Ir noslēgušies divi pašvaldības SIA ŪDEKA izsludinātie iepirkumi – par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un būvuzraudzības pakalpojumiem objektos Krievlauku un pilsētas Dienvidrietumu rajonā. Ar šo iepirkumu noslēgšanos ir izdarīti visi priekšnosacījumi, lai oficiāli varētu uzsākt investīciju projektu Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta.

Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta atklāšanas pasākums šodien notiks Ventspils Livonijas ordeņa pilī. Tajā parakstīs civiltiesisko līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) par projekta īstenošanu, kā arī būvniecības un būvuzraudzības līgumus. Pasākumā piedalīsies VARAM, Ventspils domes un ŪDEKAS pārstāvji, kā arī citas ar projekta īstenošanu saistītās personas.

 

Ieguldīti vairāk nekā 74 miljoni

ŪDEKA sadarbībā ar Ventspils pašvaldību, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus, pirms vairāk nekā 10 gadiem uzsāka Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanu vairākās kārtās. Līdz šim īstenotas trīs projekta kārtas. To ietvaros ir veikts:

  • investēti vairāk nekā 55 miljoni latu jeb 74 miljoni eiro;

  • rekonstruēti vai no jauna izbūvēti tīkli 221 km garumā;

  • izveidoti jauni 1646 ūdensvada un 1887 kanalizācijas pieslēgumi;

  • ar iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem nodrošināti 97,6% iedzīvotāju.

 

Tīrs ūdens un vide

Galvenie projekta uzdevumi ir nodrošināt Ventspils iedzīvotājus ar kvalitatīviem centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, racionāli izmantot dabas resursu – ūdeni, kā arī ierobežot vides piesārņojumu, nepieļaujot neattīrītu notekūdeņu nokļūšanu vidē, ko rada decentralizēta un nekontrolēta notekūdeņu savākšana un novadīšana. ŪDEKA šos uzdevumus veiksmīgi izpildījusi, taču tiecas uz papildus izvirzīto mērķi – nodrošināt pēc iespējas vairāk iedzīvotājiem iespēju pieslēgties centralizētajiem tīkliem.

 

Nozīmīgākais projekta līdzšinējais veikums

 

Ūdensgūtne Ogsils

Rekonstruēta ūdensgūtnes vieta Ogsils. Tajā izbūvēti 11 jauni lieljaudas artēziskie urbumi, kas apmierina pilsētas pieprasījumu pēc ūdens.

 

Dzeramā ūdens atdzelzošanas stacija

Tajā paceltais pazemes ūdens tiek attīrīts no dzelzs, amonija un mangāna. Ventspilniekiem tiek piegādāts kvalitatīvs, tīrs, ES direktīvām un LR likumdošanas prasībām atbilstošs dzeramais ūdens.

 

Notekūdeņu attīrīšanas komplekss

Projekta I kārtas ietvaros tika rekonstruētas lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas un izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas nodrošina gan saimniecisko, gan rūpniecisko notekūdeņu efektīvu, kvalitatīvu un videi draudzīgu attīrīšanu un novadīšanu jūrā. Šis komplekss ir moderns, atbilstošs ES standartiem, ekoloģiski drošs un ekonomisks, turklāt aizņem ievērojami mazāku teritoriju nekā iepriekšējais.

 

 

Izbūvēti tīkli 221 km garumā

Līdz pagājušā gada beigām būvdarbi veikti vairāk nekā 200 ielu posmos 221 kilometra garumā, ir sakārtoti arī atsevišķi iekškvartāli un rekonstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Būtiski, ka Ventspilī kompleksi ar ūdenssaimniecības attīstības projektu tiek realizēts arī ielu infrastruktūras sakārtošanas projekts, tādējādi nodrošinot pilnīgu mūsdienīgas un kvalitatīvas apakšzemes un virszemes infrastruktūras sakārtošanu objektos. Vienlaicīgi ar ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves un rekonstrukcijas darbiem objektos tiek izbūvēts arī segums, sakārtotas ielu nomales, apgaismojums un veikti citi labiekārtošanas darbi.

 

Šogad būvdarbi Krievlaukos un kempinga apkaimē

Projekta IV kārtas ietvaros paredzēta kanalizācijas un ūdensvada tīklu paplašināšana 12 ielu posmos Krievlaukos un Dienvidrietumu rajonā. Kopā paredzēts izbūvēt aptuveni 3,3 kilometrus maģistrālā ūdensvada un tikpat kanalizācijas tīklu, kā arī divas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,3 miljonu eiro apmērā, tai skaitā ES Kohēzijas fonda finansējums ir 79% no atbalstāmām izmaksām jeb 1,5 miljoni eiro, pārējais – ŪDEKAS līdzfinansējums. Pēc šo darbu veikšanas 2014. gada beigās centralizēti ūdenssaimniecības pakalpojumi būs pieejami 98,3% iedzīvotāju.

 

Darbus plānots uzsākt aprīlī, bet pabeigt līdz šā gada oktobra beigām. Precīzi katra objekta darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņi pēc līgumu parakstīšanas būs apskatāmi uzņēmuma mājaslapā www.udeka.lv.Tomēr jau tagad ir skaidrs, ka iedzīvotājiem vasaras mēnešos būs jārēķinās ar neērtībām, ko radīs izraktās ielas, taču jāatceras, ka tas viss tikai pašu labā.

 

Jāinteresējas par pieslēgšanos tīkliem

ŪDEKA aicina iedzīvotājus jau laikus interesēties par sava īpašuma pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem – par pieslēguma izbūves tehniskajiem risinājumiem, izmaksām un atbalsta iespējām, ko piedāvā ŪDEKA –, vēršoties uzņēmuma Tehniskajā daļā. Iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas ielās, kur plānoti būvdarbi, pirms būvdarbu uzsākšanas savās pastkastītēs saņems bukletu, kurā detalizēti paskaidrots, kas jādara un kādi dokumenti nepieciešami, lai organizētu sava īpašuma pieslēgšanu centralizētajiem tīkliem un turpmāk varētu lietot tīru krāna ūdeni un novadīt kanalizāciju ērti un videi draudzīgi. Pirms būvdarbu uzsākšanas tiks rīkota arī informācijas diena. ŪDEKA aicina būt atsaucīgiem.

 

Projekta IV kārtas objektu saraksts:

Vidusceļš (Mičurina–Lāču), t. sk.

jauna kanalizācijas sūkņu stacija

Vidusceļš (Lāču–Graudu)

Lāču iela (Robežu–Vidusceļš)

Caunu iela (Kļavu–Vidusceļš)

Zelmeņu iela (Kļavu–Vidusceļš)

Kļavu iela (Lāču–Graudu)

Graudu iela (Robežu–Vidusceļš)

Zaķu iela (Vidusceļš–Kļavu)

Smilgu iela (līdz namīpašumam nr. 7)

Vasarnīcu ielas savienojums (RiņķaMētru),

t. sk. jauna kanalizācijas sūkņu stacija

Mētru iela (VasarnīcuMētru 15)

Sila iela

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: