Tēma: Folklora

  • Folkloras kopa piedalījās skatē 0

    Saldus novada Druvas vidusskolā aizvadīta nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālais sarīkojums – skate “Rotā saule, rotā bite”.

  • Rotaļnieks svin 15. jubileju 0

    Ventspils Jaunrades nama folkloras kopai Rotaļnieks, ko dibinājusi un joprojām arī vada cienījamā Kurzemes folkloras zinātāja Ināra Salava, nesen apritēja 15. gadadiena.

  • Ventspilī uzstājas bērnu un jauniešu folkloras kopas 0

    Šodien Jaunrades namā notiek Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu reģionālā skate Zinu, zinu tēva sētu, kurā piedalīsies 16 folkloras kopas no Viduskursas, Austrumkursas un Ziemeļkurzemes.