Šogad Ventspilī reģistrēts vismazākais bezdarbnieku skaits pēdējo 12 gadu laikā. Pēc piedāvāto vakanču skaita pilsētas uzņēmumos – no 200 līdz 400 – aizvadītais gads bija arī viens no turīgākajiem pēdējā laikā.

Pilsētas pašvaldība turpina sniegt atbalstu darbinieku pārkvalifikācijā, veicina jaunu uzņēmumu izveidi, IT un citu nozaru speciālistu piesaisti, toskait sniedzot atbalstu mājokļa jautājuma risināšanā.

Rekordmazs bezdarbnieku

Šā gada septembrī Ventspilī reģistrēts vismazākais bezdarbnieku skaits pēdējo 12 gadu laikā – 794 bezdarbnieki. Vasaras mēnešos šis skaitlis svārstās no 844 līdz 848. Līdz šim tik mazs bezdarbnieku skaits turējās laikā no 2007.gada rudens līdz 2008. gada augustam, stāsta Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Galindoms. Tas ir viszemākais bezdarba līmenis (pēc bezdarbnieku skaita) pa visu statistikas savākšanas laiku, proti, kopš 2004.gada. Pa visu šo laiku Ventspilī bijuši reģistrēti vairāk nekā 3000 bezdarbnieku – ekonomiskās krīzes uzplaukumā, 2010.gada februārī. Salīdzinot ar krīzes periodu, bezdarbnieku skaits pilsētā samazinājies vairāk nekā par 2000 cilvēku, norāda Galindoms.

Pēc bezdarba līmeņa – 4,8% – Ventspils ieņem stabilu pozīciju Latvijas lielāko pilsētu saraksta vidū, atstājot aiz sevis Jēkabpili, Liepāju, Daugavpili un Rēzekni. Ilgstoši bezdarba līmenis Ventspilī ir zem vai vienā līmenī ar vidējo Latvijā un zem vidējā Kurzemē (5,4%).

No 200 līdz 400 vakancēm

Šogad Valsts nodarbinātības aģentūras (VNA) Ventspils filiāles datubāzē tiek piedāvāta plaša vakanču izvēle pilsētas uzņēmumos un iestādēs. Vasaras mēnešos vakanču skaits svārstās no 360 līdz 415, bet sezonas darbu izskaņā – aptuveni 200. Gada siltajā laikā pilsētā aktīvi notika būvdarbi un bija pieprasītu celtniecības profesiju speciālisti. Pazeminoties gaisa temperatūrai rudens un ziemas periodā daudzi celtniecības darbu laukā tiek pārtraukti līdz pavasarim. Attiecīgi arī vakanču skaits samazinās aptuveni uz pusi

23. decembrī VNA filiāles datubāzē bija reģistrētas 184 vakances 46 profesijās. Piecas vakances aizvadītājā nedēļa bija īpaši pieprasītas, aicinot darbā augstas kvalifikācijas speciālistus. Ventspils Augstskola aicina darbā vadošo pētnieku, SIA Pilsbūve vajadzīgs celtniecības darbu vadītājs, SIA VK Terminal Services – dežurējošais elektriķis, telekomunikāciju iekārtu montieris un remontdarbu atslēdznieks. SIA Ostas celtnieks meklē darbam mehāniķi, būvinženieri, konstruktoru un gāzmetinātāju, savukārt Ventspils nafta terminalsbiroja administratoru/i.

Vajadzīgi gan strādnieki, gan speciālisti

Pilsētā pieprasītas gan strādājošo profesijas, gan arī augsti kvalificēti spesiālisti. Piemēram, uzņēmums Forta Prefab, kas ražo moduļu dzīvojamās, sabiedriskās un administratīvās ēkas, aicina darbā krāsotājus, flīzētājus, noliktavas darbiniekus. Skaitliskā izteiksmē vispieprasītākie ir kravu automašīnu šoferi (43 vakances), pēc tam seko betonētāji (21), elektriķi (15), celtnieki (10), būvinženieri (10), apkopējas (10), namdaris (10), tīrītājs ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumu jomā (10), ēku celtnieks (7). Vēl 38 profesijās kopumā vajadzīgi 58 speciālisti, vidēji – pa 5 vai mazāk vakanču. Darbinieki ir vajadzīgi izglītības iestādēs – skolās, bērnudārzos, augstskolā, slimnīcā, apstrādes rūpniecībā, IT un citu nozaru uzņēmumos. Mūsdienu pasaulē darbu var atrast ārzemēs, nekur nebraucot un paliekot mājās. To var attiecināt uz IT speciālistiem, kuri var strādāt attālināti. Darba devējam ir vienalga, kurā pasaules nostūrī viņa darbinieks veido programmatūras vai programmē ierīces. Tas sniedz iespēju IT jomā nodarbinātiem ventspilniekiem saņemt ienākumus, kas pielīdzināmi pasaules atalgojumam.

Atbalsta jaunos komersantus

Pašvaldības iespējas pa tiešo veicināt nodarbinātību nemaz nav tik lielas, norāda Ekonomikas nodaļas vadītājs Austris Galindoms. Valsts kontroles uzraudzība un tās biežie pārmetumi pašvaldībām, ka tās iejaucas komercdarbībā, vēl vairāk ierobežo vietējo varu iespējas. Tomēr Ventspils pilsētas dome palīdz iedzīvotājiem pašiem nodarboties ar uzņēmējdarbību. Ar šo mērķi pirms diviem gadiem tika izveidots Ventspils Biznesa atbalsta centrs (BAC), kura darbu finansē pilsētas dome.

BAC sniedz informatīvu atbalstu uzņēmumiem un uzņēmējiem, organizējot seminārus aktuālos jautājumos, kur ar savu pieredzi dalās veiksmīgākie dažādu nozaru speciālisti. BAC tāpat piedāvā jaunajiem IKT un citu nozaru uzņēmumiem atbalstu sava biroja ierīkošanā. Pašvaldība līdzfinansē biroja telpas Pils ielā 17 un Inženieru ielā 101, pateicoties tam tās tiek iznomātas par atlaižu cenām, kas ir īpaši saistoši piesaistot IKT uzņēmumus. Nav mazsvarīgs arī tāds pakalpojums, kā koprades telpas, kuras jaunie komersanti vai biznesa ideju autori var izmantot par brīvu.

Caur BAC pašvaldība tāpat palīdz IKT uzņēmumiem piesaistīt vai sagatavot nepieciešamos speciālistus. Šogad BAC organizējis vairākus kursus saistībā ar speciālistu apmācību un pārkvalifikāciju.

Apmācības notiek ar Urban Innovative Actions programmas inovāciju projekta Eiropas nākamās paaudzes mazās pilsētas ietvaros.

Apmācība un pārkvalifikācija

BAC fokuss šogad bija uz jaunizvedotiem uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti Uzņēmumu reģistrā Ventspilī un nav vecāki par 3 gadiem, kā arī uz tiem, kas ir vecāki par 3 gadiem, bet var apliecināt, ka ir uzsākts jauns attīstības posms, ka iepriekšējie gadi ir bijuši inkubācijas stadijā, vai iepriekšējais biznesa virziens nav izdevies un ir uzsākts kas jauns, informē BAC. Apmācībās piedalījās 12 jaunizveidotu uzņēmumu vadītāji vai to pārstāvji.

Jaunizveidotu uzņēmumu un potenciālo uzņēmēju nodarbību apmācību cikls START IT SMART par tēmu Digitālais mārketings un eksports notika trīs mēnešus laikā no šī gada oktobra līdz decembrim. Apmācību mērķis bija veicināt jaunuzņēmumu attīstību Ventspils teritorijā, informējot tos par digitālā mārketinga pamatiem, aktualitātēm eksporta veicināšanai, sociālo tīklu rīkiem un priekšrocībām, Google rīkiem.

Šā gada vasarā no 9. jūnijam līdz 20jūlijam, norisinājās programmatūras Java Scrip React apmācības. Apmācībām pieteicās ļoti liels izglītoties gribētāju skaits, no kuriem 15 uzsāka mācības, 6 apmācāmos pieņēma praksē IKT uzņēmuma Accenture Latvijas filiālē un 3 – uzņēmumā AS Emergn. No 26. augustā līdz 9. septembrim norisinājās apmācības par tēmu IKT iekārtu ražošanas cikls. Apmācības bija noderīgas tiem jaunajiem un ambiciozajiem darba meklētājiem, kuri vēlas izzināt IKT produkta dažādās izstrādes fāzes no idejas formulēšanas līdz prototipēšanai, kā arī tiem, kas vēlas izprast ražošanas ciklu un ar to saistītos procesus. Pavisam kopā apmācības uzsāka 10 interesentu, no kuriem 9 uzsāka darba tiesiskās attiecības SIA Azeron.

Palīdz atrisināt mājokļu jautājumu

Tikpat svarīgs ir arī pilsētas pašvaldības atbalsts mājokļa jautājuma risinājumā. Jaunajiem speciālistiem mūsu pilsētā ir gana aktuāla ilgtermiņa mājokļa nomas līgumu noslēgšana. Pilsētas pašvaldība ir radusi iespēju atbalstīt uzņēmumus arī tādējādi. Apstrādes rūpniecības un IKT uzņēmumi var noslēgt sadarbības līgumus ar pilsētas domi par īres mājokļa nodrošināšanu viņa speciālistam.

Pilsētas dome spērusi vēl tālāku soli, nodrošinot uzņēmumu speciālistus ar dzīvojamo platību. Ventspils pilsētas pašvaldība pirmā Latvijā plāno sniegt līdzfinansējumu īres dzīvojamo māju celtniecībai. 6. decembrī Ventspils pilsētas dome, risinot īres mājokļu pieejamības problēmu un veicinot uzņēmējdarbības attīstīšanu, apstiprināja konkursa nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā Ventspils pilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu īres dzīvojamo māju jaunbūves projektu īstenošanai. Konkurss šobrīd vēl nav izsludināts, tas tiks darīts nākamā gada sākumā. Latvijā, tai skaitā Ventspilī, lielākā daļa dzīvojamo māju ir būvētas padomju laikā un tikai neliela daļa pēc neatkarības atgūšanas. Šobrīd jauno mājokļu projekti tiek koncentrēti Rīgā un Rīgas reģionā, līdz ar to ir izteikts dzīvojamā fonda trūkums reģionos, tai skaitā Ventspilī. Tas apgrūtina uzņēmējdarbības attīstību, jo traucē piesaistīt speciālistus, darbaspēku un jauniešus uz Ventspili, secinājusi pilsētas dome.

Pretendēt uz Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu varēs jebkura juridiskā persona, kuras pieteikums atbildīs konkursa nolikuma prasībām. Pamata prasības līdzfinansējuma piešķiršanai būvprojektiem ir īres dzīvojamās mājas jaunbūves plānotā atrašanās Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un īres mājas dzīvokļu skaits ne mazāks par 12. Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums tiks sniegts kā de minimis atbalsts, tā maksimālais apjoms paredzēts 35% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un varēs sasniegt 200 000 eiro.

Jaunizveidotiem uzņēmumiem un potenciāliem uzņēmējiem Biznesa atbalsta centrs gada nogalē organizēja nodarbību apmācību ciklu START IT SMART par tēmu Digitālais mārketings un eksports.

Biznesa rīta semināru cikls Biznesa atbalsta centrā piesaistīja lielu dalībnieku skaitu, pateicoties interesantām un aktuālām tēmām. Par publiskās runas bīstamiem pavērsieniem un negaidītiem panākumiem pastāstīja lektore Iveta Lāce.

Pilsētas pašvaldība sadarbojas ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Kurzemes nodaļu. Vienā no tikšanās reizēm tika apspriestas pilsētai svarīgas tēmas – darbaspēka pieejamība, uzņēmējdarbības vides attīstība un potenciāls Ventspilī un Latvijā.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (29)

 • -1
  yolo 27.12.2019, 14:01:45

  Atkal no pirksta izzīstie skaitļi ar piedāvātajām vakancēm. Nekad tik daudz vakanču vienlaicīgi nav bijis. Ņemot vērā šo faktu, šaubos par bezdarbnieku skaita patiesumu

 • -2
  Ventspils pilsētas dome 30.12.2019, 10:13:12

  Atbild Ekonomikas nodaļa:
  Labdien!
  Gan aktuālā vakanču, gan bezdarbnieku skaita informāciju sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra. Jums ir iespēja neatkarīgi pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6. Aicinām detalizēti iepazīties ar šī brīža aktuālajām vakancēm NVA vakanču portālā: https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/.

 • 0
  Arnis Junge 30.12.2019, 11:47:42

  A kas Tev liek domāt, ka nav tiesa? Citreiz jau var pazvanīt vai sazināties ar pašu NVO vai to Ekonomikas nodaļu. Nu, ja māc šaubas vai interesē kāda konkrēta vakance nozarē.

 • -1
  abez 27.12.2019, 16:36:52

  Pastāstiet labāk par to, kāpēc Ventspilī, pēdējo divu gadu laikā, par 200 vienībām samazinājies uzņēmumu skaits!
  https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataju-juridisko-personu-skaits-2019gada-1decembri
  Uz 1.decembri Ventspilī - 3100 uzņēmumi.
  Par kuru biznesa atbalstu iet runā, par skaistām bildītēm un furšetiem?!

 • 0
  domāju 01.01.2020, 15:41:39

  laiku pa laikam likvidējas UR visādi IU, kuri reāli nestrādā un arī nesniedz atskaites Tas notiek visur, ne tikai Ventspilī...

 • -1
  Kriska 27.12.2019, 17:19:19

  Rīgā īres namu būvē pilnīgi par pašvaldības naudu. Ventspilī ar tiem 35% nekas nesanāks. Kas pārējos 65% maksās? Privātais? Cik tāda dzīvokļa īre maksās?

 • -2
  Arnis Junge 30.12.2019, 11:50:25

  Kriska - un kāpēc cilvēki no Rīgas mūk ārā? Jo tur valda pilnīgs bardaks un haoss visās jomās, sākot ar atkritumiem. Rīdzinieki pārceļas uz Ventspili audzināt bērnus un pavadīt mierīgas dienas pilsētā. Zinu vismaz 3 (par vienu ģimeni te vēl bija tikko raksts).

 • -1
  Eriks Freijs 27.12.2019, 19:52:05

  ja ja vakances neatbilst patiesībai tas ir točna.

 • -3
  Jānis Pelēcis 28.12.2019, 22:55:27

  Lai parliecinatos,ka sis raksts ir fantazija veiciet vienkarsu eksperimentu, portala ss.lv paskatieties, cik vakances piedava Ventspili, cik citos rajonos, un jus redzesiet, ka Ventspils ir viena limeni ar Latgales mazpilsetam. Raksta minets, ka vajag 44 auovaditaju, bet reali nevajag nevienu. Drosi vien ar parejam vakancem ir tapat. Ari bezdarba limeni aprekina, atnemot no darba spejigajiem reali stradajosos. Visi ir parliecinajusies, ja bezdarbnieka pabalsts nesanak, tad nodarbinatibas dienests neko nepalidzes, jo reali viniem vakances nav.

 • -6
  arcus 29.12.2019, 09:37:03

  Jā, protams, SS ir īstais portāls, no kura spriest par bezdarba līmeni!!!

 • -2
  Jānis Pelēcis 29.12.2019, 16:46:00

  to -arcus . Vai tad istais ir Valsts nodarbinatibas dienests un Ventspils.LV, kas izfantaze, cik vajag, kaut reali nav neka.

 • -5
  arcus 29.12.2019, 17:10:35

  Esi mēģinājis pieteikties un tev ir pateikts, ka nekad brīvu vakanču nav bijis??? Vai tā???

 • -5
  arcus 29.12.2019, 17:14:15

  Starp citu, tevis pieminētā iestāde saucas Nodarbinātības valsts aģentūra!!! Tas vien pierāda tevis teiktā "pamatotību".

 • -2
  andris polozs 29.12.2019, 19:05:40

  ja man no liepājas ir jābrauc uz venspili tad kaut kas nav kārttībā!

 • -4
  arcus 29.12.2019, 19:59:56

  Tieši tā, sevišķi ar latviešu valodas pareizrakstību!

 • -1
  Jānis Pelēcis 29.12.2019, 20:02:44

  to-arcus sia SMD -piemers ir daudz dazadu vakancu, bet reali nav nevienas, ja vini ari ko piedava, tad tas ir , kautkas tads, kur ir vai nu puse no dota amata algas, jeb sen aizpildita vakance, neesmu latviesu valodas skolotajs un par pareizrakstibu nestridos.

 • -1
  Jānis Pelēcis 29.12.2019, 20:04:55

  Ventspils.lv ir rakstits -44 autovaditaju vakances, ja ir laiks, sameklejiet, kaut 1 realu.

 • -2
  Ventspils pilsētas dome 30.12.2019, 10:14:55

  Atbild Ekonomikas nodaļa:
  Labdien!
  Apkopojām aktuālās kravas automobiļu vadītāju vakances, kuras izsludinātas NVA Ventspils filiālē:
  1. ASTER BV, SIA – 20 vakances (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/241651345) Aktuāla līdz 31.12.2019.
  2. WOOD PRODUCTIONS, SIA – 10 vakances (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/240417396) Aktuāla līdz 31.12.2019
  3. ASTER BV, SIA – 4 vakances (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/238685557) Aktuāla līdz 31.12.2019.
  4. ASTER BV, SIA – 10 vakances (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/239781694) Aktuāla līdz 31.12.2019.
  5. VARU AR, SIA – 1 vakances (https://cvvp.nva.gov.lv/#/pub/vakances/243479965) Aktuāla līdz 17.01.2020. (Komandējumi pa Baltijas un Skandināvijas valstīm)
  KOPĀ: uz 27. decembri pieejamas 45 vakances.

 • -2
  Ventspils pilsētas dome 30.12.2019, 10:15:24

  Kravas automobiļa vadītāja profesijā uz 27. decembri ir pieejamas 45 vakances 3 dažādos uzņēmumos (SIA ASTER BV (34 vakances), SIA WOOD PRODUCTIONS (10 vakances), SIA VARU AR (1 vakance)).
  Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties NVA Ventspils filiālē https://www.nva.gov.lv/ventspils/kontakti.

 • -1
  Jānis Pelēcis 30.12.2019, 10:58:02

  To Ventspils pilsetas dome- paskataties ludzu, kas ir SIA ASER BV- vai tad, ja es uzrakstisu, ka man ir 700 kosmonautu vakances un 57000 kugu kapteinu vakances, vai jus tas publicesiet?

 • 0
  Jānis Pelēcis 30.12.2019, 11:05:47

  Ari jusu minetais uznemums Wood production Ventspils ir otrs tads pats, paskataties uznemuma darbibas raditajus, nodarbosanos, pamatkapitalu, Jus tacu esat nopietna iestade- Ventspils dome, lai publicetu lidzigus darba piedavajumus.

 • -5
  Karīna Sleja 30.12.2019, 11:58:37

  Jāni - klausies, kāds te cenšas palīdzēt - lai iedzīvotāji ierauga maksimāli ātri vakances, brīvās darba vietas - iespējas, bet redz vieglāk ir citus nolikt nekā pašam kaut ko darīt lietas labā. Ja Tev liekas, ka vari labāk apkopot un nogādāt info līdz iedzīvotājiem, tad droši vien vari taisīt augšā savu kantori un info apkopt. Esmu diez gan droša, ka tie, kas grib strādāt, mūsdienās var atrast darbu. Tie, kas grib čīkstēt par visu - čīkstēs par visu.

 • -5
  Karīna Sleja 30.12.2019, 12:01:54

  Aaa, es gribēju teikt, ka nevienu jau neaizstāvu - es nezinu to principu,kas,kā tiek apkopots, es tikai par faktu, ka vismaz kaut kur parādās info par iespējām. Un ja reāli kaut kas interesē, tad droši vien var sazināties ar pašu uzņēmumu un apjautāties par konkrēto vakanci vai citām iespējām. Vienkārši jābūt neatlaidīgam.

 • 0
  Kriska 30.12.2019, 12:48:21

  Karina, cik saprotu Jānis runa par informācijas patiesumu, cik tālu var ticēt NVA vai domei.

 • 0
  Jānis Pelēcis 30.12.2019, 13:32:37

  Pilnigi pareizi, runa ir par informacijas patiesumu. Ta nepatiesa informacija domata neesosa tela veidosanai.

 • -6
  arcus 30.12.2019, 21:08:25

  Atkārtoju savu jautājumu:"Esi mēģinājis pieteikties pēc sludinājuma un tev ir pateikts, ka nekad brīvu vakanču nav bijis???" Vai gramatiski pareizi rakstīt jāprot tikai latviešu valodas skolotājam?

 • -1
  Jānis Pelēcis 30.12.2019, 21:18:10

  to acrus- tur jasuta CV, aizsutiju,bet atbildes nekadas. Paskatijos neta, ar ko nodarbojas iestades, izradas, ka viena registreta Ventspils Lakstigalu 1, 3gadu laika saimnieciska darbiba nav veikta, otra, noradits kuldigas iela-26. Aizgaju, bet vini atbildeja, ka neko nezinot.

 • -6
  arcus 31.12.2019, 16:16:11

  Ņemot vērā tavu rakstītprasmi, nav jābrīnās, ka uz CV nav atbildes un neviens negrib runāt ar tādu kasīkli!!!

 • 0
  reku 31.12.2019, 21:50:44

  https://youtu.be/gH_vdzMLxcE
  "Lai Jaunais 2020. gads nes iznīcību visiem latviešu tautas bendēm- nodevējiem un okupantiem ! Lai nolādēti visi tie, kuri melo un ņem to, kas viņiem nepieder !!!"

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: