Ventspils Sociālais dienests šā gada 3. septembrī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu dienas aprūpes centra un jauna, ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietas izveidei.

Vienošanās paredz Eiropas Savienības fonda atbalsta finansējuma piešķiršanu projekta Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā (nr. 9.3.1.1/19/I/032) īstenošanai.

Deinstitucionalizācija (DI) – kas tas ir, un kādas pārmaiņas gaidāmas Ventspilī?

Projekta īstenošanas gaitā līdz 2020. gada 31. decembrim Ventspilī ir paredzēts izveidot dienas aprūpes centru Kuldīgas ielā 4, kā arī ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma sniegšanas vietu Vītolu ielā 21. DI mērķis ir cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem iekļaušana sabiedrībā un iesaiste darba tirgū, tādējādi veicinot viņu neatkarību un patstāvību. Vienlaicīgi tiek radīts plašs pakalpojumu klāsts, lai arī bērni, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, varētu augt ģimeniskā vidē un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem būtu iespēja saņemt sociālo aprūpi un rehabilitāciju savā pašvaldībā.

Kas to īsteno Latvijā?

DI ir Labklājības ministrijas virzīts process, mainot attieksmi un attīstot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sistēmu visā valstī – grupu mājas, specializētās darbnīcas, dienas aprūpes centri, sociālo mentoru pakalpojumi, atbalsta grupas u.c. Tas tiek īstenots kopā ar 115 pašvaldībām visā Latvijā. Projekta gaitā paredzēts paplašināt šiem cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamību gan ģeogrāfiski, gan saturiski. Tādējādi sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu īpatsvars tiks būtiski palielināts, bet aprūpe institūcijās – samazināta.

Kādēļ šis process ir nepieciešams?

Process veicina veselīgas, mūsdienīgas sabiedrības veidošanos, kas aicina uz ikvienu cilvēku raudzīties līdzvērtīgi, neierobežojot indivīda tiesības uz pašnoteikšanos. Lielākajā daļā attīstīto valstu līdzīgas sistēmas jau izveidotas un darbojas efektīvi. Latvijā vēl arvien nereti sabiedrības attieksmi raksturo seni mītos balstīti aizspriedumi un stereotipi par šo personu spējām sekmīgi iekļauties ikdienas dzīvē un darba tirgū.

Kādi būs rezultāti Ventspilī?

DI rezultātā ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuriem nav iespējams dzīvot ģimenē, jārada tādi sadzīves apstākļi, kas būtu maksimāli pietuvināti dzīvei ģimeniskā vidē. Projekts paredz ēkas Vītolu ielā 21 pārbūvi, izveidojot divus dzīvokļus, lai katrā no tiem varētu dzīvot ne vairāk kā astoņi bērni. Pašlaik bērniem, kuriem nav iespējams dzīvot ģimenē, tiek nodrošināta aprūpe Ventspils sociālās aprūpes nama Selga bērnu sociālās aprūpes centrā (BSAC). Pašreizējie apstākļi BSAC neatbilst ģimeniskai videi pietuvinātam aprūpes modelim, jo bērni dzīvo kopmītnes tipa apstākļos – istabās abās pusēs šauram, garam gaitenim, kas neveicina pareizu priekšstatu par ģimenisku vidi, attiecībām un pienākumiem tajā.

Kā otrs, taču ne mazāk svarīgs, DI pasākumu darbības virziens ir jauna dienas aprūpes centra izveidošana Kuldīgas ielā 4. Pēc būvdarbu pabeigšanas dienas aprūpes centrā darbu sāks atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām Cimdiņš.

Dienas aprūpes centrs ir kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu gan bērniem, gan arī pilngadīgām personām ar īpašām vajadzībām. Dienas aprūpes centrā klientiem tiek nodrošināta iespēja saturīgi pavadīt dienas aktīvo daļu, pilnveidot vai uzturēt savas prasmes, novērst sociālo izolētību. Ņemot vērā klientu skaita pieaugumu, ir aktualizējusies nepieciešamība pēc plašākām un klientiem piemērotākām telpām. Salīdzinot ar esošajām telpām Atpūtas ielā 16, jaunās būs vairāk nekā divas reizes plašākas. Jaunajā dienas aprūpes centrā katru darba dienu vienlaicīgi varēs uzturēties 30 pilngadīgas personas, kā arī vismaz 20 bērni pēc izglītības iestādes apmeklējuma varēs piedalīties attīstošās individuālās vai grupu nodarbībās.

Pateicoties šāda projekta virzīšanas iespējām, Ventspilī tiek attīstīta infrastruktūra, atjaunotas Vecpilsētas ēkas un vide ap tām.

Kur tiek ņemts finansējums šim projektam?

DI pasākumu īstenošanai tiek piesaistīts ERAF finansējums darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā 9.3.1.1. pasākuma Pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plānu īstenošanai pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projekta Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā kopējās izmaksas ir paredzētas 1,172 miljonu eiro apmērā, t. sk. ERAF finansējums – 930 tūkst. eiro, Ventspils pašvaldības finansējums – 207 tūkst. eiro un valsts budžeta dotācija – 35 tūkst. eiro apmērā.

Pēc pārbūves ēkā Vītolu ielā 21 bērnunama audzēkņi dzīvos mājas apstākļiem pietuvinātos apstākļos.

Uz Kuldīgas ielu 4 pēc nama atjaunošanas pārcelsies dienas centrs Cimdiņš cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Apmaksāta informācija.

Lasi vēl

Komentāri (2)

 • -3
  Prof.Preobraženskis IV 26.09.2019, 06:26:42

  Vītolu ielas namā atgriezīsies čigāneļi?

 • 0
  Vilis Skuja V 26.09.2019, 19:12:39

  Neapskaužu tā rajona iedzīvotājus.
  Nesen tika vaļā no čigāniem,nu atkal briest jauna nelaime.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: