Vasarā ārzemju braucienos bieži vien piedalās arī bērni, tādēļ aktuāls ir jautājums, kādi ceļojuma dokumenti nepieciešami mazajiem.

Nepilngadīgiem bērniem (Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošiem, kuriem ir Latvijas Republikas valstiskā piederība), šķērsojot robežu viena vai abu vecāku pavadībā, valsts robežas šķērsošanas vietā jāuzrāda derīgs ceļošanas dokuments - pase.

Vecāka pasē ir jābūt atzīmei par bērna radniecību ar to vecāku, kurš pavada bērnu. Ja vecāka pasē nav šī ieraksta, tad, šķērsojot robežu, papildus jāuzrāda bērna dzimšanas  apliecība vai tās notariāli apliecināta kopija.

Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai.

Ja bērns ceļo pilnvarotas personas pavadībā līdzi jābūt derīgai pasei, vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai. Gadījumā, ja viens no vecākiem ir ārvalstnieks, bet bērns ir Latvijas pavalstnieks (pilsonis, nepilsonis), šķērsojot robežu jāuzrāda notariāli apliecināts otra vecāka (Latvijas pavalstnieka) pilnvarojums bērna  izvešanai no valsts.

Bez notariāli apstiprinātās vecāku pilnvaras bērni var ceļot, dodoties skolas ekskursijā izglītības iestādes skolēnu grupā. Šādi ceļojot, skolotājam, kurš pavada grupu, jābūt līdzi noteiktas formas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtam un skolas direktora apstiprinātam ceļošanas sarakstam. Tas aizstāj vecāku vai aizbildņu notariāli apliecinātu piekrišanu bērna ceļošanai uz jebkuru Eiropas Savienības  dalībvalsti. Tas nozīmē, ka nav jākārto dokumenti pie notāra: vecāku piekrišana ceļošanai uz ārvalstīm tiek apliecināta ar minēto sarakstu.  

Informācija par kārtību, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu, tai skaitā informācija par kārtību, kādā valsts robežu šķērso bērni ir pieejama Valsts robežsardzes mājas lapā www.rs.gov.lv,  kā arī pa tālruni 67075616.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: