Ventspils pašvaldība īpašā ceremonijā astoņiem ventspilniekiem pasniedza pilsētas balvas. Tie ir mūsu pilsētas pozitīvie varoņi, kuri ar lielu entuziasmu un degsmi strādā sabiedrības labā, kā arī Ventspils vārdu ar godu iznes ārpus pilsētas un pat Latvijas robežām.

Pilsētas Lielo balvu šogad saņēma Jonika Tērvide, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas un Ventspils Centra sākumskolas mājturības un tehnoloģiju skolotāja. Pedagoģe novērtēta par ilggadīgu pedagoģisko un radošo darbu, kā arī par amatniecības tradīciju popularizēšanu. Balvas kandidāte teic, ka ļoti vēlas to, ko ir iemācījusies, nemitīgi sevi pilnveidojot, nodot citiem. «Man ir liels prieks un gandarījums par to, ka es strādāju skolā, ka varu savas zināšanas nodot saviem audzēkņiem,» atzīstas pedagoģe, piebilstot, ka ģimnāzijā viņa strādā jau 27 gadus. Ik gadu viņas audzēknes piedalās mājturības un tehnoloģiju olimpiādēs, kur allaž tiek ļoti augstu novērtētas. Skolotājai ir patīkami redzēt uz apzināties, ka mājturības stundās gūtās zināšanas meitenes izmanto tālāk savā dzīvē un savā biznesā. Pedagoģes un amatu meistares Jonikas Tērvides zināšanas un padoms lieti noder arī pieaugušajiem, kas apmeklē viņas vadītos kursus Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaļā, kā arī dažādas meistarklases.

Balvu par profesionālu un godprātīgu darbu bērnu tiesību aizsardzības jomā pilsētas un valsts mērogā saņēma ilggadējā Ventspils pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Zaiga Rudņicka. Visu savu darba mūžu viņa ir veltījusi bērniem – grūti audzināmiem pusaudžiem un mazgadīgiem likumpārkāpējiem, sociālā riska ģimeņu atvasēm, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. Bāriņtiesas priekšsēdētājas darba pienākumi saistīti ar sarežģījumiem, problēmām un to risināšanu. Taču, kā atzīst balvas kandidāte, ir arī gandarījuma mirkļi. Vislielāko prieku viņa izjūt brīžos, redzot, kā bērns, kas izņemts no aprūpes iestādes un ieguvis jaunu ģimeni, ir atplaucis un laimīgs, un progresējis savā attīstībā. Tāpat ir prieks par cilvēkiem, kuriem pašiem nevar būt bērnu un kas to ilgu laiku izjutuši kā problēmu, pārvarējuši aizspriedumu un baiļu šķēršļus, ar bāriņtiesas iesaisti beidzot tikuši pie bērniņi, un ir ļoti laimīgi. Strādājot bāriņtiesā, Zaiga Rudņicka pierādījusi sevi kā godīgu un atbildīgu vadītāju.

Ilggadējais Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks un palīgs Guntis Tīrmanis pilsētas apbalvojumu izpelnījies par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils brīvostas pārvaldes izveidē un attīstībā, veicinot Ventspils ostas atpazīstamību visā pasaulē. Jūrai un ostai viņš ir atdevis sava mūža 53 gadus. Guntis bijis klāt brīvostas priekšteča – Jūras administrācijas – un vēlāk arī pašas Ventspils brīvostas pārvaldes dibināšanā. No savas darba dzīves Guntis visspilgtāk atceras to gandarījuma sajūtu, kad 90. gadu sākumā no PSRS pārņemta Ventspils osta. «Tā bija spēcīga emocionāla apziņa, ka mums tagad ir pašiem sava osta,» atminas Tīrmanis. Tāpat viņš lepojas ar savu līdzdalību prāmju satiksmes veidošanā ar Zviedriju pirms 20 gadiem. Tas toreiz prasīja lielas pūles. Ja tolaik prāmji uz Zviedriju kursēja divas līdz trīs reizes nedēļā, tad šobrīd uz Zviedriju var aizbraukt jau 12 reizes nedēļā. Tāpat Guntis priecājas par skaisti izveidoto Ostas ielas promenādi, kas no savulaik nepievilcīgas vietas ir pārtapusi par skaistāko un mīļāko Ventspils pastaigu vietu.

SIA Klīnika Zinta valdes priekšsēdētāja Zinta Štekerhofa tika sumināta par Eiropas Savienības standartiem atbilstošas zobārstniecības un ķirurģijas pakalpojumu klīnikas izveidi Ventspilī. Zintai vislielākais gandarījums ir par to, ka 27 gadu laikā izdevies izveidot spēcīgu speciālistu komandu, kas ventspilniekiem sniedz kvalitatīvus zobārstniecības pakalpojumus. Kopā ar vīru ir uzcelta ļoti skaista un mūsdienīga zobārstniecības klīnika, kas aprīkota ar visām modernākajām tehnoloģijām. Ventspilniekiem radīti tādi pakalpojumi, kuri agrāk bija pieejami tikai galvaspilsētā vai ārzemēs. Štekerhofa atzīst, ka nelielā pilsētā ir ļoti grūti nostrādāt 27 gadus, tāpēc ir ļoti patīkami, ka lielākā daļa pacientu ir kļuvuši par labiem paziņām, un klīnikas klienti nu ir arī viņu bērni un mazbērni. «Paldies visiem pacientiem, kuri mums uzticas un ir novērtējuši mūsu darba kvalitāti,» pateicīga ir Zinta, neaizmirstot pateikties arī saviem lieliskajiem klīnikas darbiniekiem. Darbīgā Zinta uz lauriem neguļ. Viņa ir jauna izaicinājuma priekšā un jau lolo ieceri izveidot otru zobārstniecības klīniku, kas atradīsies Vecpilsētā.

Balvu par profesionālu darbu un ieguldījumu jauno mūziķu sagatavošanā saņēma Ventspils Mūzikas vidusskolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļas vadītāja un skolotāja Aina Lodziņa. Viņas nerimstošā enerģija un darba mīlestība ir vainagojusies ar audzēkņu izciliem panākumiem valsts un starptautiska mēroga konkursos. Vienlaikus Lodziņa ir ieguldījusi lielu darbu Ventspils kultūras dzīvē – rīko un uzstājas koncertos, sadarbojas ar amatiermākslas kolektīviem un profesionāliem mūziķiem, veido darbīgu un uz panākumiem vērstu vidi Ventspils Mūzikas vidusskolā un ārpus tās. Aina saka, ka darbs reizē ir arī sirdslieta. Mūzika ir liela daļa viņas dzīves, un tā ir dziļi sirdī arī viņas ģimenei – meitām, māsai –, kas pašai šķiet ļoti nozīmīgi. Interesanti, ka jau agrā bērnībā Aina savai mammai paziņojusi, ka vēlas mācīties spēlēt flautu. «Mammai tas bija liels brīnums, kur tādu instrumentu vispār esmu ieraudzījusi,» daloties atmiņās, nosmēja Aina. Šodien viņa ir pateicīga liktenim un gandarīta par pieņemtajām izvēlēm savas karjeras veidošanā.

Kokapstrādes uzņēmuma Arbo Windows valdes priekšsēdētājs Jānis Lasmanis Balvu saņēma par ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā un jaunu darba vietu radīšanā Ventspilī. Savā amatā Jānis ir piecus gadus, un, kā viņš pats saka, tie bijuši izaicinājumu pilni. Lasmanis lepojas, ka piecu gadu laikā Arbo Windows ir kļuvis par vienu no vadošajiem koka logu un durvju ražotājiem Baltijā. Sarunas laikā viņš vairākkārt uzsvēra, ka panākumi gūti, tikai pateicoties spēcīgajai komandai un darbinieku pašatdevei. «Visi kā viens vesels esam strādājuši,» sacīja Lasmanis. Viņš neslēpj savu patiku pret darbu. Cita starpā to sekmē pārliecība, ka šajā nozarē vēl ļoti daudz var izdarīt un ka lielākais darbs un panākumi vēl ir tikai priekšā. Vaicājot par to, kādu viņš gribētu redzēt uzņēmumu pēc 10, 20 un vairāk gadiem, Lasmanim ilgi nebija jādomā: «Kā vienu no vadošajiem Eiropas koka logu un durvju ražotājiem, un tāds tas arī būs!»

Valdis Cela pieteikts Balvai par izciliem sasniegumiem un mūža ieguldījumu sportā, aktīva dzīvesveida un Ventspils vārda popularizēšanu pasaulē. Viss Celas mūžs ir bijis sporta caurvīts. Skolas gados viņu saistīja futbols un basketbols, vieglatlētika un galda teniss. Un, kaut arī veterāna profesionālā karjera nebija saistīta ar sportu – viņš bija šoferis tālbraucējs –, ar sportu Valdis vienmēr bijis uz tu. Atgriežoties no tālajiem reisiem, viņš labprāt izvēlējās pavadīt brīvo laiku aktīvi, spēlējot basketbolu un pārstāvot dažādu pilsētas uzņēmumu klubus. Kādu brīdi bija aizrāvies ar autoralliju un 1979. gadā kļuva pat par Latvijas čempionu. Kopš 1. klases un joprojām Valda aizraušanās ir galda teniss. Taču vislabākos panākumus Cela guva vieglatlētikā, kur viņš startē augstākā ranga senioru čempionātos. Viņam pieder divi pasaules rekordi vecuma grupā 70+, viņš arī vairākkārt ieguvis godalgotās vietas Eiropas un pasaules čempionātos sporta veterāniem. Valdis Cela joprojām uztur sevi sportiskā formā, turpinot ikdienas treniņus.

Pilsētas dome novērtējusi Nikolaja Dišlova nopelnus sporta žurnālistikas attīstībā un futbola dzīves popularizēšanā pilsētā, izvirzot viņa kandidatūru Balvai. Dišlovs dzimis un uzaudzis Ventspilī, ar sudraba medaļu pabeidzis 2. vidusskolu. Savu pilsētu uz ilgāku laiku viņš pameta vien studiju gados, kad mācījās Maskavas meža tehniskajā institūtā, Elektronikas un skaitļošanas tehnikas fakultātē, kur Nikolajs apguva lidaparātu informācijas un mērījumu sistēmu specialitāti. Pabeidzis institūtu, ventspilnieks saņēma daudz vilinošu darba piedāvājumu kosmosa nozarē. Taču viņš atgriezās savā pilsētā un piekrita piedāvājumam veidot tehnoloģisko procesu automatizētu vadības sistēmu toreizējā naftas pārkraušanas bāzē. Dišlova darba mūžs – 38 gadi – pagājis vienā uzņēmumā, kuru šobrīd visi zina kā «Ventspils nafta» termināls (VNT). Tikpat uzticīgs Nikolajs bijis arī futbolam, ar kuru saistīts kopš skolas gadiem un joprojām. Patlaban viņš trenē VNT veterānu futbola komandu – trīskārtējos čempionus starp visiem Vitol grupas termināļiem. Un vēl Nikolajs jau daudzus gadus ir ārštata sporta žurnālists, veidojot futbola kluba Ventspils notikumu hroniku plašsaziņas līdzekļos.

Lasi vēl

Komentāri (7)

 • -7
  krustmateflorence 01.08.2020, 18:19:02

  Kur vienkāršie strādnieki palikuši, kuri lej sviedrus ,lai viens, otrs vadītājs saņemtu balvas un prēmijas?
  Kāpēc es neredzu nevienu nedz,pavāru, ne skolotāju, ne ārstu ,ne sētnieku , parastā darba darītāju... ???

 • -14
  ^^—^^ 02.08.2020, 00:43:03

  Tu kādu konkrētu izvirzīji, ka te atkal bļausties?

 • 0
  Alla 03.08.2020, 10:06:42

  Kā nav skolotāju? Apbalvoti veseli 2 skolotāji, no kā 1 pat lielā (galvenā) balva.

 • -1
  Peļu junkuriene 03.08.2020, 10:20:15

  Kāpēc neapbalvo kādu puķu meiteni, kuras ravē un kopj pilsētas ziedu rotu? Lielīties jau mākam, cik skaisti un jauki, bet paldies pateikt nemākam! Diez vai LK šefs ir kādu prēmējis!!!

 • -2
  ambīls 04.08.2020, 08:52:08

  Nu vienkārši kā padomju laikos.nožēlojami.

 • 0
  lasma 2 05.08.2020, 10:11:28

  es piekrītu komentāriem, ka pārsvarā apbalvo savējos, kuri patīk un kur var redzēt cik cilvēki balsojuši par konkrēto cilvēku. Mana darba vieta arī virzīja parasto darbinieci, kura ilgus gadus nostrādājusi, nekad nesteidzas mājās, vēl dara papildus, tikai lai klienti apmierināti, un arī klienti to novērtē ar labiem vārdiem,zinu ka nebija daudz balsu, jo esam maza komanda. Paskatoties šos kandidātus, vienu otru pat neviens nepazīst un pārsvarā visi dara savu darbu par ko saņem algu, ko viņi dara ārpus darba, vai viņi ko dara bez maksas, labdarībai. Klīnika laba, bet vai tur var arī kāds salabot pa mazāku cenu, tur pat bērnu neņem ja nav jau iepriekš bijis, tas ir viņas bizness par ko saņem lielu atalgojumu. Arbo darbinieks nostrādājis tikai 5 gadus un par to tiek slavēts, nu nezinu un domes darbinieki šoreiz arī nav, visi jau apsveikti. katru gadu arvien vairāk viļos šajā pasākumā.

 • 0
  ^^—^^ 05.08.2020, 10:33:55

  Es arī nezinu, vai tu dzirdēji, ka bija izvirzīti 700 cilvēki. tā kā vēl 691 cits arī netika apbalvots.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: