Ventspils pilsētas dome aicina zvejniekus pietiekties uz zvejas tiesību nomu Baltijas jūras Ventspils pilsētas piekrastes teritorijā 2021. gadam. Lai laicīgi varētu apkopot zvejnieku pieprasīto zvejas rīku limitu skaitu, aicinām pieteikties uz zvejas tiesību nomu 2021. gadam gan komerciālajai, gan pašpatēriņa zvejai līdz 2020. gada 20. novembrim.

Lai nodrošinātu Zvejniecības likuma 7.panta sestās daļas prasības par prioritātes piešķiršanu komercsabiedrībām vai individuālajiem komersantiem, pēc zvejas rīku limitu sadales komerciālajai zvejai, tiks sadalīti atlikušie zvejas rīku limiti pašpatēriņa zvejai. Gadījumā, ja Zemkopības ministrijas 2021. gadam piešķirtais zvejas rīku limitu skaits būs pārsniegts, lai apmierinātu juridisko un/vai fizisko personu iesniegtos lūgumus par zvejas tiesību nomas līgumu noslēgšanu, Ventspils pilsētas dome organizēs zvejas tiesību nomas izsoles.

Ventspils pilsētas dome lūdz zvejniekus iesniegumus iesniegt elektroniski, sūtot tos uz Ventspils pilsētas domes e-pasta adresi dome@ventspils.lv, gadījumā, ja nav iespējams iesniegumu iesniegt elektroniskā veidā, tad to varat aizpildīt klātienē pie Ventspils pilsētas domes dežuranta 1. stāvā.

Ventspils pilsētas dome iznomā rūpnieciskās zvejas tiesības Baltijas jūras Ventspils pilsētas piekrastes teritorijā komerciālajai un pašpatēriņa zvejai pamatojoties uz Zvejniecības likuma 5.panta ceturto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību” 13.punktu.

Iesnieguma forma pieejama Ventspils portāla www.ventspils.lv sadaļas “Pakalpojumi” apakšsadaļā “Komercdarbība” pie pakalpojuma “Zvejas tiesību noma” apraksta (http://bit.ly/zveja2021).

Detalizētākas informācijas saņemšanai lūdzam vērsties Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā, tālrunis 63601191, e-pasts: ekonomika@ventspils.lv.”

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: