Kārtējā iknedēļas preses konferencē pilsētas domes vadītāji atskatījās uz šogad paveiktajiem darbiem un minēja galvenos sasniegumus aizejošajā 2023. gadā. Ventspilnieku sasniegumus dažādās jomās novērtēja pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs un vietnieks Aigo Gūtmanis.

Šis gads mums paliks atmiņā ar daudziem spilgtiem notikumiem. Kā sacīja Jānis Vītoliņš, pilsētas dome tradicionāli izvērtē gada galvenos sasniegumus, uzklausa iedzīvotāju vērtējumus, kā arī ņēma vērā neitrālu novērtējumu par ventspilnieku sasniegto valsts un starptautiskā mērogā.

Labākie Eiropā un valstī

Ik gadu Ventspils piedalās ietekmīgā britu izdevuma Financial Times pētījumā. Šogad izdevums Ventspili atzina par otro labāko pašvaldību Eiropā no ārvalstu investīciju piesaistes stratēģijas viedokļa. Par labāko šajā nominācijā atzīta Īrijas trešā lielākā pilsēta Limerika. Kopumā pētījumā tika vērtēti 89 pieteikumi. «Saņemtais novērtējums ir ļoti augsts, tas liecina par to, ka mēs aktīvi strādājam pie ārvalstu investīciju piesaistes. Tas ir svarīgi, lai radītu jaunas darba vietas un ventspilniekiem būtu darbs,» sacīja Vītoliņš.

Ventspils piedalījās virknē nacionāla mēroga konkursu. Šogad mūsu pilsēta atzīta par uzņēmējdarbībai draudzīgāko pašvaldību. Novērtējumu veic Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera kopā ar biznesa augstskolu Turība, straptautisko organizāciju Junior Achievement un tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS. «Arī šī ir augsta atzinība, kas motivē mūs arī turpmāk uzturēt aktīvu dialogu ar uzņēmējiem,» atzina Vītoliņš, piebilstot, ka šajā pētījumā Ventspils apsteidza Jelgavu un Jūrmalu, kas ieņēma atttiecīgi otro un trešo vietu. Otrajā pusgadā Ventspils atzīta par ceļu satiksmei drošāko valstspilsētu Latvijā. Tik augstu novērtējumu mūsu pilsēta saņem ne pirmo reizi, turklāt – otro gadu pēc kārtas. «Šis sasniegums liecina, ka daudzu gadu darbs pie transporta infrastruktūras izveides nes augļus,» sacīja Vītoliņš. Arī pašvaldības uzņēmums Ventspils reiss atzīts par drošāko pasažieru pārvadātāju Latvijā.

Ventspils izcēlusies arī pētījumā, ko ik pēc pieciem gadiem veic Centrālā statistikas pārvalde (CSP). Pētījumā dažādās kategorijās tiek novērtēts deviņu Latvijas valstspilsētu, izņemot Rīgu, iedzīvotāju apmierinātības līmenis. Pētījumā, kas tika veikts 2022. gadā, ventspilnieki uzrādījuši visaugstāko apmierinātības līmeni, tai skaitā 76,3% iedzīvotāju ir apmierināti ar veselības aprūpi, ārstiem un slimnīcu. «Salīdzinājumā ar iepriekšējo pētījumu, kas tika veikts 2017. gadā, ventspilnieku apmierinātības līmenis ar veselības aprūpi ir pieaudzis par 25%,» uzsvēra pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks sadarbības jautājumos Guntis Blumbergs.

Šajā pētījumā Ventspils atzīta par pilsētu ar labāko infrastruktūru, kā arī augstāko personīgā autotransporta izmantošanas rādītāju. «Tajā pašā laikā ir apzinātas jomas, kurās ir nepieciešami uzlabojumi,» piebilda Vītoliņš.

Pilsēta ieguvusi jaunus objektus

Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis minēja galvenos šogad atklātos pilsētvides objektus. Janvārī pie Livonijas ordeņa pils tika uzstādīts piemineklis Latvijas nacionālajai valūtai – latam. Pieminekļa autors ir tēlnieks Gļebs Panteļejevs. Piemineklis tika atklāts par godu Latvijas nacionālās valūtas simtgadei.

