Kopš 1995. gada norit dzīvojamo māju privatizācija, un šajā laikā pašvaldība nodevusi privatizācijai visas šim procesam pakļautās pašvaldības dzīvojamās mājas un tajās privatizēti  9500 jeb 77 % pašvaldības dzīvokļu.

Tā kā privatizācijas pieteikumu iesniegšanas termiņš visās pašvaldības mājās ir beidzies  (izņemot Dzelzceļnieku ielā 8 un 14), jau pašlaik varam teikt, ka dzīvokļu privatizācijas process Ventspilī ir noslēguma posmā un Dzīvojamo māju privatizācijas nodaļas darba aktualitāte ir darbs ar privatizācijas lietām, lai sagatavotu tās nodošanai arhīvam. Caurskatot katra atsevišķa dzīvokļa privatizācijas lietu, nākas konstatēt, ka, diemžēl, ne visi savlaicīgi un apzinīgi pilda saistības, kuras uzņēmušies  līdz ar privatizācijas pieteikuma iesniegšanu.

Ar dzīvokļu privatizāciju saistītajos normatīvajos aktos ir noteikta kārtība un termiņi, kādos pircēji veic maksājumus par privatizācijas objektu, kādos termiņos jānoslēdz pirkuma līgums ar Dzīvojamo māju privatizācijas komisiju, kā notiek norēķināšanās par pirkumu uz nomaksu un tamlīdzīgi.

Lai atgādinātu un aicinātu potenciālos dzīvokļu īpašniekus pabeigt iesākto dzīvokļa privatizāciju, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” noteikumiem, Dzīvojamo māju privatizācijas komisija nosūta brīdinājuma vēstuli ar lūgumu veikt  maksājumu par dzīvokļa privatizāciju. Gadījumos, kad adresāts nereaģē uz saņemto brīdinājumu, privatizācijas komisija ir spiesta atcelt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu ar konkrēto personu un tādējādi persona zaudē tiesības privatizēt dzīvokli par sertifikātiem. Gadījumā, ja nākotnē persona vēlēsies īrēto pašvaldības dzīvokli iegūt savā īpašumā, tad  to varēs iegādāties par latiem maksājot tirgus cenai atbilstošu summu.

Tā kā jebkura īpašuma reforma reiz beidzas, arī dzīvokļu privatizācijas process par sertifikātiem jau beidzies, tādēļ aicinām iedzīvotājus, kuri iesnieguši privatizācijas pieteikumu, bet nav noslēguši pirkuma līgumu, sadarboties ar pašvaldību, lai kopīgi risinātu problēmu un rezultātā dzīvokļa privatizācija tiktu sekmīgi pabeigta.

Tie, kuri iesākuši dzīvokļa privatizāciju, bet kaut kādu iemeslu dēļ nav pabeiguši dokumentu noformēšanu vai arī nespēj pildīt Pirkuma līguma saistības, var vērsties pašvaldībā, lai informētu par radušos situāciju un kopā ar nozares speciālistiem rastu tai sekmīgu risinājumu.

Jūs uzklausīs Dzīvojamo māju privatizācijas nodaļā, Domē, Jūras ielā 36, 6.un 7.kabinetā. Tālruņi 63601215;63601219. Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās 8-18; ceturtdienās 8-17, pārtraukums 12-13. (iespējams vienoties par citu, Jums izdevīgu apmeklējuma laiku).

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: