Tēma: 3. pamatskola

  • Akcijas #IZNĀCNOSKOLAS pasākums bērniem ''Solis rudenī'' 0

    Svētdien, 25. septembrī plkst. 11 Bērnu pilsētiņā ar Ventspils 2. vidusskolas dalību un plkst. 15 bērnu parkā ''Fantāzija'' ar Ventspils 3. pamatskolas dalību, akcijas #IZNĀCNOSKOLAS ietvaros norisināsies pasākums ģimenēm ar bērniem ''Solis rudenī''.

  • Akcija «Iznāc no skolas» bērnu pilsētiņās 0

    Svētdien, 26. septembrī plkst. 11 Bērnu pilsētiņā un plkst. 15 bērnu parkā ''Fantāzija'' skolēni, skolotāji un vecāki no Ventspils 2. pamatskolas un Ventspils 3. pamatskolas iesaistīsies akcijā ''Iznāc no skolas'', lai radoši darbotos brīvā dabā.