Šogad Ventspilī tika atvērta Baltijas valstīs lielākā rodeļu trase. Tā uzsāka darbu jūnijā, un nepilna pusgada laikā ar rodeli paguvuši nobraukt ap 80 tūkstošiem ventspilnieku un mūsu pilsētas viesu. Ventspils rodeļu trasei, lai arī tā ir atklāta nesen, ir sena vēsture, jo ideja par šo izklaides objektu radusies jau 2005. gadā. «Rodeļu trases būvniecībai izdevās piesaistīt apjomīgu valsts finansējumu 1,6 miljonu eiro apmērā,» kolēģa sacīto papildināja Guntis Blumbergs. Šogad ir nodota rodeļu trases pirmā kārta ar trases garumu 580 metri. «Kad slēpošanas kalna augstums sasniegs 65 metrus, arī rodeļu trase tiks pagarināta,» piebilda Blumbergs. Rodeļu trasi var izmantot visu gadu.

Šogad pilsētas pludmalē noslēdzās glābšanas stacijas atjaunošana. Projekta īstenošanas laikā radās jautājums, ko iesākt ar veco glābšanas torni, kas jau daudzus gadus netika izmantots. Bija priekšlikums to demontēt. Tomēr sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotāji iestājās par torņa saglabāšanu, jo tas daudzus gadus ir bijis pilsētas pludmales simbols. Zilā karoga pacelšanas pasākumā pilsētas pludmalē šogad tika atklāts atjaunotais glābšanas tornis.

Jaunas mājas bāreņiem, bibliotēka un rūpnīca

Par vienu no svarīgākajiem jaunajiem pilsētvides objektiem kļuva Gāliņciema bibliotēka. Līdz ar tās atklāšanu Ventspilī noslēdzās bibliotēku tīkla izveide, kas aizsākās tālajā 1995. gadā. Bibliotēka kalpo kā sabiedriskais centrs Gāliņciema mikrorajona iedzīvotājiem un jau paguvusi saņemt augstu novērtējumu kā otrs labākais šogad ekspluatācijā nodotais būvniecības objekts Latvijā.

Savukārt kā vismīļāko šī gada objektu Jānis Vītoliņš minēja bērnu sociālo aprūpes centru Namiņš Vecpilsētā, uz kuru no pansionāta Selga pārcēlies bērnunams. Jaunas mājas bāreņiem izveidotas, renovējot senas ēkas pilsētas vēsturiskajā daļā. Šeit jau dzīvo septiņi bez vecāku gadības palikušie bērni un jaunieši, bet pavisam Namiņš var uzņemt 12 bāreņus. «Tas ir ieguvums gan bērniem, gan Vecpilsētai, kas pakāpeniski tiek sakārtota,» atzina Vītoliņš.

Ieguvums visiem pilsētas iedzīvotājiem un pilsētas veselības aprūpei bija jaunās Neatliekamās palīdzības nodaļas un Laboratorijas atklāšana pilsētas slimnīcā. Tā rezultātā ir nodalītas pacientu, kas nonāk slimnīcā, plūsmas, izveidoti mūsdienīgi ārstu un diagnostikas kabineti, uzlaboti mediķu darba apstākļi un medicīnisko pakalpojumu sniegšana pacientiem.

Šogad pilsētā, Ganību ielā 99, atklāta kārtējā jaunā rūpnīca. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad industriālie objekti tika veidoti ciešā sadarbībā ar Ventspils brīvostas pārvaldi, šī ražošanas ēka ir būvēta pēc pilsētas pašvaldības pasūtījuma. Tuvākajā laikā Ventspils uzņēmums SIA Aspired šeit sāks ražot gaisa kvalitātes kontroles ierīces. Rūpnīcā sākontēji plānotas 45 jaunas darba vietas, bet nākotnē, iespējams, arī vairāk. «Diemžēl ostā turpinās darbinieku atlaišana, tāpēc mums ir ļoti svarīgi izveidot jaunus rūpniecības uzņēmumus un jaunas darbavietas ventspilniekiem,» norādīja Vītoliņš.

Izveidotas jaunas ielas

Turpinās pilsētas infrastruktūras labiekārtošana un attīstība. Šogad ventspilnieki ir ieguvuši divus jaunus veloceliņu posmus – Staldzenē un pilsētas Mežaparkā. Veloceliņu kopgarums jau pārsniedz 70 km. Pilsētas parkos atjaunotas abas Džungļu takas: Piejūras parkā nomainīti 15 rotaļu elementi, Pārventas Mežaparkā – 8 elementi. «Nākamgad Džungļu taku atjaunošana tiks turpināta,» sola Gūtmanis. Divu gadu laikā būtiski atjaunots Tilta dārzs: pērn nomainīts apgaismojums, bet šogad izbūvēti jauni gājēju celiņi, uzstādīti jauni soliņi un iestādīti jauni koki.
Šogad turpinās pilsētas ielu labiekārtošana. Intensīvākie būvdarbi notika Kuldīgas ielā. Pilsēta ieguvusi divas jaunas ielas – Vīgriežu ielu 220 m garumā un Mažo Priežu ielu 145 m garumā. Turpinājās pilsētas vecā apgaismojuma nomaiņa pret jaunu un ekonomiskāku un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana. Tiek veikts apjomīgs remonts Ventspils 1. pamatskolā, kurai šogad palika 100 gadi. Jubilejas pasākumi plānoti pavasarī, kad būs noslēgušies visi remontdarbi.

Pievilcīgāki, ērtāki un mūsdienīgāki kļuvuši arī vairāki daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartāli Celtnieku, Inženieru u. c. ielās, kur labiekārtošanas darbi veikti ar pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu (atbalsta apmērs – 50 līdz 80% no visām izmaksām).

Ventspilī ierodas jauni speciālisti
Ne mazāk svarīgas kā jaunu objektu būvniecība un jaunu tehnoloģiju iegāde ir investīcijas cilvēku resursos. Šogad pašvaldība investējusi 74 tūkstošus eiro jaunu speciālistu piesaistes programmā pilsētas veselības aprūpē. Tā rezultātā pilsētā darbu uzsākuši 26 jauni medicīnas darbinieki – 10 ārsti un 16 vidējā un jaunākā medicīnas personāla speciālisti. Pašvaldība piešķir speciālistiem mājokli. «Patlaban ārsti un citi medicīnas darbinieki izmanto 20 pilsētas pašvaldības dzīvokļus,» norādīja Blumbergs.

Cilvēkresursu investīciju programma neaprobežojas tikai ar veselības aprūpi. Šogad pašvaldība piešķīrusi 20 dienesta dzīvokļus pedagogiem. Bez mājokļu piešķiršanas pašvaldība izmaksā stipendijas 4 pedagoģijas fakultāšu studentiem un daļēji sedz kvalifikācijas celšanas izmaksas 26 Ventspils pedagogiem. Jauno speciālistu un ģimeņu lielākai motivācijai pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Ventspilī pašvaldība īsteno atbalsta programmu mājokļu pieejamībai. Šogad atbalstīti divi īres dzīvokļu būvniecības projekti jaunbūvē un renovētajā ēkā.

Tāpat tiek domāts arī par sociāli mazāk aizsargātajiem ventspilniekiem. Šogad palielināti visi sociālie pabalsti maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, bērniem un jauniešiem, mājas aprūpes izdevumi. Pateicoties pašvaldības rūpēm un atbalstam, iedzīvotāji gūst izcilus panākumus kultūrā, sportā un citās jomās.

Lasi vēl

Komentāri (22)

 • -1
  Jānis Štekerhofs 27.12.2023, 10:35:38

  " Šogad atbalstīti divi īres dzīvokļu būvniecības projekti jaunbūvē un renovētajā ēkā." Jūs nopietni ???
  Ja nemaldos, viens projekts tiks attīstīts Kuģenieku ielā 7(krievu laikā tur, ja nemaldos, bija noteikta sanitārā zona)...
  Un tas ir viss ko plānojat pilsētā ar 30 t. iedzīvotājiem?
  Dīvojamais fonds strauji noveco, un vidējā darba alga Ventspilī nav kredītiestādēm pati pievilcīgākā, lai varētu ņemt kredītu ,un paši būvēt sev mājokli....

 • -1
  Optika 28.12.2023, 04:46:40

  Nu kaut, kas jau tajā sevis slavinošajā bukletā būs jāliek iekšā, bet ar katru gadu jūtu ka ir švakāk un švakāk. Tajā Ventspils domes padarīto darbu sarakstā ar visām bildēm un skaistajām fotogrāfijām būs projekti, kas jau ir pabeigti vismaz piecus gadus atpakaļ. Kristīne Lemberga teica, ka nākamais mega projekts taču būšot velo trase Reņķa dārzā - domāju, ka tas arī būs viss uz 2024.g.
  Divas dzīvojamās ēkas tiks pasniegts kā vallsts līmeņa attīstības projekti kam nav analoga nekur citur - tai pašā laikā Liepāja klusībā jau prezentēja jaunu dzīvojamo ēku projektu, kas būs vismaz kvartāla lielumā.

 • -7
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 29.12.2023, 09:22:01

  Atbild Ekonomikas un iepirkumu nodaļa:
  “Konkurences likums” nosaka, ka ir jāaizsargā, jāsaglabā un jāattīsta brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci visās tautsaimniecības nozarēs sabiedrības interesēs. 14.1. panta 1. punktā noteikts, ka tiešās pārvaldes un pastarpinātās pārvaldes iestādei, kā arī kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir izšķiroša ietekme, aizliegts ar savu darbību kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci, kas var izpausties arī kā:
  1)tirgus dalībnieku diskriminācija, radot atšķirīgus konkurences apstākļus;
  2)priekšrocību radīšana kapitālsabiedrībai, kurā publiskai personai ir tieša vai netieša līdzdalība;
  3)darbības, kuru dēļ cits tirgus dalībnieks ir spiests atstāt kādu konkrēto tirgu vai tiek apgrūtināta potenciāla tirgus dalībnieka iekļūšana vai darbība tirgū.

 • -7
  Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome 29.12.2023, 09:22:19

  Pašvaldības mērķis nav konkurēt ar privāto sektoru. Mājokļu būvniecība un izīrēšana ir privāta iniciatīva, kurai no valsts puses nav jābūt ierobežotai. Lai ievērotu likuma normas un neiejauktos brīvā konkurencē, pašvaldība izsludinājusi konkursus, paredzot līdzfinansējumu līdz 200 000 eiro privātu komersantu sagatavotajiem un iesniegtajiem projektiem.
  Vairāk informācija: https://www.ventspils.lv/pilsetas-parvalde/konkursi/.

 • -1
  ventspilnieks 36,7 27.12.2023, 10:53:35

  70 pakas cilvēkos, nākamgad - 700 pakas, lai sačakarētu Reņķu dārzu. Pareizi būtu otrādāk un tad viņiem paprasīt, ko vēl gribētos pilsētā.

 • -1
  Lielais Kretīns 27.12.2023, 11:32:19

  Kā tad aizmirsāt pieminēt slavenās drošības komitejas paveikto lielo darbu: Noņemt papildsekciju lielā prospekta un saules ielas krustojumā?

  Tik daudz smalkmaizīšu un kafijas krūžu tak vajadzēja, lai paveiktu šo darbu

 • 0
  Tā nu ir 28.12.2023, 16:05:17

  V D K !!! (Ventspils Drošības Komiteja...) :):):):):););)

 • -8
  lasma 2 27.12.2023, 13:41:48

  Nu jauki, prieks, ka ir kas padarīts. Es gan domāju, ka pilsētā daudz kas jauns, tiek attīstīta.
  Varētu tak kāds arī ko labu uzrakstīt, kāpēc visu laiku tikai tas sliktais, un izlikt savu sakrājušo žulti, labāk izejat ārā patīriet sniegu, satīriet sev apkārtni, palīdziet kādam, būs noguris un žults pazudīs.

 • 0
  Aijak 28.12.2023, 16:58:49

  Kāpēc jāmāca, kā citiem dzīvot un domāt?
  Kāpēc jāpriecājas par 10 kaut kad varbūt uzbūvētiem dzīvokļiem, kas tā pat būs "iebraucējiem, speciālistiem"?
  Kāpēc tik daudz jāizmet pastkastītēs reklāmu bukletu ar vienu un to pašu " jaunumu" , kas joprojām nav vai sen jau vairs nav jaunums?
  Kāpēc domājat, ka cilvēki visu aizmirst, kad katru reizi vienu un to pašu ziņu no visām pusēm desmit reižu apraksta?

 • -1
  Pilsēta 27.12.2023, 14:22:11

  Galvenais, ka paši tic, ka izdarīts ir pa 146% un ziemas svētku prēmijas godam nopelnītas.
  Bet par 74 tūkstošiem jāsmejas visskaļāk.
  Pirmais kas nāk prātā - 100 000 ghetto games un 300 000 pilsētas svētkiem + trīs salūti šogad ...
  Labi labi dziļāk nelīdīšu nemetīšu sūdus uz ventilatora.
  Visi malači un čakli strādā.
  Priecīgus svētkus.

 • 0
  Jānis Štekerhofs 28.12.2023, 13:41:43

  Par to velo trasi Reņķu dārzā, manuprāt vēl nav izlemts...
  Bet , ja rīkosimies līdzīgi, kā ar poliklīnikas būves ieceri Pētera ielā, Reņķene atviegloti dzīvos tālāk, bez velotrases.
  Kundziņi jau tagad nevar notirgot savus zemes gabalus Jubilejas ielā, kam tad tos vajadzēs blakus velotrasei???

 • 0
  Tā nu ir 28.12.2023, 16:29:43

  Vismaz JĀCER ( cerība ,muļķu mierinājums), ka jaunais gads nāks ar SKAIDRĀM un LOĢISKI DOMĀJOŠĀM smadzenēm, tiem jūŗasielas kantoreļa visādu tur brīnumsuperkomisiju darboņiem... un VESELAIS SAPRĀTS uzvarēs...
  ...Reņķu dārzs paliks neizcūkots...!!!

 • 0
  Tā nu ir 28.12.2023, 16:22:38

  vēl, ka
  EGLĪŠU DROŠAS NOSTIPRINĀŠANAS KOMISIJA, šogad nu (neskatoties uz nelielo misēkli) bij, uzdevumu augstumos...! TĀTAD.
  Ziemassvētku un Jaungada prēmijas par ''ļoti sarežģīti gŗūto un čaklo darbu'', četrciparu skaitlī ... :):):):):):):):););):):)

 • 0
  Aijak 28.12.2023, 17:01:30

  Kāpēc jāmāca, kā citiem dzīvot un domāt?
  Kāpēc jāpriecājas par 10 kaut kad varbūt uzbūvētiem dzīvokļiem, kas tā pat būs "iebraucējiem, speciālistiem"?
  Kāpēc tik daudz jāizmet pastkastītēs reklāmu bukletu ar vienu un to pašu " jaunumu" , kas joprojām nav vai sen jau vairs nav jaunums?
  Kāpēc domājat, ka cilvēki visu aizmirst, kad katru reizi vienu un to pašu
  ziņu no visām pusēm desmit reižu apraksta?
  Un sniega arī nav arā, ko iet patīrīt, lietus līst...

 • 0
  dzinits 30.12.2023, 08:35:29

  Kur solītās īres mājas ūdens ielā . Nepildām vēlēšanu solījumus?

 • 0
  ventspilnieks 36,7 30.12.2023, 18:45:12

  Pagaidīs, citād nesanāks "klapuškām" 3x gadā :D

 • 0
  Aka 31.12.2023, 06:53:15

  Novēlu Jums beidzot satīrīt Enkura parku - tūrisma objektu. Aiz Kempinga Enkuru parkā nolauzti koki, zari, gadiem ilgi nesavāktas koku lapas, sapuvušas. Tas pats pa ceļam uz kapu pusi no Kempinga - mēslu josla. Kauns Ventspils. Par ko Jums tāda atzinība? ecpilsēta.Pils iela - bez komentāriem!

 • 0
  P/i "Ventspils Komunālā pārvalde" 02.01.2024, 10:03:19

  Koku lapas Jūrmalas parkā un meža daļā pie kempinga netiek apzināti vāktas, jo tās ir labs mēslojums liesajai smilts augsnei šajā meža rajonā. Minētā teritorija ir vecās smilšu kāpas zona un, lai šeit kaut kas augtu, lapas tiek atstātas kā mēslojums.

 • 0
  Evgueni Romachkine 31.12.2023, 22:21:24

  Неудачный пример с " сиротским домом". Надо побыстрее закрыть эту тему, а не выпячивать. Наверное возраст подводит градоначальника, чуйка не та..
  Касательно жены Лемберга...Яблоня от яблока недалеко падает. Вывода бывший мэр так и не сделал, то что не досталось пока еще, это не значит, что так будет и дальше. Что то проходит в родной стране, не все прокатит зарубежом. Грустно...читать эту ересь.

 • 0
  Evgueni Romachkine 31.12.2023, 22:26:37

  Кому нужно свалить с должности, так это главному архитектору и начальнику стройуправы, потом может оказаться поздно, это совет...

 • 0
  Evgueni Romachkine 31.12.2023, 22:27:32

  Прстоянное искажение текста...детские игры какие то, ну ну...

 • 0
  Evgueni Romachkine 31.12.2023, 22:28:13

  ИСКАЖЕНИЕ

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: