Jau vairāk nekā 10 gadus pašvaldības SIA ŪDEKA sadarbībā ar Ventspils pašvaldību realizē Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto ūdenssaimniecības projektu, kura ietvaros pilsētā tiek izbūvēti jauni, kā arī atjaunoti vecie ūdensvada un kanalizācijas tīkli.

Tuvojoties projekta III kārtas noslēgumam, uzņēmums vairākkārt uzrunājis iedzīvotājus ar aicinājumu pieslēgt savus īpašumus centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Iedzīvotāju ērtībai ieviestas arī dažādas atbalsta metodes – atviegloti pieslēgumu izbūves nosacījumi, piedāvāta atliktā maksājuma iespēja.

 

Ēku īpašnieki, kuri izmantojuši šīs iespējas, atzīst, ka šāda atvieglota kārtība motivē pieslēgties pilsētas tīkliem un ļauj ietaupīt līdzekļus. Tie, kuri jau pieslēguši savus mājokļus centralizētajiem tīkliem, ir gandarīti arī par sadzīves apstākļu uzlabojumiem – tīro dzeramo ūdeni un iespēju novadīt notekūdeņus centralizētajos kanalizācijas tīklos, tādējādi nepiesārņojot apkārtējo vidi.

 

ŪDEKAS valdes priekšsēdētājs Edgars Daugelis papildina: «Līdz ar projekta realizācijas gaitā paveiktajiem darbiem vairāk nekā 50% no kopējā tīklu garuma ir no jauna būvēti vai rekonstruēti. Šāds jauno tīklu īpatsvara rādītājs ir viens no augstākajiem valstī, piemēram, Rīgā tas sasniedz vien ap 8%. Rezultātā tiek samazināti ūdens zudumi un avāriju risks un rekonstruētajos kanalizācijas tīklu posmos vairs nav iespējama notekūdeņu nokļūšana gruntsūdeņos – tiek samazināta arī slodze uz vidi. Tā kā iespēja pieslēgt savu īpašumu centralizētajiem tīkliem ir jau praktiski visiem ventspilniekiem, mēs cenšamies savu iespēju robežās atbalstīt un motivēt ēku īpašniekus to arī darīt, tomēr ne visi šīs iespējas izmanto. Daļai ēku īpašnieku arī ar mūsu piedāvāto atbalstu pieslēgšana ir par dārgu, daļa ēku īpašnieku spītīgi turas pie lokāliem risinājumiem, un diemžēl ir arī tādi, kas pieslēdzas pilsētas tīkliem nesankcionēti.»

 

Novērš nelegālos pieslēgumus

ŪDEKA regulāri veic pieslēgumu kontroli, īpašu uzmanību pievēršot tiem īpašumiem, kuriem par ūdensapgādes un/vai kanalizācijas novadīšanas pakalpojumiem ar uzņēmumu nav noslēgti līgumi. Šāda kontrole tiek veikta, lai pārliecinātos, ka līgums ar uzņēmumu nav noslēgts vien tādēļ, ka ir izvēlēta kāda alternatīva centralizētajai sistēmai – dzeramā ūdens aka vai spice un paša izbūvētas kanalizācijas nosēdakas.

 

Turpretim, ja apsekošanu rezultātā atklāts nesankcionēts pieslēgums un konstatēts, ka ŪDEKAS pakalpojumi tiek lietoti bez likumiska pamata, pieslēgums nekavējoties tiek atslēgts.

 

Kad ēkas īpašnieks saprot, ka kanalizācijas izvads ir noslēgts, un viņa sadzīves kanalizācija sāk uzkrāties, nepatīkami smakot un radīt diskomfortu, gribot negribot viņam nākas vērsties uzņēmumā ar lūgumu pieslēgumu atjaunot. Šādā gadījumā ēkas īpašniekam ir jāsedz gan atslēguma, gan atkārtota pieslēguma izmaksas. Turklāt, lai pilnībā izskaustu šādus nesankcionētus pieslēgumus un negodīgie iedzīvotāji saprastu pārkāpuma nopietnību, ŪDEKAS vadība ir pieņēmusi lēmumu sadarboties arī ar kārtībniekiem – kopīgi ar policiju tiek fiksēts pārkāpums, apliecinot to dokumentāli, un ar pārkāpēju tālāk strādā likumsargi.

 

ŪDEKAS tehniskais direktors Guntis Grūbe apstiprina: «Nereti uzņēmumam nākas atklāt gadījumus, kad iedzīvotāji centralizētajiem tīkliem pieslēgušies nesankcionēti, lieto uzņēmuma pakalpojumus bez līguma un par tiem nenorēķinās. Uzskatu, ka, ieguldot vērienīgus līdzekļus ūdenssaimniecības attīstībā, kontrolei jānotiek pastiprināti. Arī šogad, aktīvi turpinot pieslēgumu kontroli, atklāts ne viens vien nesankcionēts pieslēgums. Šādus pieslēgumus likvidējam bez brīdinājuma. Esam sākuši pielietot arī jaunu un efektīvu kanalizācijas izvada noslēgšanas metodi, lai kanalizācijas novadīšanu vēlāk atjaunot būtu iespējams tikai ar ŪDEKAS speciālistu un tehnikas vienību palīdzību.»

 

Aicina būt godprātīgiem

Iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka nesankcionēta pieslēgšanās centralizētajiem tīkliem ir pretlikumīga rīcība, par ko jāatbild. Tādēļ ŪDEKA aicina ēku īpašniekus pašus vērsties uzņēmumā un savlaicīgi ziņot, ja par kādu no saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem viņam nav noslēgts līgums, nevis gaidīt, kad nelikumības atklās uzņēmuma speciālisti.

 

Ja ēkas īpašnieks ar skaidrojumu, kādēļ kaut kādu iemeslu dēļ šāda situācija radusies, pats vērsīsies uzņēmumā, visticamāk, problēmu būs iespējams atrisināt sarunu un kompromisa ceļā, gala rezultātā noslēdzot līgumu un turpmāk ŪDEKAS pakalpojumus lietojot atbilstoši prasībām. Uzņēmums aicina arī kaimiņus aizdomu gadījumā, ka veikts nelegāls pieslēgums pilsētas centralizētajiem tīkliem, par to ziņot, lai pēc iespējas ātrāk situācija tiktu noskaidrota un iespējamās nelikumības novērstas.

 

Top pieslēgumu regulējums

ŪDEKA aicina iedzīvotājus novērtēt ieguldīto darbu un līdzekļus Ventspils ūdenssaimniecībā un izmantot kvalitatīvos ūdenssaimniecības pakalpojumus, kas pieejami jau ap 98% ventspilnieku. Tajā pašā laikā ēku īpašnieki aicināti pārliecināties, ka pieslēgums pilsētas tīkliem veikts likumīgi un par saņemtajiem pakalpojumiem ir noslēgts līgums un tiek veikti norēķini. Līdzīgi kā jaunie atkritumu apsaimniekošanas saistošie noteikumi nosaka atbildību gan par iesaistīšanos atkritumu apsaimniekošanā, gan obligātu līguma noslēgšanu par katru savu īpašumu, tāpat agrāk vai vēlāk obligāti būs jāpieslēdzas arī centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, jo to noteiks likums.

 

Daugelis uzskata, ka vismaz pieslēgumam kanalizācijas tīkliem ir jābūt obligātam, kā tas arī noteikts daudzās Eiropas valstīs, jo piesārņojums no lokālām kanalizācijas sistēmām (nosēdakas, septiķi u.c.) nonāk gruntsūdeņos un tālāk pazemes ūdeņos, kaimiņu akās un pēc tam arī jūrā. Nav pamata uzskatīt, ka savu notekūdeņu apsaimniekošana ir katra iedzīvotāja privātā izvēle – nekvalitatīva to apsaimniekošana atstāj iespaidu uz vidi daudz plašākā teritorijā.

 

Patlaban Ministru kabinetā tiek izskatīts jaunais likums, kas regulēs pieslēgumu veidošanu centralizētajai ūdens un kanalizācijas sistēmai. Pēc likuma pieņemšanas pastiprināsies kontrole un iedzīvotāji tiks sodīti gan par nelikumīgu pieslēgumu izveidošanu ūdensapgādei, gan nekvalitatīvu notekūdeņu apsaimniekošanu.

 

Būsim godprātīgi un novērtēsim mūsu pilsētā un labklājībā ieguldīto!

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: