Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā (VDEĀVK) esošo garo rindu dēļ valdība otrdien atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus, kas paredz pagarināt personām iepriekš noteiktās invaliditātes grupas termiņu.

LM informē, ka šī gada vasaras otrajā pusē un rudens periodā VDEĀVK novērots netipiski augsts personu iesniegumu pieplūdums. Piemēram, ja VDEĀVK 2021.gadā vidēji mēnesī tika iesniegti 5300 iesniegumi un 2022. gada pirmajā pusgadā vidēji mēnesī tika iesniegti 5500 iesniegumi, tad 2022. gada jūlijā iestādē tika iesniegti 5691 iesniegumi, augustā - 6010, septembrī - 6228, oktobrī - 6388 iesniegumi.

Arī novembrī iesniegto iesniegumu skaits nesamazinās - līdz 15. novembrim vidēji dienā tika iesniegti 314 iesniegumi, kas nozīmē, ka, ja šāds iesniegto iesniegumu dienā skaits saglabāsies visu mēnesi, novembrī iesniegumu skaits pārsniegs 6500.

Ekspertu novērojumi liecina, ka iesnieguma skaita krasu palielināšanos varētu būt veicinājusi straujā inflācija un sociālekonomiskās situācijas pasliktināšanās, it īpaši radot negatīvas sekas uz iedzīvotājiem ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem, kā arī valsts un pašvaldību atbalsts personām ar invaliditāti energoresursu sadārdzinājuma kompensēšanai, kā arī citi personām ar invaliditāti noteiktie atbalsta pasākumi.

Tāpat skaita palielināšanos varētu būt veicinājusi iepriekš beigušies automātiskie pagarinājumi saistībā ārkārtējās situācijas laiku 2022. gada pavasarī, kas mehāniski rada iesniegumu skaita pieplūdumu noteiktā laika posmā, jo lielam skaitam cilvēku invaliditātes termiņš beidzas ļoti tuvos datumos.

Līdz ar to LM izstrādāto grozījumu mērķis ir nodrošināt personu ar invaliditāti tiesības uz savlaicīgu atbalstu invaliditātes seku mazināšanai periodā, kad persona ir iesniegusi komisijā iesniegumu atkārtotai invaliditātes ekspertīzei, bet iesniegums vēl ir izskatīšanas procesā un VDEĀVK lēmums vēl nav pieņemts

Grozījumi dos VDEĀVK tiesības pagarināt iepriekš izdotā administratīvā akta darbības termiņu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, proti, pagarināt iepriekš noteiktās invaliditātes grupas termiņu, ja objektīvu iemeslu dēļ komisijas amatpersonai viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nebūs iespējams pieņemt šā panta otrajā daļā minēto administratīvo aktu. LM norāda, ka tādējādi iesnieguma izskatīšanas laikā personai neradīsies invaliditātes statusa pārrāvums un tai netiks liegtas tiesības uz invaliditātes seku mazināšanas pasākumiem.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: