Šī gada martā ar civiltiesiskā, būvniecības un būvuzraudzības līgumu parakstīšanu tika uzsākts pašvaldības SIA ŪDEKA realizētais, Ventspils pašvaldības atbalstītais un Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta, kas paredz ūdenssaimniecības sakārtošanu kopā 12 ielu posmos dienvidrietumu jeb Piejūras kempinga rajonā un daļā Krievlauku.

Ventspils bija pirmā un vienīgā pilsēta (no astoņām, kas izstrādāja projekta iesniegumu un pieteica dalību šai projekta kārtai), kas februārī saņēma apstiprinājumu par projekta IV kārtas īstenošanu. Operatīvu darbību un stratēģiskas plānošanas rezultātā arī iepriekš ŪDEKAI ar pašvaldības atbalstu un ES fondu līdzfinansējumu izdevies īstenot jau trīs projekta kārtas, nodrošinot pieeju centralizētiem tīkliem ap 98% iedzīvotāju. Rādītājs ir viens no augstākajiem valstī.

 

Kaut arī projekta IV kārtu darba apjoma un ieguldīto finanšu līdzekļu ziņā nevar salīdzināt ar jau īstenotajām vērienīgajām trīs projekta kārtām, kuru ietvaros vairāk nekā desmit gadu laikā Ventspilī izbūvēti daudzi nozīmīgi ūdenssaimniecības objekti, rekonstruēti vai no jauna izbūvēti ap 220 km ūdensvada un kanalizācijas tīklu un ieguldīti vairāk nekā 74 miljoni eiro, tomēr šī projekta kārta nebūt nav mazāk nozīmīga. Tieši pretēji – projekta IV kārtu ļoti gaidīja ventspilnieki, kuriem līdz šim nebija nodrošināta pieeja centralizētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem, jo īpaši – Krievlauku iedzīvotāji. Viņi lielu aktivitāti izrādīja jau krietnu laiku pirms projekta uzsākšanas, iestājoties par ūdenssaimniecības sakārtošanu tieši viņu dzīvojamo māju rajonā, un arī šobrīd, kuplā skaitā apmeklējot iedzīvotāju informācijas dienas, interesējoties par būvdarbu uzsākšanas termiņiem un progresu, rakstot iesniegumus par vēlmi pieslēgt savus īpašumus jaunajiem tīkliem un ar nepacietību gaidot, kad viņu mājas būs iespēja lietot tīro Ventspils ūdeni.

 

ŪDEKA aicina iedzīvotājus jau laikus interesēties par būvdarbu veikšanu savā īpašumā, vai nu konsultējoties ar zinošu kaimiņu, kurš apmeklējis informācijas dienas un uzzinājis visu nepieciešamo informāciju, vai uzreiz vēršoties uzņēmuma Tehniskajā daļā. ŪDEKA atgādina, ka nokārtot pieslēguma izbūvei nepieciešamo dokumentāciju, kā arī organizēt pieslēguma izbūves darbus savā privātīpašumā ielu būvniecības laikā ir vienkāršāk.

 

Neilgi pēc būvniecības un būvuzraudzības līgumu parakstīšanas būvdarbi projekta IV kārtas ietvaros dažās ielās tika uzsākti jau aprīlī. Sākotnēji darbs sākās Piejūras kempinga rajonā, Vasarnīcu ielas galā, lai pēc iespējas ātrāk paveiktu ieplānoto šajā ielas posmā un pilsētas viesiem nodrošinātu netraucētu pieeju Piejūras kempingam. Pašlaik Vasarnīcu ielas galā darbi rit pilnā sparā, jo tie jāpabeidz pirms karstās tūrisma sezonas sākšanās – līdz jūnija sākumam. Aprīlī un maijā darbi uzsākti arī Krievlaukos, Vidusceļā, posmā no Mičurina līdz Lāču ielai, Vidusceļā, posmā no Lāču līdz Graudu ielai, Lāču ielā un Smilgu ielā.

 

Šīs ielas, tāpat kā vairums pārējo, pēc cauruļu ieguldīšanas zemē tiks pie jauna betona bruģakmens seguma, jaunām ietvēm un apgaismojuma, apzaļumošanas un citiem labiekārtojumiem.

 

Projekta IV kārtas ietvaros Vidusceļā, Krievlaukos un Vasarnīcu ielā, dienvidrietumu rajonā tiks izbūvētas katrā rajonā pa vienai jaunai kanalizācijas sūkņu stacijai. Tās nepieciešamas, lai no mājsaimniecībām savāktu sadzīves notekūdeņus un pa spiedvadu pārsūknētu uz pašteces kanalizācijas kolektoru, lai tālāk notekūdeņi tiktu novadīti uz pilsētas galvenajām sūkņu stacijām, kas tos pēc tam novada uz bioloģiskajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

 

Jauno cauruļu ieguldīšanai zemē tiek pielietotas dažādas metodes – gan atklāto tranšeju rakšanas metode, gan salīdzinoši jaunā un modernā beztranšeju metode jeb horizontāli vadāmā uzurbšanas metode (HVU). HVU metode tiek pielietota vietās, kur nav iespējams vai ir apgrūtinoši rakt dziļas tranšejas, vietās, kur teritoriju šķērso meža masīvi, grāvji, upes, dzelzceļš un citi šķēršļi. Ar šīs metodes palīdzību iespējams ieguldīt caurules, nedemontējot esošo segumu un neveicot grunts nomaiņu.

 

Sākotnēji ar speciālu urbšanas iekārtu, kas ir aprīkota ar lokācijas sistēmu, no virszemes noteiktā trajektorijā tiek veikts urbums ar nelielu diametru nepieciešamā dziļumā un garumā. Pēc tam urbums tiek paplašināts un tajā tiek ievilkts jau iepriekš sagatavots cauruļvads. Nepieciešamā garuma cauruļvads tiek sagatavots, savienojot caurules ar spoguļmetināšanas metodi, kas nerada paresninājumu savienojumu vietās, kas varētu traucēt HVU metodes pielietošanai un cauruļu ievilkšanai zemē.

 

HVU metode tika pielietota Krievlaukos, objektā Vidusceļš (Mičurina – Lāču), lai savienotu esošos ūdensvada un kanalizācijas tīklus Fabrikas ielā ar jaunizbūvētajiem tīkliem Vidusceļā, ievelkot cauruļvadu ap 300 metru garumā, kā arī Piejūras kempinga rajonā, savienojot jaunizbūvētos tīklus, kas izbūvēti līdz kempinga iebrauktuvei, ar jaunajiem tīkliem Mētru ielā. Šajā rajonā cauruļvads tika ieguldīts zemē ap 350 metru garumā gan zem meža masīva, gan dzelzceļa sliedēm.

 

Projekta IV kārtas ietvaros kopā tiks izbūvēti 3,3 kilometri maģistrālā ūdensvada un tikpat kanalizācijas tīklu, kā arī divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,3 miljonu eiro apmērā, tai skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums – 79% no atbalstāmām izmaksām jeb 1,5 miljoni eiro, pārējais – ŪDEKAS līdzfinansējums.

 

Projekta IV kārta ir noslēdzošais posms Ventspils ūdenssaimniecības attīstībā. Ar tā noslēgšanos visi blīvi apdzīvotie Ventspils pilsētas rajoni būs nodrošināti ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, tādēļ turpmākajos gados plānots vairāk koncentrēties uz esošo tīklu rekonstrukciju vietās, kur tas nepieciešams. Taču, attīstoties pilsētas infrastruktūrai un blīvāk apdzīvojot esošos vai veidojoties jauniem dzīvojamiem rajoniem, nākotnē varētu atkal rasties nepieciešamība pēc tīklu paplašināšanas. Tādā gadījumā atkal tiks vērtēts rajona apdzīvotības blīvums, izmaksas uz vienu mājsaimniecību (tās nedrīkst pārsniegt noteiktu limitu) un meklēti risinājumi līdzfinansējuma piesaistei, lai darbs pie ūdenssaimniecības sakārtošanas Ventspilī varētu turpināties.

 

SIA Ostas celtnieks veic tīklu izbūvi Vasarnīcu ielā, pielietojot atklāto tranšeju rakšanas metodi.

 

Tranšejās tiek ieguldītas izturīgas polietilēna caurules.

 

Notiek seguma izbūves darbi.

 

Tiek veikta kanalizācijas kolektora izbūve vairāk nekā 4 m dziļumā, izmantojot gruntsūdeņu pazemināšanas iekārtas un tranšeju sienu nostiprinošus vairogus. Šādi darbi tiek veikti arī Lāču un Mētru ielās.

 

HVU metodes pielietošana Vidusceļā. Urbšanas iekārta.

 

HVU metodes pielietošana Vidusceļā. Cauruļu spoguļmetināšana.

 

HVU metodes pielietošana Vidusceļā. Caurules ievadīšana zemē.

 

HVU metodes shēma.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: