Tēma: Celtnis

  • Plānota peldošā celtņa izsole 2

    Šodien plkst. 10 Ventspils brīvostas pārvaldes telpās plānota Ventspils ostas peldošā celtņa "PPC-41" izsole, liecina informācija pašvaldības mājaslapā.