Saistībā ar Saeimas veiktajiem grozījumiem un jaunumiem Latvijas Republikas likumos un Ministru kabineta noteikumos jaunais gads ventspilniekiem atnācis ar izmaiņām daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem. Pašvaldības SIA ŪDEKA informē, ka turpmāk skaitītāju rādījumi jāpaziņo ar trim cipariem aiz komata, kā arī atgādina par svarīgāko, kas jāatceras janvārī.

Stājoties spēkā jaunajai kārtībai, turpmāk daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ik mēnesi aukstā un karstā ūdens skaitītāju rādījumi būs jāpaziņo pašvaldības SIA ŪDEKA, bet pašvaldības SIA Ventspils siltums datus par karsto ūdeni saņems no ŪDEKAs. Rādījumi būs jāpaziņo katru mēnesi no 25. līdz 28. datumam vienā no diviem veidiem – elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un to iemetot mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē.

 

Jaunā kārtība paredz precīzāku patēriņa uzskaiti un taisnīgāku maksājumu sadali, taču, lai īstenotu šo uzstādījumu, iedzīvotājiem jāiegaumē rādījumu nodošanas periods un pēc iespējas precīzāk jāpaziņo ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi. Gan Klientu portālā, gan pasaknītī katra skaitītāja rādījumu ierakstīšanai ir atvēlēti seši lauciņi, tas nozīmē, ka rādījumi ir jāpaziņo līdz pat litriem jeb ar trim cipariem aiz komata.

 

Ventspilnieku dzīvokļos ir uzstādīti vairāku tipu skaitītāji, bet ar divu veidu patērētā ūdens daudzuma attēlojumu. Vienā variantā skaitītājs visus ciparus (arī tos, kas rakstāmi aiz komata) parāda galvenajā ailē, bet otrā gadījumā galvenajā ailē skaitītājs parāda tikai pirmos ciparus (kubikmetrus), bet cipari aiz komata (litri) jānolasa no rotējošo elementu rādījumiem – apaļajām ciparnīcām. ŪDEKA piedāvā vizuālu skaidrojumu precīzai rādījumu nolasīšanai abos gadījumos.

 

Nulles rēķins un pasaknītis

Iedzīvotāji, kuru mājas pārvaldnieks ar ŪDEKU ir noslēdzis jauno pakalpojumu līgumu, šonedēļ savos e-pastos vai pastkastītēs saņems rēķinu par decembri. Šis rēķins ir tā saucamais nulles rēķins, kas ļauj iepazīties ar formu, kādā turpmāk iedzīvotāji ik mēnesi saņems savu rēķinu par patērēto ūdeni, un tas atspoguļo pakalpojumu apmaksas atlikumu 2015. gada beigās, kā arī parāda pēdējo uzņēmuma rīcībā esošo informāciju par skaitītāju rādījumiem.

 

Nulles rēķins satur arī pasaknīti, kurā būs jāieraksta janvāra patēriņa rādījumi, un tas jāievieto mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē līdz 28. janvārim. Ja rādījumi tiks nodoti Klientu portālā, tad nulles rēķinā ietvertais pasaknītis rādījumu paziņošanai nav jāizmanto.

 

Nulles rēķinā (kā arī visos turpmākajos rēķinos) būs redzams nākamais skaitītāju verifikācijas datums. Ja datums tuvojas, tas jāatceras, lai nenokavētu skaitītāju verifikāciju. ŪDEKA lūdz iedzīvotājus pārbaudīt, vai rēķinā uzrādītie skaitītāju numuri un rādījumi sakrīt ar informāciju, kas norādīti uz pašiem skaitītājiem, pievēršot uzmanību gan skaitītāju numuriem un rādījumiem, kan apzīmējumam karsts vai auksts. Tas ļaus izvairīties no starpgadījumiem, un nebūs bažu, ka precīzi dati tiek nodoti tālāk arī Ventspils siltumam.

 

Klientu portāls

Iedzīvotāji, kuri savas mājas pārvaldniekam ir iesnieguši precīzu e-pasta adresi un izvēlējušies rēķinus saņemt elektroniski, tuvākajās dienās savā e-pastā saņems lietotāja vārdu un paroli, lai piekļūtu Klientu portālam. Paziņojot skaitītāju rādījumus portālā, turpmāk rēķinos pasaknītis vairs netiks uzrādīts, jo tāds nebūs nepieciešams.

 

Rādījumu paziņošana

Pirmā ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana pēc jaunās kārtības jāveic jau janvārī. No 25. līdz 27. datumam no skaitītājiem ir jānolasa rādījumi, bet līdz 28. datumam (ieskaitot) tie jāpaziņo ŪDEKAi. Ir svarīgi iegaumēt šos datumus, jo rādījumu nodošana citos datumos nebūs iespējama – Klientu portālā nebūs aktīvi attiecīgie lauciņi, savukārt vairāki māju pārvaldnieki šo jautājumu risināšot, pastkastīti ārpus noteiktā perioda noslēdzot.

 

Samazinātās rēķinu sūtīšanas izmaksas

Otrdienas laikraksta numurā jau publicēta informācija, ka, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumus un pilsētas domes priekšlikumus un ieteikumus, Ventspils komunālo pakalpojumu sniedzējiizvērtēja iepriekš noteiktās uz ventspilnieku mājas adresēm nosūtāmo rēķinu izmaksas un rada iespēju tās samazināt no 0,80 EUR uz 0,30 EUR (tai skaitā PVN) par vienu rēķinu mēnesī.

 

Tas nozīmē, ka iedzīvotāji, kuri iepriekš bija pieteikušies rēķinus saņemt Abonentu daļās, turpmāk tos saņems savā dzīvesvietas adresē par 0,30 eiro. Šāds pavērsiens, iespējams, daļai cilvēku liks apdomāt savu izvēlēto rēķinu saņemšanas metodi, lai gan uzņēmuma un iedzīvotāju interesēs ir rēķinu saņemšana elektroniski iedzīvotāja izvēlētajā e-pastā, kas ir bezmaksas pakalpojums.

 

Ja iedzīvotājs pārdomā savu rēķina saņemšanas izvēli, par to jāpaziņo mājas pārvaldniekam vai ŪDEKAi.

 

ŪDEKA informē, ka plaša informācija par aktualitātēm pieejama uzņēmuma mājaslapā www.udeka.lv, tajā, piemēram, publicēts noslēgto jauno pakalpojumu līgumu saraksts, lai iedzīvotāji varētu pārbaudīt, vai par viņu māju šāds līgums ir noslēgts, un nebūtu jāuztraucas par turpmāku ūdens un kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu.

 

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: