vāca parakstus,nevis nolasīja skaitītāja rādijumus.Ar ko tas beidzās,visiem zināms.
  Tātad-uz priekšu!Vēl daudzos dzīvokļos dzīvo vientuļas pensionāres...

 • 0
  Cuca 26.03.2019, 16:16:11

  Viss atkarīgs no tā cik profesionāli ieviesēji apstrādās īpašniekus un cik no īpašniekiem kaut ko saprot no uzskaites. Nekādi pasakainie ieguvumi tur nav. Tas ka uzstādot šādas viedierīces ejam līdzi laikam tas tiesa, bet vai esam tik bagāti ka to varam atļauties to jādomā katram pašam.

 • -2
  Festivāls 26.03.2019, 16:41:50

  Pat ja visi mājas iedzīvotāji deklarētu savus individuālos patēriņus vienā laikā un kopīgi ar Ūdekas ievadskaitītāja nolasīšanu, paliek nedeklarēts ūdens daudzums, kas atrodas mājas stāvvados, vai ne? Ūdens caur mājas ievadskaitītāju ir izgājis, bet caur dzīvokļu vēl ne.

 • 0
  Valdis Valdis 26.03.2019, 17:37:07

  Nebūsi kaut ko sapratis,Festivāl,stāvvadi jau nebūs iztukšoti pirms uzskaites sākšanas

 • -1
  PSIA_UDEKA 27.03.2019, 13:51:46

  Ieviešot attālināto sistēmu, ir normāli, ka joprojām var rasties līdz 3% patēriņa starpība, kas uzskatāma par pieļaujamo normu, taču šī starpība ir piederīga visai mājai kopumā un šādā gadījumā nav bažas, ka kāds maksā par cita nedeklarēto patēriņu.

 • -2
  karlito 26.03.2019, 17:16:03

  Varu pateikt, ka arī manā dzīvoklī ir uzstādīti šie attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji..Pagaidām vienīgais labums ir tas,ka pašam nav jānodod skaitītaju rādījumi,vairāk plusu nekādu..kā bija mājai tie ūdens zudumi,tā arī tagad viņi ir,kaut gan pirms uzstādīšanas mums solīja,ka nu tagad mēs maksāsim tikai par pašu patērēto..bet nekā..maksājam arī par to,ko ūdeka nevar pateikt,kur tas ūdens paliek...pluss katru mēnesi 75centi par ''skaitītāju nolasīšanu''un protams pašu skaitītāju cena...Tā kā es ekonomisku ieguvumu šajā visā neredzu nekādu..
  Var jau protams būt,ka citās mājās ir viss ok,ja tā ir,tad tas apsveicami!

 • -1
  PSIA_UDEKA 27.03.2019, 13:38:29

  Lai izvērtētu situāciju un sniegtu kādus komentārus, būtu nepieciešams zināt mājas adresi, taču mūsu rīcībā nav informācija par tādām mājām, kurās ir ieviesta attālinātā sistēma un patēriņa starpības ir tādas pašas kā iepriekš.

  Turklāt vēlreiz atgādinām, ka pašvaldības SIA "ŪDEKA" atbildībā ir ūdens pievade līdz mājai, savukārt, kā ūdens sadalās, tiek patērēts un uzskaitīts atsevišķajos īpašumos, ir iedzīvotāju un mājas pārvaldnieka atbildība. Līdz ar to, arī patēriņa starpību jautājumi primāri ir jārisina iedzīvotājiem kopā ar mājas apsaimniekotāju.

 • 0
  Cuca 28.03.2019, 10:45:18

  Cienītā ūdeka. Jebkuriem skaitītājiem, kā elektroniskiem, tā mehāniskajiem ir mērījuma kļūda. Un šie attālināti nolasāmie skaitītāji ir tie paši skaitītāji, kādi līdz šim , tikai tiem rādījums nolasās automātiski. Vienīgais ko iegūst uzstādot šāda veida skaitītājus ir vienlaicīgs rādījumu nolasījums. Mērījuma kļūda saglabājās iepriekšējā. Nevajag stāstīt, ka palielinās kaut kāda precizitāte. Ar ienākošo mājas skaitītāju nekad nebūs vienāds rādījums ar sasummētiem iedzīvotāju skaitītājiem, ja vien programmā nav ielikts algoritms kurš šo starpību izdala uz visiem.

 • -1
  PSIA_UDEKA 29.03.2019, 12:56:28

  "Te, te"!

  Jums taisnība, katram skaitītājam ir pieļaujamā normālā mērījuma kļūda, taču, ieviešot vienotu attālināto datu nolasīšanas sistēmu, parasti visiem dzīvokļiem uzstāda jaunākā tipa skaitītājus, kas tāpat kā kopējais mājas skaitītājs ir īpaši jūtīgi un uzskaita pat vismazāko pilīti, skaitītājiem būs vienāda precizitāte un pieļaujamās kļūdas apmērs, tādējādi nodrošinot taisnīgu patēriņa sadali. Sistēma, galvenokārt, nodrošina taisnīgus maksājumus - to, ka nav jāmaksā par svešu patēriņu, kas nav deklarēts.

 • -1
  Māris 19.04.2019, 13:33:45

  Siltuma patērīņu arī varēs nolasīt attālināti?
  Otra lieta par patērīņa pārmaksu ūdeka naski sarēķina starpību, bet nekad neesmu redzējios, kad parādnieks ir saņēmies un samaksājis savus parādus, kaut vbai skaitītājus mainot, tad jau godīgi būtu atmaksāt pārmaksas summas atpakaļ.

 • 0
  PSIA_UDEKA 23.04.2019, 09:46:24

  Informējam, ka ir arī gadījumi, kad patēriņa starpība tiek atgriezta ar mīnuss zīmi.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: