Ir aizvadīts gads, kopš daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie ventspilnieki saņēma savu pirmo rēķinu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem saskaņā ar pavisam jauniem principiem, ko noteica izmaiņas normatīvajos aktos.

Ne rādījumu nodošana noteiktos datumos, ne ikmēneša rēķini neizsauca tādu rezonansi kā mājas patēriņa starpības. Kādēļ tās rodas? Kāpēc par tādām vispār jāmaksā? Un kā no tām izvairīties? Tie ir jautājumi, ko ventspilnieki uzdod joprojām.

Starpību problēma kļuva aktuāla līdz ar jaunās norēķinu kārtības ieviešanu, jo tā paredz, ka par piegādāto ūdens daudzumu mājas iedzīvotājiem ir jānorēķinās pēc kopējā mājas ievadskaitītāja rādījuma. Proti, tam ūdens patēriņam, ko iedzīvotāji uzrāda saskaņā ar savos dzīvokļos uzstādīto individuālo ūdens skaitītāju rādījumiem, vēl tiek pieskaitīta starpība, kas rodas uz māju kopumā.

Iedzīvotājiem joprojām šķiet nepareizi, ka ir jāmaksā arī par to ūdeni, kas nav patērēts viņu pašu dzīvoklī. Taču, ja paskatāmies no citas puses – dzīvokļos dzīvojošie maksā arī par, piemēram, elektrību koplietošanas telpās, par mājas renovāciju, kaut gan šie izdevumi jau arī nerodas kādā konkrētā dzīvoklī.

Saskaņā ar PSIA Ūdeka datiem starpība starp ūdens daudzumu, ko uzņēmums piegādā visām daudzdzīvokļu mājām Ventspilī kopumā (un ko fiksē māju ievadskaitītāji), un to ūdens patēriņu, ko iedzīvotāji deklarē, pašlaik ir apmēram 20%. Taču ir arī mājas, kurās šī starpība ir pat vairāk nekā 40%.

Kā apgalvo speciālisti, starpību rašanās galvenais iemesls ir negodprātīgi ūdens patērētāji, kuri izmanto dažādas viltības, lai neuzrādītu patieso patēriņu. Starpības var rasties arī tehnisku iemeslu dēļ, piemēram, ja mājā ir bojātas caurules un tādējādi rodas ūdens zudumi, taču šādi gadījumi ir salīdzinoši retāk un tos ir vieglāk konstatēt. Ar viltnieku atmaskošanu gan nesokas tik raiti. Par to, kādi ir iespējamie risinājumi patēriņu starpību samazināšanai, stāsta māju apsaimniekotāji un iedzīvotājs. Savukārt Ūdekā vērsāmies pēc atbildes, vai arī uzņēmuma spēkos ir palīdzēt risināt patēriņa starpību jautājumu.

Organizējām skaitītāju revīziju

Larisa Ulmane, Inženieru ielas 87. nama apsaimniekotāja:

– Būs jau pagājis gads, kopš dzīvojam saskaņā ar jauno komunālo maksājumu norēķinu kārtību. Tā, protams, attiecas arī uz ūdens patēriņa uzskaiti un maksājumiem. Arī manis apsaimniekotajai deviņstāvu mājai Inženieru ielā 87 radās ievērojama ūdens patēriņa starpība – vairāk nekā 40 m3, kas bija 13–14% no kopējā patēriņa. Mēs bijām pārsteigti par to, jo mums nevarēja būt tādi ūdens zudumi, tāpēc ka visas koplietošanas komunikācijas bija savestas kārtībā.

Ir cilvēki, it sevišķi pensionāri, kuri ļoti ekonomē ūdeni, un viņus šādas starpības īpaši satrauc. Piemēram, kad vientuļš vecs cilvēks, kurš cenšas mēnesī iztikt ar 1 m3 ūdens, saskaras ar to, ka viņam uz mājas ūdens patēriņa starpības rēķina jāmaksā vēl par 2 vai 3 m3, viņš ir ļoti apbēdināts un uzskata, ka tas nav taisnīgi.

Mūsu mājā ir 36 dzīvokļi, cilvēki cits citu pazīst un es pati arī dzīvoju šajā mājā, tāpēc situācija ar ūdens patēriņu te ir vieglāk pārskatāma un kontrolējama. Cilvēki bija atsaucīgi un attiecās ar izpratni pret to, ka ir jāmeklē risinājums. Pirmais ko izdarīju – es kāpņu telpā izvietoju informāciju par to, kāda ir mūsu mājas ūdens patēriņa starpība, jo ne visi iedzīvotāji tam bija pievērsuši uzmanību paši. Tad mēs izveidojām un kāpņu telpā izvietojām lielu tabulu, kurā tika atspoguļots, kādu ūdens patēriņa daudzumu katra dzīvokļa iedzīvotāji ir deklarējuši. Šo tabulu pildām joprojām, tajā netiek atspoguļoti iedzīvotāju uzvārdi, bet gan tikai dzīvokļa numurs un deklarētais patēriņš. Tas zināmā mērā vairāk disciplinēja iedzīvotājus, jo visi rādījumi tagad bija apskatāmi, tomēr mēs secinājām, ka mājas ūdens patēriņa starpība ir joprojām.

Tad mēs kopā ar Ūdekas darbiniekiem noorganizējām visu mājas skaitītāju apsekošanu, un man ir jāsaka Ūdekai paldies par šādu sadarbības iespēju. Mājas iedzīvotāji tika informēti, ka noteiktā laikā ir jābūt mājās, un visi arī bija. Kontrole notika no plkst. 18 līdz 20. Mēs fiksējām gan mājas ievadskaitītāja rādījumu, gan visu dzīvokļu ūdens skaitītāju rādījumus. Vienlaikus Ūdekas darbinieki pārbaudīja arī pašus skaitītājus, vai tie ir tehniskā kārtībā. Pēc šīs pārbaudes dažus skaitītājus, kuriem konstatēja problēmas, arī nomainījām.

Pavisam šādas pārbaudes esam rīkojuši trīs reizes, un katru reizi iznākums ir līdzīgs – patēriņa starpība ir 3–4%, kas ir apmēram 9–10 m3. Protams, gribējās, lai starpības nebūtu vispār, taču Ūdekas speciālisti mums skaidroja, ka mūsu rezultāts ir ļoti labs.

Esam secinājuši, ka starpības rodas no tā, ka ūdens patēriņa rādījumus deklarē vairākas dienas – no 25. līdz 28. datumam, un katrs cilvēks pats izvēlas, kurā brīdī šajā periodā viņš ziņo. Taču mājas ievadskaitītāja rādījumi tiek nolasīti 28. datumā, kad beidzas rādījumu paziņošanas periods. Līdz ar to šie rādījumi nekad pilnībā nesakritīs, jo to uzņemšana nenotiek vienlaicīgi.

Taču mūsu gadījumā, kad notika ūdens skaitītāju pārbaudes, mēs gan ievadskaitītāja, gan individuālo skaitītāju rādījumus uzņēmām gandrīz pilnībā vienlaicīgi, tomēr 3–4% starpība, vienalga, radās. Meklējām izskaidrojumu, kāpēc tā. Secinājām, ka mājā daudzi skaitītāji dzīvokļos nav pareizi uzstādīti, proti, tie ir novietoti vertikāli, nevis horizontāli. Tādējādi šie skaitītāji vairs ne­darbojas tik precīzi kā vajadzētu. Agrāk, kad vispār sāka uzstādīt dzīvokļos skaitītājus, uzņēmumi, kas to darīja, neievēroja tehniskos noteikumus, kā pareizi tos uzstādīt, un tie ir uzlikti ļoti dažādi. Tāpat dzīvokļos ir uzstādīti dažādu klašu skaitītāji, kuru precizitātes līmenis atšķiras. Ideālā gadījumā visi skaitītāji būtu jāpārliek horizontāli un tiem visiem būtu jābūt vienas klases.

Skaitītājus pārcēlām uz pagrabu

Gaļina Maļiņina, P. Stradiņa ielas 15. nama apsaimniekotāja:

– Mājas iedzīvotāju kopsapulcē pieņēmām lēmumu par to, ka visu mājas 44 dzīvokļu individuālos ūdens skaitītājus pārcelsim uz pagrabu, un tas notika vēl pirms jaunās komunālo pakalpojumu apmaksas sistēmas ieviešanas, ko noteica Ministru kabineta noteikumi. Tāpēc visi jaunievedumi saistībā ar šo jauno uzskaites un norēķinu kārtību mūsu iedzīvotājiem nesagādāja papildu neērtības. Skaitītāju rādījumu nolasīšana tika uzticēta man kā mājas pārvaldniecei, proti, katra mēneša beigās es pagrabā pierakstu visu dzīvokļu skaitītāju rādījumus un tos iesniedzu Ūdekai. Līdz ar to, stājoties spēkā jaunajai norēķinu kārtībai, iedzīvotājiem nevajadzēja arī pārskatīt un pārkārtot savas saistības ar Ūdeku un Ventspils siltumu.

Mūsu risinājums ir kā alternatīva attālinātās datu nolasīšanas sistēmai, kas visus mājas skaitītāju datus nolasa vienlaikus un izslēdz patēriņa starpības rašanos. Pēc skaitītāju pārcelšanas uz pagrabu ūdens patēriņa starpības starp Stradiņa ielas 15 mājas ievadskaitītāju un individuālajiem skaitītājiem praktiski tikpat kā vairs nav. Piemēram, šā gada janvārī starpība bija 1,3% no kopējā mājas ūdens patēriņa, kas ir 2,69 m3.

Ar šo jauno sistēmu esam panākuši vairākus pozitīvus ieguvumus. Iesaku tādu ieviest arī citu māju pārvaldniekiem, ja vien tas ir tehniski iespējams.

Man ir arī priekšlikums – varbūt pilsētas dome sadarbībā ar Ūdeku un Ventspils siltumu varētu izstrādāt līdzfinansējuma programmu tādiem daudzdzīvokļu māju projektiem, kas būtu paredzēti ūdens apgādes un patēriņa uzskaites uzlabošanai.

Attālinātā sistēma atmaksājas

Dainis Ziemelis, kooperatīvās sabiedrības BĀKA-NK mājas iedzīvotājs:

– Pirms vairākiem gadiem nopirku dēlam dzīvokli Bākas mājā, un sākumā biju pārsteigts par to, ka par komunālajiem pakalpojumiem viņam piestāda tikai vienu rēķinu. Vienā summā tiek saskaitīta gan apsaimniekošanas maksa, gan ūdens un siltums, gan siltināšana, un šo rēķinu izraksta mājas pārvaldnieks. Tas ir ļoti ērti, jo pašam iedzīvotājam nav jāmaksā atsevišķi, piemēram, Siltumam un Ūdekai, to viņa vietā izdara mājas pārvaldnieks. Cik zinu, šāda sistēma nav citās mājās Ventspilī, bet to var ieviest tikai gadījumā, ja mājas apsaimniekotājs ir uzticams.

Otra lieta, ko noteikti iesaku apsvērt citām mājām, ir attālinātā sistēma. Lai gan īpašo skaitītāju uzstādīšanas izmaksas, cik zinu, nebija mazas un tagad katru mēnesi maksājam nelielu summu par šīs sistēmas uzturēšanu, es viennozīmīgi varu teikt, ka tas atmaksājas. Arī Bākas mājās pirms tam bija ūdens zudumi, kurus proporcionāli pierēķināja visiem dzīvokļiem, bet tagad attālināti nolasa gan siltuma, gan ūdens skaitītājus. Mums nav jāievēro noteikti termiņi rādījumu paziņošanai. Tāpat uz katra dzīvokļa radiatoriem ir uzstādīti siltuma padeves regulatori un skaitītāji. Līdz ar to katrs iedzīvotājs var pats regulēt savu siltuma līmeni dzīvoklī un tas atspoguļojas arī rēķinā.

Lietuvas pieredze noder arī mums

Edgars Daugelis, PSIA Ūdeka valdes priekšsēdētājs:

– Ūdens patēriņa starpības ir, un šī problēma ir jārisina. Daļa daudzdzīvokļu namu pārvaldnieku aktīvi iesaistās šīs problēmas risināšanā, bet ir arī tādi, kurus, šķiet, tas īpaši neinteresē, jo parādi, kuri rodas par ūdeni, veidojas iedzīvotājiem attiecībā pret Ūdeku, un pārvaldnieki līdz ar to var neiesaistīties, taču tas, manuprāt, nav pareizi.

Kāpēc šāda situācija radusies? Vēsturiski Ventspilī ir bijis tā, ka iedzīvotāji norēķinās pa tiešo ar pakalpojumu sniedzējiem gan par ūdeni, gan par siltumu un citiem komunālajiem maksājumiem. Savukārt citās lielākajās Latvijas pilsētās norēķini gan agrāk notika, gan tagad notiek caur namu pārvaldniekiem, kuri ar pakalpojumu sniedzējiem norēķinās pēc mājas ievadskaitītāja rādījumiem, un viņi ir daudz vairāk ieinteresēti starpību problēmu risināšanā. Viņi pat ir izstrādājuši savu sistēmu, proti, visos dzīvokļos jābūt uzstādītiem viena tipa neietekmējamiem skaitītājiem.

Starpības rodas tāpēc, ka ne visi iedzīvotāji deklarē visu to ūdens daudzumu, ko patērē. Dzīvokļus, kuros ūdens patēriņš ir aizdomīgi zems, vislabāk jau var pamanīt nama pārvaldnieks. Mēs kā pakalpojuma sniedzēji, kuriem ir 15 000 klientu, nevaram katram izsekot līdzi.

Mūsu ieteikums iedzīvotājiem ir iniciēt kopsapulces un kopā ar apsaimniekotāju pieņemt vispiemērotāko risinājumu tieši savai mājai. Viens variants, ko var ieviest samērā vienkārši un kas neizmaksā neko papildus, ir uzstādīt dzīvokļos viena tipa neietekmējamus skaitītājus. Tas nozīmē, ka iedzīvotājam, pienākot nākamajai skaitītāju verifikācijai, ir jāuzstāda konkrēta tipa, neietekmējams skaitītājs. Otrs variants, kas ir dārgāks, bet nodrošina vislielāko precizitāti, – attālinātās datu nolasīšanas sistēmas ieviešana visā mājā. Bet trešais – pavisam mainīt esošo norēķinu metodiku, piemēram, atsakoties vispār no individuālajiem skaitītājiem, līdz ar to ikmēneša rādījumu nodošanas, un mājas kopējo patērēto ūdeni, ko uzrāda ievadskaitītājs, dalīt uz dzīvokļiem, galviņām.

Ir vēl viens risinājums, kuru pašlaik izvērtē Ūdeka. Saistībā ar to esmu bijis pieredzes apmaiņas vizītē Lietuvā, kur iepazinos ar viņu radīto sistēmu. Proti, pie viņiem iedzīvotājs var izvēlēties divus variantus ar atšķirīgiem tarifiem: 1) līdzīgi kā tas ir tagad pie mums, ņemt vērā ievadskaitītāja rādījumus un norēķināties pēc spēkā esošā tarifa par savu deklarēto patēriņu un to starpību, kura rodas uz māju kopumā; 2) norēķināties tikai atbilstoši sava dzīvokļa skaitītāja rādījumam, tikai pēc cita tarifa, proti, par apmēram 10% augstāka. Šajos 10% ir iekļauti visi zudumi un starpības, kas rodas, un iedzīvotājam par to vairs nav jāraizējas. Turklāt šajā gadījumā ūdens skaitītājus dzīvokļos uzstāda ūdenssaimniecības uzņēmums un tie arī ir tā īpašums, tas nozīmē, ka tiek uzstādīti kvalitatīvi un neietekmējami skaitītāji. Jāņem gan vērā, ka iedzīvotājiem par šo priekšrocību ir jāmaksā abonēšanas maksa apmēram 1 eiro mēnesī, toties nav pašiem jārūpējas par skaitītāju iegādi, uzturēšanu un verificēšnu. Principā, ja izdevumus, kuri tagad ventspilniekiem rodas par skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju, izdalītu uz mēnešiem, tad tā summa būtu apmēram tāda pati – 1 eiro mēnesī.

Tāpat no Lietuvas kolēģiem iespējams pārņemt to, ka skaitītājus verificē reizi sešos gados, nevis reizi četros gados, kā tas ir pie mums.

Lasi vēl

Komentāri (80)

 • -1
  Gatis Meiris 15.02.2017, 10:18:02

  Labdien visiem !!
  Lasot šo rakstu, liekas , ka viss ir jauki un patīkami , bet saskatu zināmas problēmas.
  1. kur pensionāri ņems naudu visu minēto gadījumu uzturēšanai, ja pensija ir no 150 - 250 euro mēnesī.
  2. Lielie namu apsaimniekotāji nevēlas risināt šos jautājumus.
  3. Iedzīvotāji nespēj pieņemt pārmaiņas un ignorē kopsapulces, ignore pārbaudes utt.

  Manā skatījumā jāsāk ar katras mājas iedzīvotajiem vai viņi vispār to vēlas samazināt izmaksas.
  Pilsētas domē jārod risinājums mājām palīdzēt ar līdzfinansējumu ieviest vienotu ūdens uzskaites sistēmu, kura atvieglotu pensionāru komunālo maksājuma slogu, jo neuzskatu par normālu situāciju,ka cilvēki ekonomē, bet gala rezultātā tā pat ir jāmaksā par to ko neesi tērējis.

 • -2
  Ieva 15.02.2017, 10:37:25

  Domāju, ka viens loģisks variants būtu nolasīt visiem ūdens skaitītāju rādījumus 28.datumā, kad tiek nolasīts visas mājas rādījums, jo ja lielākā daļa mājas nolasa 25.datumā, bet kopējo mājas skaitītāju tikai pēc 3 dienām, loģiski, ka veidojas liela starpība!
  Bet pats interesantākais, ka par šo starpību mājinieki Ūdekai samaksā un nākamajā mēnesī atkal samaksā! Bet Ūdeka berzē rokas, kā smuki nauda nāk dubultā!

 • -1
  qwerty 15.02.2017, 11:25:55

  Es reizēm uz lietām skatos līdzībās. Arī šeit. Ūdeka=veikals,apsaimniekotājs=apsargs,īrnieki=pircēji. Tad nu lūk: pircējam grozā ir divi klaipi maizes ,bet veikals paziņo-mums te zog,jums jāmaksā par trim klaipiem! Kas zog?Kur zog?Kāpēc man jāmaksā par nozagto? Vai apsargs ir tikai skata pēc? Vai veikals tiešām ir apzagts? Kāpēc gala atbildība gulstas tikai uz pircēju?
  Tagad pie ūdens. Sakiet ,kāda jēga ir verificēt dzīvokļa skaitītājus , ja tiem vienkārši uzspļauj , to rādījums nav nekas pret kopējo komercskaitītāja rādījumu ? Zūd skaitītāja jēga kā tāda! Varbūt tad vienkārši paņemt ievadskaitītāja rādījumus un banāli sadalīt uz dzīvokļu skaitu? Vai tā būs taisnīgi? Ja kas,tad šobrīd pēc šādas shēmas (lielākoties) maksājam par siltumu - ienākošais siltums mīnus izejošais un starpība dalīta pa dzīvokļiem.

 • -3
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 11:54:08

  qwerty,
  daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir kopīpašums, kur dzīvokļa īpašnieka atbildība nebeidzas līdz ar dzīvokļa ārdurvīm. Ikviens dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs arī par to, kas notiek ar mājas jumtu, pagrabu, kāpņu telpu, iekšējiem ūdens un kanalizācijas tīkliem u.c., tāpat dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par mājas ūdens patēriņa starpībām. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja kompetencē pēc būtības nav risināt māju starpību jautājumu, jo pakalpojumu sniedzēja atbildībā ir maģistrālo tīklu apkalpošana un kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšana, taču pašvaldības SIA "ŪDEKA" neatsaka palīdzību un iesaistās - ja mājas apsaimniekotājs, kuram dzīvokļu īpašnieki deleģējuši mājas pārvaldīšanas funkcijas, vēršas pie mums ar lūgumu, piemēram, piedalīties skaitītāju apsekošanās, mēs to iespēju robežās arī cenšamies darīt.

  Atbildot uz jautājuma otro daļu, atgādinām, ka jebkuras mājas dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var pieņemt lēmumu par esošās norēķinu kārtības metodikas izmaiņām, tai skaitā, attiekties no individuālajiem skaitītājiem un turpmāk mājas kopējo patēriņu dalīt, piemēram, atbilstoši dzīvokļu skaitam. Aicinām kopīgi ar mājas apsaimniekotāju izvērtēt, vai šāds risinājums ir izdevīgs Jūsu mājai.

 • 0
  qwerty 15.02.2017, 15:53:24

  Jūsu skaistajā,krāsainajā bukletā kuru izdevāt pirms jaunās sistēmas stāšanās spēkā, ir skaisti ierakstīts,citēju :
  ,,Ja mājā ir neapzinīgi klienti (kā piemēram dzīvoklis Nr.2), tad apzinīgie un disciplinētie iedzīvotāji apmaksā tikai savu faktisko patēriņu,jo viņiem starpība netiek aprēķināta''
  Skaisti vārdi un tikai, jeb kā teica E.Repše -nu kā var nesolīt ?

 • -4
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 12:08:08

  ieva,
  dzīvokļa īpašniekam/īrniekam tiek piestādīts viņa paziņotais patēriņš un gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks/īrnieks atbilst kādam no kritērijiem par starpības uzrēķinu vai arī mājā nav neviena tā saucamā “sliktā”, arī mājas patēriņa starpība.

  Jā, patēriņa starpība rodas atšķirīgos datumos nolasīto rādījumu rezultātā, taču dubultā nekas netiek piemērots un nav jāapmaksā, jo uzskaites datumi nepārklājas, katrs nākamais uzskaites periods sākas ar iepriekšējā uzskaites perioda beigu datumu.

  Aicinām apskatīt šo shēmu, iespējams, tā ļaus Jums izprast iepriekš minēto: http://udeka.lv/sites/default/files/skaidrojums_par_datumu_neparklasanos.pdf

 • 0
  Es 15.02.2017, 12:23:27

  Jautājums Ūdekai.
  Vai nebūtu lietderīgi pāriet uz priekšapmaksas ūdens skaitītājiem,tad ūdeni katrs lietotu tikai tik daudz,cik samaksāts.Tas sekmētu arī ūdens taupīšanu.
  Par šādiem skaitītājiem var apskatīties kaut vai šeit:
  http://www.globalsources.com/manufacturers/Prepaid-Water-Meter.html

 • -2
  Adata 15.02.2017, 13:08:11

  qwerty, tas būtu tāpat kā veikalā nopirktu konfektes, bet gribētu maksāt tikai par pašu konfekti, nevis papīrīti.
  Ūdens tiek piegādāts mājai kopumā, un mājai par to jāmaksā

 • -1
  qwerty 15.02.2017, 15:45:23

  cien.Adata
  Laikam nesapratāt mani.
  Ja jau ērtāk par konfektēm,tad lūdzu.
  Jūs nopirkāt veikalā konfektes ar visiem papīrīšiem, tieši vienu kilo,bet kasē Jums liek maksāt par diviem kilo.Nu, Jūsu reakcija?

 • -1
  peteronkuls 15.02.2017, 21:06:27

  adata!
  Māja nevar neko maksāt , cilvēki maksā un viņi loģiski grib maksāt par savu patēriņu, nevis mājas

 • -3
  laimonis_laimigais 15.02.2017, 21:13:06

  Ja negrib maksāt starpības, tad jādzīvo privātmājā. Taču 100 reizes cilvēkiem skaidrots, ka daudzstāvene ir kopīpašums. Nu, kas tur ko nesaprast? Nav jau arī Ūdekai jāmaksā par to, ka kāds zog. Ūdeka piegādā konkrētu apjomu ūdeni mājai, par ko arī iedzīvotājiem jāsamaksā 100%, apmērā nevis 70%, nesaprotu, ko var nesaprast?

 • 0
  peteronkuls 15.02.2017, 21:34:40

  Cilvēki daudzstāvenē maksā apsaimniekošanas maksu - tātad visas lietas ar uzskaites sakārtošanu jārisina apsaimniekotājam, kam par to ir samaksāts.
  Ja viņš slikti dara savu darbu - tātad viņam jāsedz starpības, un citi zaudējumi, kas rodas nemākulīgi apsaimniekojot īpašumu.

 • -1
  vai man dieniņ!!! 15.02.2017, 14:23:47

  Katras mājas kāpņu telpā jāizliek saraksts ar dzīvokļiem, patērētais daudzums un IEMĪTNIEKU (deklarētais) SKAITS.

  Pēc tā arī būs skaidrs, kuri ir zagļi. Ja kāds arī kautko pļurkstēs un iebildīs - uzreiz ir skaidrs - ZAGLIS.

  Jautājums Ūdekai - ja starpība ir arī no deklarēšanas datumu 25. un 28. nesakritības, tad kādā brīdī ir jābūt arī mājas pārtēriņam/starpībai ar mīnus zīmi, jo iedzīvotāji būs vairāk nodeklarējuš (piemēram 34 dienas no 25. līdz nākamā mēneša 28.datumam) nekā māja (31 diena) kopā - tīrā matemātika. Vai ja tiek atrasts vainīgais zaglis, kuram ir bijis jāsamaksā par nedeklarēto patēriņu par gadu.
  Kad rēķinos parādīsies starpība ar mīnus zīmi?

 • 0
  Edvīns 15.02.2017, 14:50:55

  Jau pirms šīs, tā saucamās, jaunās sistēmas ieviešanas komentēju, ka nav jēgas, nu nav jēgas, ieviest tādu arhaismu - ierobežojoši datumi, kaut kādas lapiņas...tā vietā uzreiz vajadzēja pāriet uz ko patiešām jaunu - attālināto digitālo sistēmu, un tad atliktu tikai viens-nodrošināt mājas ūdens sistēmas perfektu darbību, bez zudumiem ūdensapgādes sistēmā.

 • -2
  laimonis_laimigais 15.02.2017, 15:09:33

  Manai mājai par janvāri bija starpība ar mīnuszīmi. Es - laimonis laimīgais, pavisam laimīgs tagad!

 • -2
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 15:15:41

  Es,
  arī par šādu risinājumu dzīvokļu īpašnieki var lemt kopsapulcē, taču, cik esam interesējušies, šādas sistēmas ieviešana nav lēta, turklāt tās administrēšanas process ir visai sarežģīts. Atgādinām, ka dzīvokļos esošie skaitītāji ir dzīvokļu īpašnieku īpašums, un tikai paši iedzīvotāji ir tiesīgi pieņemt lēmumu par cita veida skaitītāju uzstādīšanu.

 • -2
  qwerty 15.02.2017, 15:37:22

  Ja reiz mans skaitītājs ir mans īpašums , tad kāpēc prasāt pēc tā verificēšanas? Gribu daru,negribu nedaru.Vai tā? Ā, esot jāverificē un tikai tad var ticēt! Taču ja Jūsu cilvēki ir nomainījuši,noplombējuši manu skaitītāju ,tad kāds pamats Jums ir man neticēt un uzrēķināt starpību. Jūs neticat pat saviem speciālistiem?

 • -3
  laimonis_laimigais 15.02.2017, 21:15:29

  eu, qwerty, Tu nezini, ka skaitītāju verificēšanu reizi 4 gados nosaka MK noteikumi? To jau neizdomā ne Ūdeka, ne pašvaldība, ne kāds darbinieks.... to nosaka normatīvie akti, un kas jādara-jādara.

 • -1
  reku 15.02.2017, 15:22:06

  Es tā papētīju to bildi no P.Stradiņa 15,kur skaitītāji visiem pagrabā.Apžēliņ!Labi,ar auksto ūdeni viss štokos,bet kā viņiem tur iet ar silto-kamēr no skaitītāja līdz augšējam stāvam tas ūdens tiek,vai tas ir daudzmaz silts?Rores kaut arī plastmasas,ne metāls,tomēr,cik noprotams,neizolētas.Un,ja vajag riktīgi siltu,tad cik litri katrreiz jānotecina,tā teikt,pa tukšo?
  Varbūt šo lasa kād sno tās mājas mītniekiem,tad varētu pastāstīt?

 • -2
  Merkakits 16.02.2017, 07:07:43

  Tāďa pat tecināšana vien sanāk neatkarīgi kur skaitītājs atrodas.

 • 0
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 15:27:54

  Edvīn.
  ja domājat attālināti nolasāmo datu skaitītāju sistēmas ieviešanu mājā, tad šāda iespēja ir jau tagad un mēs to pat ļoti rekomendējam. Attālināti nolasāmo datu sistēmas ieviešana mājā nodrošina ne tikai ērtības iedzīvotājiem, jo nav jāatceras par datu paziņošanu konkrētos datumos, bet arī iespējami mazāko patēriņa starpības iespējamību. Taču sistēmas ieviešana prasa zināmas investīcijas, kas jāsedz pašiem iedzīvotājiem (dzīvokļu īpašniekiem), tomēr ilgtermiņā sistēma atmaksājas. Aicinām kopīgi ar mājas apsaimniekotāju izvērtēt šādas sistēmas ieviešanu arī Jūsu mājā!

 • 0
  LapinsA 15.02.2017, 15:33:23

  Ūdeka, bet vai Jūs pieminējāt faktu, ka katru mēnesi nedrīkst būt ūdens mīnusos dēļ tā, ka dažādās dienās nodod skaitītājus?
  ja vienā mēnesī ir mīnusos, tad otrā jābūt plusos. Visu laiku kopsummā šai starpībai ir jābūt sabalansētai.
  Lielākajai daļai māju KATRU MĒNESI ūdens ir mīnusā. Tātad, ja paņem 2016. gada visus 12 mēnešus un salīdzina cik ir patērēts pēc skaitītāja no 0 rēķina (1.janvāra) līdz kaut 25. decembrim, tad var konstatēt faktu, ka pēc skaitītāja iedzīvotājs ir samaksājis par x deklarētajiem kubikmetriem, bet pa virsu uzrēķināti vēl ir 7-10 kubikmetri nedeklarētais ūdens.
  Tātad decembra pēdējās dienās cilvēks notērējis ir 7-10 kubikmetrus ūdens ko nav deklarējis.
  Jūs tam ticat?
  Bet diemžēl Nekustamie īpašumi un arī Jūs turpinat stāstīt, ka tā tam jābūt.
  Neaizmirstiet, ka iedzīvotāji nodod skaitītāju rādījumus nevis no mēneša pirmā datuma līdz 25-28. datumam, bet gan no iepriekšējā mēneša 25-28. datuma līdz nākamā mēneša 25-28. datumam. Tā kā groziet kā gribiet - skaitītāju rādījumi tiek nodoti 30-33 dienu periodam.
  Pēc Jūsu stāstītā sanāk tā, ka iedzīvotājs nodod 25.janvārī skaitītāju rādījumus un par 26-31. janvāri skaitītājus neuzskaita. Pēc tam par Februāri nodod 1-25. februāra rādījumus. Bet tā tak nav. Mēs nenododam skaitītāju rādījumus par 1 līzd 25/28 datumam.
  katrā nākamajā mēnesī mēs dubultā samaksājam par nedeklarēto ūdeni.

 • -2
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 15:38:25

  arprac,
  ja tekošajā mēnesī mājai konstatēta patēriņa starpība ar “mīnus” zīmi (mājas kopējais deklarētais patēriņš ir lielāks nekā mājas kopējais uzskaitītais patēriņš), tad sadaļā “ūdens patēriņa starpība” tiek atspoguļots sadalījums ar “mīnus” zīmi atbilstoši tiem pašiem starpības sadales kritērijiem.

  Ja mājā starpību rašanās iemesls ir tikai rādījumu nodošanas datumi, tad diezgan iespējams ir, ka kādā mēnesī ir starpība ar “mīnus” zīmi un citā atkal ar “plus” zīmi. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” klientu vidū ir tādas mājas, kur katru mēnesi ir nelielas starpības ar “plus” vai mīnus” zīmi.

 • -2
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 15:42:59

  umad,
  lūdzam iedziļinātise šajā shēmā, kur atainots tas, ka uzskaites datumi nepārklājas: http://udeka.lv/sites/default/files/skaidrojums_par_datumu_neparklasanos.pdf

  Ja tomēr shēma Jūs nepārliecina, Jums personīgi jāvēršas pie mums klātienē, mēs centīsimies Jums soli pa solim izskaidrot, ka dubultā nekas netiek piemērots.

 • 0
  lainels 15.02.2017, 16:04:12

  ūdekai- man tādi jautājumi1. kas ir NEIETEKMĒJAMIE ūdens skaitītaji ? un kāpēc viņi netika likti jau sākot ar ūdens uzskaites izmaiņam?

 • -1
  LapinsA 15.02.2017, 16:06:58

  ūdeka:
  Bet ko man darīt, ja skatoties pēc decembra rēķina man Ūdekas piestādītais rēķins par pēdējiem 12 mēnešiem ir par 7 kubiem lielāks nekā Klienta (manis) paziņotais patēriņš?
  Un paldies par skaidrojošo grafiku, bet tāpat līdz galam nav skaidrs.
  Tātad, ja es pareizi saprotu. Kad nododu rādījumus, piemēram, par Februāri (pieņemam, ka mēnesī 30 dienas), tad Jūs no manis deklarētā patēriņa (kurš ir no 25.janvāra-25.februārim) atskaitat nost janvārī nedeklarēto ūdeni un papildus pieskaitat klāt februārī nedeklarēto ūdeni?
  Tātad, ja es nododu, piemēram, skaitītāja rādījumus 25. februārī par patērētiem 5 kubiem ūdens, tad kā izpaužas tā janvāra nedeklarētā ūdens noņemšana no rēķina un februāra ūdens pieskaitīšana?
  Jo tas ko es redzu rēķinā - es deklarēju ūdeni par 25.janvāri -25.februāri un rēķinā parādās precīzi tie kubikmetri ko deklarēju. + katru mēnesi nāk papildus nedeklarētais ūdens 0.5-1 kubikmetrs. Es redzu rēķinā, ka man tiek pielikts klāt konkrētā mēneša nedeklarētais ūdens, bet kur tiek noņemts nost iepriekšējā mēneša nedeklarētais par ko jau samaksāju?

  Paldies jau iepriekš!

 • -3
  PSIA_UDEKA 15.02.2017, 16:40:40

  lainel,
  neietekmējami ūdens patēriņa skaitītāji ir tādi skaitītāji, kas nepakļaujas dažādu negodprātīgu cilvēku izdomātu viltību ietekmei (piemēram, magnēti, adatas u.c.), kā rezultātā tiek traucēta skaitītāja darbība un tas neuzrāda patieso ūdens patēriņu.

  Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas pakalpojumus Ventspilī piedāvā gan pašvaldības SIA "ŪDEKA", gan citas komercfirmas, un cilvēki drīkst izvēlēties. Taču, ja pašvaldības SIA "ŪDEKA" uzstāda tikai tādus skaitītājus, kurus nav iespējams apmānīt, tad par citām komercfirmām, diemžēl, to nevar apgalvot.

 • -2
  qwerty 15.02.2017, 17:10:38

  Paldies par pēdējo rindkopu.
  Pateicāt priekšā un es rezumēju , ja es uzstādīšu Ūdekas skaitītājus un nomaiņas pakalpojumus tad es būšu pasargāts no monopolista puses.
  Savukārt uzliekot citas firmas skaitītāju var sagaidīt represijas.Ko teikt? Konkurence.

 • -5
  laimonis_laimigais 15.02.2017, 21:20:05

  qwerty, tu neesi pilns rubulis un laikam nelasi un nesaproti neko, ko tev saka. Tev taču atbild, ka cilvēki drīkst izvēlēties, kādu pakalpojumus pirkt. Neviens jau nesaka, ka visas firmas šmaucas, bet loģiski - ja Ūdeka liek neietekmējamus skaitītājus, tad, acīmredzot, tirgū kāds piedāvā kaut kādus kreisos, ko var mānīt, ja tādi reiz ir konstatēti. Tuk, tuk...tukša muca, vai?

 • 0
  peteronkuls 15.02.2017, 21:28:24

  ŪDEKA!
  Ja, jūs zināt, kā var ietekmēt skaitītājus - KĀPĒC TĀDI SKAITĪTĀJI NAV NOMAINĪTI?
  Skaitītāji taču ir jāmaina un jāverificē pēc noteikta laika.

 • -2
  laimonis_laimigais 15.02.2017, 21:37:49

  pēteronkuli, bet ūdekai nav nekāda darīšana par tavā dzīvoklī esošajiem skaitītajiem, kuru īpašnieks esi tu. Tie jāmaina tev. Ūdeka vienkārši piedāvā tādu pakalpojumu - mainīt skaitītājus, tikpat labi tu vari izvēlēties mainīt tos kādā firmā X. Ūdekai pieder tikai ievada skaitītājs.

 • 0
  peteronkuls 16.02.2017, 09:03:09

  Ir gan ūdekai darīšana ar maniem skaitītājiem.
  Viņiem interesē, ko tie rāda. Ja viņi atzīst, ka man ir likumīgs skaitītājs, tā rādītāji arī ir likumīgi.
  TAD ŪDEKA - LŪDZU INSTRUKCIJAS - KĀ LIETOT TO ADATU VAI MANGNĒTU - es kā godīgs cilvēks to nemāku, bet apsolu iemācīties - ja jau jūs uzskatāt, ka tas ir normāli un sadzīvojat ar šādiem skaitītājiem.

 • 0
  laimonis_laimigais 16.02.2017, 10:32:21

  pēčuk,
  Ūdekai neinteresē. Nevis Ūdekai jāsadzīvo ar tādiem sakitītājiem, bet pašiem iedzīvotājiem. Ūdeka jau ņems vērā to, ko būsi paziņojis un, ja būs lietots magnēts, tad mājai būs starpības. Un pašiem iedzīvotājiem jau vien būs jāmaksā. Tāpēc, tas ir mājas iedzīvotāju interesēs - lemt par neietekmējamu skaitītāju uzstādīšanu, nevis Ūdekas.

 • 0
  Merkakits 15.02.2017, 17:01:57

  Man ir novērojums ka uzrēķi i lielākoties ir karstam ūdenim un šie uzrēķini parādās Siltuma rēķinos.Kā tad tā?Vai tad Ūdekai nav starpība un Siltumam ir? Ūdens taču vispirms nāk Ūdekas, Siltums to tikai silda. Kaut jums tur nav kārtībā. Siltums pjestāda sarpību,bet Ūdeka nē.Dīvaini & Dīvaini!!!

 • 0
  qwerty 15.02.2017, 17:33:40

  Jā,ir tādi rēķini manīti un tiešām dīvaini ka Siltumam ir starpība,bet Ūdekai nav.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: