Tēma: Baltijas jūra

  • Nosaka zvejas ierobežojumus Baltijas jūrā 2

    Eiropas Komisija (EK) trešdien pieņēma priekšlikumu par 2023.gada zvejas ierobežojumiem Baltijas jūrā, izsakot bažas par zivju skaita samazināšanos.

  • Konstatēts bojājums izvadcaurulē Baltijas jūrā 3

    Nedēļas sākumā kārtējās apsekošanas laikā PSIA ''ŪDEKA'' Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu kompleksa speciālisti konstatējuši, ka Baltijas jūras Ventspils piekrastē lielo viļņu un krasta erozijas dēļ virs ūdens izskalots attīrīto notekūdeņu izvadcaurules Baltijas jūrā posms.

  • Jūras krastā veidojas ledus krāvumi 1

    Vietām Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē saglabājas vairākus metrus augsti ledus krāvumi, un ledus turpina koncentrēties līča rietumos, liecina sinoptiķu un aculiecinieku sniegtā informācija.