Tēma: Bērni

  • Sākas bērnu reģistrēšana nometnei “Vasariņa” 4

    Tuvojoties vasarai, arī šogad Ventspils Jaunrades nams vasaras brīvlaikā organizēs dienas atpūtas un interešu nometni “Vasariņa”, kura paredzēta Ventspilī deklarētiem bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem.