Ventspils ūdenssaimniecības izaugsme šogad mērāma vairākos Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos, iedzīvotāju teiktajos Paldies! par jaunām ielām un sakārtoto ūdenssaimniecību, ārvalstu kolēģu interesē par Ventspilī realizēto, kā arī mazo ventspilnieku smaidos, viņiem iepazīstot Ventspils ūdens ceļu. Kopumā pilsētas ūdenssaimniecībā 2014. gads bijis ražīgs – darbiem un paveiktā bagāts. Ne mazāk aktivitāšu plānots arī nākamgad.

Darbs pie četriem projektiem

ŪDEKAs valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis rēķina: «Ja tā paskaitām, tad šogad noticis darbs pie kopumā četriem Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem – kāds noslēdzies, kāds realizēts gada ietvaros, cits uzsākts vai tikai tiek plānots. Redzamākais un iedzīvotājiem nozīmīgākais noteikti ir vērienīgais ūdenssaimniecības attīstības projekts – šogad noslēdzām tā trešo kārtu, uzsākām un arī īstenojām ceturto, bet pašlaik strādājam pie jaunās projekta kārtas. Paralēli īstenojam arī kādu mazāku projektu, kas, paredzu, jūtamus rezultātus vēl tikai dos nākotnē.»

 

Plašs tīklu pārklājums

Šogad oficiāli noslēdzās attīstības projekta trešā kārta, kas, sākot no 2010. gada, tika īstenota trīs gadus, atjaunojot vai no jauna izbūvējot ūdensvada un kanalizācijas tīklus 79 ielu posmos Ostgalā, Gāliņciemā, vecpilsētā un citviet.

 

Bet martā tika uzsākta nākamā – ceturtā – projekta kārta. Tās ietvaros šogad par 2,5 miljoniem eiro, no kuriem 1,5 miljonus sedz ES Kohēzijas fonds, centralizēta ūdenssaimniecība ieviesta vēl 12 ielu posmos Krievlaukos un Piejūras kempinga rajonā. Vairāk nekā desmit straujās ūdenssaimniecības attīstības gados projekta ietvaros Ventspilī ir sakārtotas ielas kopumā gandrīz 230 km garumā. Tīklu pārklājums Ventspilī ir sasniedzis vienu no augstākajiem rādītājiem valstī – 98,3%.

 

Kā pateicību par izrādīto aktivitāti ŪDEKA novembrī Krievlauku iedzīvotājiem jaunajās ielās organizēja nelielas svinības, lai atzīmētu projekta ieguvumus.

 

Nākamgad darbi iekšpagalmos

Ceturtā projekta kārta tika uzskatīta par noslēdzošo posmu Ventspils ūdenssaimniecības attīstībā, taču septembrī saņemtais Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aicinājums šo faktu apgāza. ŪDEKAi rudenī bija jāapliecina gatavība 2015. gadā īstenot jaunu projektu. Tā kā ŪDEKA sadarbībā ar pašvaldību jau ieradusi, īstenojot vienu projektu, būt gatavībā darbam pie cita, arī šoreiz nebija šaubu, ka operatīvi jādarbojas un jāsniedz ministrijai pozitīva atbilde. Ja tiks saņemts oficiāls uzaicinājums projekta pieteikumu iesniegšanai, uzņēmums kopā ar pašvaldību plāno šīs kārtas ietvaros atjaunot novecojušās kanalizācijas caurules, kā arī veikt tīklu pārbūvi vairākos iekšpagalmos, vienlaikus pagalmus labiekārtojot.

 

Tā kā Ventspilī tīklu pārklājums pašlaik aptver visus pilsētas rajonus, kuros apdzīvotība un mājsaimniecību skaits ekonomiski pamato centralizētās sistēmas esamību, nākamajos ES fondu plānošanas periodos ŪDEKA cer panākt ES fondu finansējuma iedalīšanu novecojušo tīklu rekonstrukcijai, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

 

Izmanto jaunākās tehnoloģijas

Aizvien vairāk komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai tiek pielietotas jaunākās tehnoloģijas. Pagājušogad noslēdzās projekts Inteliģentā mērīšana, kura ietvaros notika dažādi tehnoloģisko risinājumu izmēģinājumi un ierīču testi. Savukārt šogad tika uzsākts līdzīgs projekts, kura ietvaros ierīces jau tiek pielietotas dzīvē, un iegūtie rezultāti strādā uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas labā.

 

Projekta ietvaros 371 daudzdzīvokļu mājas ievada ūdensskaitītājs tika aprīkots ar attālinātās datu nolasīšanas sistēmu, kas ļauj operatīvāk konstatēt noplūdes un veikt precīzākas māju patēriņa analīzes. Paredzams, ka tuvākajā nākotnē būs iespēja pielietot attālināto datu nolasīšanas sistēmu arī norēķinu vajadzībām.

 

Nākamais, iespējams, pārmaiņu gads

Iepriekš minētās tehnoloģijas lieti noderēs gan ŪDEKAi, gan māju apsaimniekotājiem un iedzīvotājiem, jo saskaņā ar jaunākajām likumdošanas izmaiņām ir jābūt gataviem klientiem piedāvāt tiešos norēķinus. Kaut gan atšķirībā no pārējām Latvijas pilsētām Ventspilī arī līdz šim klienti norēķinājās ar ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju pa tiešo, tagad ir jāsakārto arī norēķinu kārtība. Tā paredz rēķinu ieviešanu un nosaka principus, kā tiek sadalīti ūdens zudumi ēkas iekšienē. Pagaidām gan vēl notiek diskusijas un darbs pie visām iesaistītajām pusēm ērtākā un izdevīgākā varianta izstrādes.

 

Taču, tā kā tiešo norēķinu sistēmai ir jāsāk strādāt no 2015. gada 1. ok­tobra, iespējams, nākamais būs pārmaiņu gads komunālo pakalpojumu, tai skaitā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu, norēķinu sistēmas ziņā.

 

Uzņem viesos, dalās pieredzē un izglīto

ES fondu veiksmīga apgūšana citās valstīs ir tikai nākotnes vīzija, kuras ieviešanai dzīvē ārvalstu kolēģi brauc smelties zināšanas uz Ventspi­li. Rudenī ŪDEKA par savu pieredzi un sasniegumiem ūdens­saimniecībā Ventspilī stāstīja Ukrainas dažādu ūdenssaimniecības nozarē strādājošu organizāciju pār­stāv­jiem.

 

Savukārt, lai veicinātu pašu ventspilnieku informētību un zināšanas par cilvēkam tik svarīgā dabas resursa – ūdens – nozīmi un tā apsaimniekošanu pilsētā, ŪDEKA labprāt pa saviem objektiem ekskursijās ved skolēnu un studentu grupas. Šoruden uzņēmums skolās viesojās ar izstādi par Ventspils ūdenssaimniecību. Skolēnu uzzināto Ventspils ūdens ceļa izstādē un speciālajos bukletos ŪDEKA pārbaudīja loterijas anketu veidā. Pareizo atbilžu autori saņēma uzņēmuma piemiņas dāvanas, bet interesantākie ŪDEKAi veltītie dzejoļi tiks publicēti jaunajā uzņēmuma mājaslapā www.udeka.lv un kādā no nākamajiem laikraksta numuriem.

 

Organizē un piedalās

ŪDEKA cenšas būt aktīva ne tikai ar tiešajiem pienākumiem saistītos jautājumos, pozitīvāku gaisotni starp kolēģiem un veiksmīgāku ikdienas darba dunu veicina arī dažādas ārpusdarba aktivitātes. Šogad kolektīvs piedalījās Pilsētas svētku gājienā, Pārventas svētku gājienā, pilsētas velobraucienā, kā arī darbinieki paši rīkoja vairākus kopīgus pasākumus.

 

Edgars Daugelis: «Ir pagājis atkal viens gads, un ir prieks, ka tas bijis ražīgs kārtējās izaugsmes gads Ventspils ūdenssaimniecībā. Bet vislielākais prieks ir par darba augļiem, kas izpaužas saņemto ventspilnieku pateicībās par sakārtoto ūdenssaimniecību un pilsētas ielām. Klientu un darbinieku apmierinātība man kā vadītājam ir viens no noteicošajiem rādītājiem, ka gads izdevies. ŪDEKAs kolektīva vārdā novēlu visiem sirsnīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu Jauno gadu!»

 

Aivars Lembergs projekta ceturtās kārtas atklāšanā paplašina tīklu pārklājumu pilsētā līdz 98,3%.

 

Būvdarbos izmanto gan atklāto rakšanas metodi, gan moderno zeķes ievilkšanas metodi.

 

ŪDEKA viesojas Centra sākumskolā.

 

Tā līksmoja Krievlaukos.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: