Dome pieņēma lēmumu turpināt sadarbību un noslēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību ''Latvijas Samariešu apvienība''. Ventspilī biedrība darbojas jau kopš 2006. gada un tās darbība vērsta uz labdarību.

Biedrība organizē un sniedz stacionāros un ambulatoros sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus, veido un pārvalda dienas, īstermiņa un ilgstošas uzturēšanās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrus, pārņem un īsteno valsts un pašvaldību funkcijas un pakalpojumus sociālās un veselības aprūpes jomās, finansiāli un morāli atbalsta sociāli izslēgtas vai sociālās izslēgtības riskam pakļautas personas, u.c.

Arī turpmāk, personām bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušām personām, kuras nespēj sevi nodrošināt ar pajumti, biedrība nodrošinās naktspatversmes pakalpojumu, kas ietvers naktsmītni, īslaicīgu sociālo aprūpi, ēdināšanu, apģērbu un personiskās higiēnas iespējas. Savukārt personām, kurām nepieciešama īslaicīga sociālā aprūpe, kas dažādu iemeslu dēļ nav iespējama mājas apstākļos, nodrošinās sociālās aprūpes centra ''Vēji'' pakalpojumu. Tāpat turpināsies sociālā atbalsta pakalpojuma ''Drošības poga'' sniegšana cilvēkiem, kuriem ir problēmas par sevi parūpēties. Pakalpojums, izmantojot saziņas sistēmu, ietver cilvēka diennakts uzraudzību, neatliekamo palīdzību un psiholoģisko atbalstu.

Sadarbības turpināšana ar biedrību nodrošinās sociālās palīdzības sniegšanu krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, tādējādi nodrošinot sociālās labklājības celšanu.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: