Pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi sagatavojusi savā pārvaldībā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatus par 2019. gadu.

Katras dzīvojamās mājas finanšu atskaitē ir norādīta informācija gan par aprēķināto apsaimniekošanas un pārvaldīšanas maksu, gan izlietotajiem finanšu līdzekļiem, veicot ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos darbus, gan arī informācija par iedzīvotāju parāda apjomu uz attiecīgā perioda beigām un faktisko naudas līdzekļu atlikumu jeb uzkrājumu.

Ar pārskatu iespējams iepazīties pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi mājaslapā www.vni.ventspils.lv sadaļā PAKALPOJUMI – DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANA, kur jāsameklē savas mājas adrese un sarkanajā lodziņā FINANŠU ATSKAITE jāievada parole, kas katrai mājai ir individuāla. Mājas parole katram klientam ir norādīta ikmēneša rēķinā.

No 1. aprīļa pārskats ir izvietots katras dzīvojamās mājas kāpņu telpā uz informācijas stenda.

Ja iedzīvotāji vēlas pārskatu saņemt personīgi, lūdzam sazināties ar pašvaldības SIA Ventspils nekustamie īpašumi Ekspluatācijas daļu pa tālruni 63622588 vai rakstīt elektroniski uz e-pastu: klientiem.vni@ventspils.lv.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: