Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ventspils pašvaldības darbu un dažādām pilsētā veiktām aktivitātēm, kā arī uzzinātu un varētu izvērtēt turpmākās attīstības iespējas pilsētā, pagājušā gada nogalē sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS veica Ventspils iedzīvotāju aptauju. 

Pašvaldības SIA ŪDEKA ir izanalizējusi aptaujā ietverto sadaļu Attieksme pret ūdenssaimniecības pakalpojumiem un vēlas arī iedzīvotājus informēt par pētījuma rezultātiem.

ŪDEKAI, izvērtējot pētījuma rezultātus, ir patiess prieks, ka kopumā ar ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir apmierināti 94% respondentu, un uzņēmums var lepoties, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir uzlabojušies dati par iedzīvotāju apmierinātību ar Ventspils dzeramā ūdens kvalitāti, ar ko šogad kopumā apmierināti ir 97% respondentu.

 

Pozitīvi vērtējami ir arī dati, kas parāda, ka par 10% palielinājies to respondentu skaits, kuri ikdienā dzer tikai krāna ūdeni. Rezultāti apliecina, ka iedzīvotāji gadu gaitā aizvien vairāk uzticas ŪDEKAS sniegtajai informācijai par tīro un kvalitatīvo Ventspils dzeramo ūdeni un arī paši novērtē iespēju ikdienā lietot, kā arī dzert no krāna centralizētās ūdensapgādes ūdeni, kas ir tikpat kvalitatīvs kā veikalos pieejamais dzeramais ūdens pudelēs, taču simtiem reižu lētāks. Ņemot vērā pašreizējo tarifu, viens litrs ŪDEKAS ūdens izmaksā aptuveni 0,002 eiro. Par šādu cenu veikalā dzeramo ūdeni nopirkt nevarēs.

 

 

Aicina interesēties par pieslēgšanās iespējām

Protams, ne visu pētījumā iekļauto jautājumu atbildes apmierina uzņēmumu, tādēļ tieši šiem jautājumiem tiek pievērsta pastiprināta vērība, veicot detalizētākas analīzes.

ŪDEKA regulāri informē iedzīvotājus par Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta ieguvumiem, viens no būtiskākajiem – plašais tīklu pārklājums pilsētā. Šī gada beigās projekta ietvaros izbūvētie tīkli dos iespēju jau 98,3% ventspilnieku pieslēgt savus īpašumus centralizētajiem tīkliem, tādēļ speciālisti ir pārsteigti par iedzīvotāju atbildēm, kurās kā iemesls, kādēļ privātīpašums netiek pieslēgts centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, minēts šādas iespējas neesamība.

 

Lai izvērtētu konkrēto jautājumu, ŪDEKA ir vērsusies pie SKDS ar lūgumu sniegt papildu skaidrojumus, jo pieļaujama ir tikai viena iespēja šādiem rezultātiem, proti, vairums respondentu ir bijuši tie nedaudzie (aptuveni 2%) iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas pilsētas nomalēs – ielās, kurās vēl nav izbūvēti maģistrālie tīkli.

 

Iedzīvotāji, kuriem ir neskaidrības par sava īpašuma pieslēgšanas iespējām centralizētajiem tīkliem, tiek aicināti sazināties ar ŪDEKAS Tehniskās daļas speciālistiem, kā arī uzdot jautājumus klātienē, apmeklējot Iedzīvotāju informācijas dienas.

 

Tuvākā Informācijas diena 7. aprīlī plkst. 17 Talsu ielā 65, 2. stāvā.

 

Tarifi nemainīgi jau piecus gadus

Saistībā ar daļu respondentu atbilžu, kurās maldīgi apgalvots, ka ir palielinājušies ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi, ŪDEKA atgādina, ka esošie tarifi ir apstiprināti 2009. gadā un līdz šim nav mainījušies. Vienīgās izmaiņas, kas skārušas tarifu, ir pāreja uz eiro, kā rezultātā tarifs vizuāli var šķist lielāks, taču vērtības ziņā tarifs nav mainījies jau piecus gadus, un lielākajai daļai respondentu, aptuveni 70%, tas šķiet pamatots.

 

Informācijai: Esošais tarifs ir 1,84 EUR (bez PVN) par 1 m3, bet norēķiniem par lielāku skaitu patērēto kubikmetru iedzīvotāji tiek aicināti izmantot norēķinu tabulas, kuras pieejamas daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās pie informācijas stendiem, abonentu grāmatiņās, kā arī mājaslapā www.udeka.lv.

 

Respondenti ŪDEKU ir ierindojuši 2. vietā to pašvaldības iestāžu sarakstā, ar kurām nācies saskarties visbiežāk, un 90% atbilžu liecina, ka tie ir klātienes apmeklējumi. Tādēļ uzņēmums ir apņēmies izvērtēt iespējas, kā uzlabot Abonentu daļas darbību – klientu apkalpošanas un tiešās komunikācijas kvalitāti.

 

Tiecoties uz aizvien augstāku klientu apmierinātības līmeni, gadījumos, kad klientiem rodas šaubas vai jautājumi par uzņēmuma sniegto pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, ŪDEKA aicina iedzīvotājus vērsties pie uzņēmuma speciālistiem. Uzņēmuma speciālisti ir pārliecināti, ka, sadarbojoties un uzklausot vienam otra viedokli, kopīgi var rast atbildi uz jebkuru jautājumu un atrisināt ikvienu radušos situāciju.

 

Jautājumi par sava īpašuma pieslēgšanas iespējām centralizētajiem tīkliem

Tehniskā daļa – 63607286

Jautājumi par ūdensapgādi un ūdens kvalitāti

Ūdensapgādes daļa/Dispečerdienests – 63661115

Jautājumi par līgumu slēgšanu/laušanu un norēķiniem

Abonentu daļa – 63663010

Abonentu daļas pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 8–13
Otrdienās 8–13
Trešdienās 8–13
Ceturtdienās 13–19
Piektdienās 8–13

 

(Iedzīvotāji tiek aicināti pievērst uzmanību, ka Abonentu daļa ir pieejama klientiem arī pusdienu pārtraukumos, bet ceturtdienās – arī pēc darba laika.)

 

Informācijai: Uzņēmums juridiskām personām piedāvā patēriņa rādījumus nodot elektroniski, savukārt fizikām personām, kuras norēķinās saskaņā ar izrakstītiem rēķiniem, ir iespēja rēķinus saņemt elektroniski.

 

Guntis Blumbergs, domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos

– Ir gandarījums, ka pašvaldības un ŪDEKAS darbības rezultāti kopumā pozitīvi atspoguļojas iedzīvotāju apmierinātībā ar Ventspils ūdenssaimniecību, jo īpaši dzeramā ūdens kvalitāti, kas līdz 2005. gadam bija viena no lielākajām problēmām Ventspilī. Ir nācies dzirdēt neskaitāmus iedzīvotāju stāstus par neērtībām, ar kādām 90. gados Ventspils iedzīvotājiem nācies sadzīvot – ūdens nokrāsas un piegaršas dēļ ventspilniekiem bija nepatīkami ūdeni lietot uzturā, izmantot higiēnas vajadzībām un mazgāt gaišo veļu, ko ūdens sakrāsoja un padarīja vēl netīrāku, nekā tā bija pirms mazgāšanas. Savukārt nogulsnes bojāja santehnikas iekārtas un sadzīves tehniku. Šīs problēmas nu jau ir 10 gadus sena vēsture, pateicoties pašvaldības un ŪDEKAS sadarbības rezultātā piesaistītajiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem un iespējai vairākās kārtās īstenot ūdenssaimniecības attīstības projektu. Pašlaik Ventspils dzeramais ūdens ir viens no kvalitatīvākajiem valstī, ko novērtē arī iedzīvotāji.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: