Projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta ietvaros, ko 82,1% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, pie augstākajām kvalitātes prasībām atbilstoša dzeramā ūdens tiks arī Iecavas ielas iedzīvotāji.

Maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve Iecavas ielā uzsākta šīs nedēļas sākumā un tiek plānota divos posmos. No 7. maija tīklu izbūve notiek Iecavas ielas posmā no Mālu ielas līdz Kurzemes ielai, savukārt pēc nedēļas darbi sāksies Iecavas ielas posmā no Mālu ielas līdz Burtnieku ielai. Darbus plānots pabeigt līdz šā gada jūlija beigām.

Kopumā šajā ielā jauns maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkls tiks izbūvēts 550 metru garumā par kopējām izmaksām 181,5 tūkstoši latu bez PVN. Tādējādi 11 mājsaimniecības iegūs iespēju pieslēgties centrālajam ūdensvadam un saņemt tīru dzeramo ūdeni mājās pa krānu, bet sadzīves kanalizāciju novadīt kopējā pilsētas kanalizācijas tīklā.

Tiesības veikt būvdarbus Iecavas ielā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izsludinātajā atklātajā iepirkuma konkursā ieguva Ventspils būvfirma SIA VIA, bet būvuzraudzību nodrošinās personu grupa Lakalme.

Investīciju projekta Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta 2012. gada būvdarbu ietvaros jau aprīlī maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas tīkla izbūve tika uzsākta trīs ielu posmos – Mālu ielā, Rūjienas ielā posmā no Kurzemes ielas līdz Mednieku ielai, kā arī Sārnates ielā posmā no Medus līdz Tēraudu ielai. Šobrīd maģistrālais ūdensvads un kanalizācijas tīkls Rūjienas ielā izbūvēts jau 170 metru garumā, Mālu ielā – 500 metru un Sārnates ielā – 113 metru garumā, un uzsākti sagatavošanās darbi seguma uzklāšanai.

Iedzīvotājiem, kuri plāno veikt tīklu izbūvi savā īpašumā, ar iesniegumu un tam pievienotiem dokumentiem (īpašuma tiesības apliecinošu dokumenta kopiju, zemes gabala plāna kopiju un ēkas inventarizācijas lietas 1. stāva plāna kopiju) jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā (darba dienās no plkst. 8 līdz 12 un no plkst. 13 līdz 17 otrdienās, trešdienās un ceturtdienās vai līdz plkst. 18 pirmdienās un plkst. 16 piektdienās), lai tālāk varētu nokārtot nepieciešamās atļaujas un saņemtu pieslēguma izbūves tehniskos noteikumus un izbūves shēmu. Visu dokumentu noformēšana ir bezmaksas pakalpojums.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: