No šā gada 3. jūnija līdz 31. jūlijam pašvaldības SIA ŪDEKA piedāvā ventspilniekiem bez maksas veikt aku, dziļurbumu un citu lokālo ūdens ieguves vietu mikrobioloģiskās ūdens analīzes, lai pārbaudītu un pārliecinātos par ikdienā lietojamā dzeramā ūdens kvalitāti.

Ūdens kvalitāti ikviens var novērtēt pēc tā garšas, krāsas, smaržas un duļķainības, bet šie novērojumi ir virspusīgi, jo objektīvu informāciju par ūdens kvalitāti un tā nekaitīgumu var iegūt, vienīgi veicot laboratoriskus izmeklējumus.

 

Ventspilniekiem, kuri atsauksies šim piedāvājumam, būs iespēja ikdienā izmantojamo dzeramo ūdeni pārbaudīt pēc tādiem pašiem rādītājiem, pēc kādiem regulāri tiek pārbaudīts centralizētās sistēmas ūdens. Savukārt sagatavotajā pārskatā tiks sniegts slēdziens par pārbaudītā ūdens atbilstību spēkā esošajiem dzeramā ūdens kvalitātes normu nosakošajiem normatīvajiem aktiem, iezīmētas neatbilstības un paskaidroti riski.

 

Arī veselība un tīra vide

Iedzīvotāji, kuri izmanto lokālās ūdens ieguves vietas un no izlietotā ūdens un kanalizācijas atbrīvojas, izmantojot lokālās nosēdbedres, reizēm neaizdomājas, ka centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi nenodrošina tikai ērtības vien un ka tie lielā mērā ir saistīti arī ar veselības drošības un vides piesārņojuma jautājumiem. Piemēram, ja dzeramā ūdens avots ir sekli (līdz 10 m) izbūvēta grodu aka vai spice, kas atrodas gruntsūdeņu horizontā, ir pamatots risks, ka viss, kas nonācis zemē tuvākajā apkārtnē (mazdārziņa mēslojums, ķimikālijas, pesticīdi, lietusūdens u.c.), var nonākt arī dzeramajā ūdenī. Nopietns drauds nekvalitatīvam un veselībai nedrošam ūdenim ir arī pārāk mazs attālums starp lokālo ūdens ieguves vietu un netīro ūdeņu izliešanas vietu un kanalizācijas aku, jo pastāv iespēja arī šim piesārņojumam nonākt dzeramajā ūdenī. Tāpat iemesls netīram un nelabvēlīgu baktēriju saturošam ūdenim var būt nelielais ūdens patēriņš, kā rezultātā ūdens sastāvas. Šāda piesārņota un nekvalitatīva ūdens lietošana uzturā var izraisīt vai veicināt dažādas veselības problēmas.

 

ŪDEKA aicina izmantot šo bezmaksas piedāvājumu un pārbaudīt savu dzeramo ūdeni!

 

Kvalitātes rādītāji – nemainīgi augsti

Iedzīvotājiem, kuri lieto centralizētos pakalpojumus, par minētajām problēmām nav jāsatraucas. Gan pazemes ūdens ņemšanas vietā Ogsils, gan Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijā ir hermētiska sistēma, turklāt par tīrā, dabīgā un veselībai drošā Ventspils dzeramā ūdens kvalitāti iedzīvotāji ik nedēļu var pārliecināties, iepazīstoties ar publiski pieejamiem ūdens analīžu rādītājiem (analīzes katru piektdienu tiek publicētas mājaslapā www.udeka.lv).

 

Lai saglabātu augstos ūdens kvalitātes standartus, tiek īstenots dzeramā ūdens kvalitātes monitorings – Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijā attīrītā un uz pilsētu padotā ūdens analīzes uzņēmuma laboratorijā tiek veiktas katru dienu, pilsētas tīklu ūdens paraugu analīzes – reizi ceturksnī, bet reizi gadā tiek pārbaudīti visi artēziskie urbumi. Regulāri tiek veikts arī auditormonitorings, ko īsteno Veselības inspekcija. Ventspils centralizētā ūdens analīžu rādītāji kopš 2005. gada, kad tika izbūvēta Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija, ir nemainīgi augsti, tie pat ir būtiski labāki par pieļaujamajām normām.

 

Lai no pazemes ņemtais un Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacijā attīrītais ūdens nezaudētu savu kvalitāti ceļā pie patērētājiem, būtiska nozīme ir sakārtotai tīklu sistēmai, tādēļ Ventspilī jau vairāk nekā desmit gadu garumā tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās. Tā ietvaros ir izbūvēti jauni un rekonstruēti liela daļa veco un savu laiku nokalpojušo ūdensvada tīklu. Tāpat nozīmīga loma ir namu iekšējo sistēmu stāvoklim, par ko ir atbildīgi namu īpašnieki vai apsaimniekotāji.

 

Īstais laiks, lai pieslēgtos

Pēdējās desmitgades laikā izbūvētās jaunās un atjaunotās novecojušās apakšzemes komunikācijas devušas iespēju jau 98,3% pilsētas mājsaimniecību lietot kvalitatīvus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus. Taču viens ir sniegtā iespēja un pieejamie atzari, kas izbūvēti, pateicoties Eiropas Savienības līdzfinansējumam, bet otrs – faktiskie pieslēgumi, kam nepieciešami arī pašu iedzīvotāju ieguldījumi.

Saprotams, ka pieslēgšanos pilsētas tīklam iedzīvotāji rūpīgi plāno un izvērtē, jo tā saistīta ar izmaksām, tādēļ pašvaldības SIA ŪDEKA jau ir spērusi vairākus soļus pretim iedzīvotājiem, lai motivētu un atvieglotu pieslēgšanās procesu:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja piedāvāt ventspilniekiem tehniskās dokumentācijas sagatavošanu bez maksas (atšķirībā no citām pilsētām, kur par šo pakalpojumu ir jāmaksā vairāki simti eiro),

  • uzņēmums piedāvā pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Šie atbalsta instrumenti ir veicinājuši pieslēgumu pieaugumu pēdējos gados, taču joprojām ir daļa īpašumu, kuri nav pievienoti kopējai sistēmai un izmanto lokālās ūdens ieguves un kanalizācijas novadīšanas vietas.

 

ŪDEKA atgādina, ka gada siltā sezona ir piemērotākais laiks būvdarbu veikšanai, tādēļ aicina iedzīvotājus vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā un saņemt plašāku informāciju par pieslēgšanās iespējām, izmaksām un atbalsta metodēm. ŪDEKAS Tehniskās daļas tālrunis – 63607286.

 

Akcija pieejama ikvienam

 

Bezmaksas analīzes var veikt ikviens ventspilnieks, kura īpašumā pilsētas teritorijā par ikdienā lietojamā dzeramā ūdens ieguves vietu tiek izmantota aka vai cita lokālā ūdens ieguves vieta. Pakalpojums jāpiesaka pašvaldības SIA ŪDEKA, zvanot pa tālruni 63661115 un vienojoties par laiku un vietu analīžu paraugu paņemšanai.

 

Sarunātajā laikā speciālisti dosies uz norādīto adresi un paņems ūdens paraugus, kas pēc tam tiks nogādāti laboratorijā. Pēc ūdens analīžu veikšanas par iegūtajiem rezultātiem tiks sagatavots pārskats, kas tiks nosūtīts iedzīvotājam.

 

Aicina neuzķerties uz viltus pārbaudēm

 

Pašvaldības SIA ŪDEKA pēdējo dienu laikā atkal ir vērsušies vairāki satraukti ventspilnieki, informējot par aizdomīgiem telefona zvaniem ar piedāvājumu ierasties iedzīvotāja mājoklī un pārbaudīt dzeramā ūdens kvalitāti.

 

ŪDEKA informē, ka šādiem zvaniem un piedāvājumiem nav saistības ar uzņēmumu un ka centralizētās sistēmas ūdens iedzīvotāju mājokļos netiek pārbaudīts.

 

Centralizētā ūdens analīzes iedzīvotāju mājokļos drīkst veikt tikai Veselības inspekcija, kas Latvijā kontrolē iedzīvotājiem pa ūdensapgādes sistēmām piegādātā dzeramā ūdens kvalitāti. Taču inspekcija to dara tikai gadījumos, ja iedzīvotājs pats ir vērsies tajā ar iesniegumu par neapmierinošu ūdens kvalitāti. Turklāt jebkuras kontrolējošas iestādes darbiniekiem, apmeklējot iedzīvotāju viņa mājoklī, ir jāuzrāda dienesta apliecība. Tādējādi iedzīvotājs var pārliecināties par piederību konkrētai iestādei vai sazināties ar to, lai noskaidrotu darbinieka identitāti.

 

Šis nav pirmais šāds gadījums Ventspilī, līdzīgi fiksēti jau iepriekš. Visticamāk, pilsētā atkal uzdarbojas kādu firmu pārstāvji, kuri, cerēdami uz cilvēku lētticību, apvārdo un par dārgu naudu mēģina pārdot filtrus vai citas ūdens attīrīšanas iekārtas. Sliktākajā gadījumā zvanītāji var izrādīties laupītāji, kuri izgudrojuši jaunu metodi iekļūšanai cilvēku mājokļos naudas izkrāpšanas nolūkos. Tādēļ uzņēmums aicina neuzķerties uz šādiem piedāvājumiem un rūpīgi izvērtēt, kam tiek atvērtas mājokļa durvis.

 

V kārtā sāks pirmos darbus

 

Kā jau informēts, šogad vēl iepriekšējā ES fondu plānošanas perioda ietvaros tiek īstenota ūdenssaimniecības projekta V kārta.

 

Tās ietvaros tiks atjaunoti kanalizācijas kolektori piecos ielu posmos, kā arī labiekārtoti četri iekšpagalmi, sakārtojot apakšzemes komunikācijas. Pirmos darbus iekšpagalmos Lielajā prospektā 68a, Embūtes ielā 49–Ugāles ielā 28–Celtnieku 10 un P. Stradiņa 7a, kā arī Inženieru ielā plānots uzsākt 10. jūnijā. ŪDEKA aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, pacietīgiem un rēķināties ar neērtībām. Būvdarbu laikā iekšpagalmi satiksmei tiks slēgti, tādēļ iedzīvotājiem jau laikus ir jāparūpējas par sava auto novietošanu ārpus būvdarbu zonas.

 

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,4 miljonu eiro (ar PVN) apmērā, tai skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums 78% no atbalstāmajām izmaksām jeb 1,55 miljoni eiro, pārējais – pašvaldības SIA ŪDEKA līdzfinansējums.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: