Šī gada 6. aprīlī stājās spēkā jaunie Ventspils domes saistošie noteikumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā, kas papildina Ministru kabineta noteikumus nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu (turpmāk – MK noteikumi) un paredz šogad uzsākt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī nosaka šo sistēmu reģistrēšanas kārtību.

Ar decentralizētām kanalizācijas sistēmām MK noteikumu izpratnē saprot:

 • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
 • septiķus – rūpnieciski ražotas vai individuāli izgatavotas tvertnes ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas;
 • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskajām un juridiskajām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pilsētas domi un pašvaldības SIA ŪDEKA, Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru veido un uztur pašvaldības SIA ŪDEKA.

Kādi dokumenti un dati jāiesniedz?

Pašvaldības SIA ŪDEKA šī gada maijā ir uzsākusi decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, un personām, uz kurām, pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas, tas attiecas, pakāpeniski tiek izsūtītas uzaicinājuma vēstules ierasties pašvaldības SIA ŪDEKA Tehniskajā daļā vēstulē norādītajā termiņā, lai līdz 2020. gada 30. jūnijam veiktu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju vienotajā reģistrā.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz īpašuma piederību apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama), kā arī jāaizpilda reģistrācijas iesniegums*, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta); deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs; esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; kā arī tehniska rakstura informāciju par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu u.c.

Saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide ir jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kas notiks pēc dokumentu un datu iesniegšanas?

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas pašvaldības SIA ŪDEKA apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā. Iespējams, īpašniekam būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība MK noteikumu prasībām īpašniekam ir jānodrošina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Kādi noteikumi turpmāk būs jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem, un kā to izpilde tiks kontrolēta?

Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte tiek noteikta, ņemot vērā ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpumu. Minimālais izvešanas biežums – 1 reizi gadā.

Saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošais dokuments, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja (asenizatora) rekvizīti.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem jeb asenizatoriem ir jāreģistrējas Ventspils pilsētas domes asenizatoru reģistrā (reģistrs pēc tā izveides būs pieejams pilsētas pašvaldības mājaslapā www.ventspils.lv).

Neiekļaušanās vienotajā Ventspils decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Šo pienākumu izpildi kontrolēs pašvaldības SIA ŪDEKA sadarbībā ar Ventspils pašvaldības policiju, kurai ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas?

Līdz šim Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar ko netika īstenota nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē vai arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas sistēmās.

Reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var saņemt, klātienē vēršoties pašvaldības SIA ŪDEKA Tehniskajā daļā, Talsu ielā 65 (2. stāvs), Ventspilī, kā arī zvanot pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.

*Ar reģistrācijas iesnieguma veidlapu var iepazīties un to lejupielādēt Ventspils pilsētas mājaslapā www.ventspils.lv un pašvaldības SIA ŪDEKA mājaslapā www.udeka.lv

Apmaksāta informācija

Lasi vēl

Komentāri (6)

 • 0
  Anna 06.06.2019, 08:38:12

  A ko darīt tiem, kam ir vasarnīca un gada normu var ar 2 lāpstam aizvest? Ir jāsauc lielo bobiku vienu reizi gadā? Un cik tāds pakalpojums izmaksās par tik lielu apjomu?

 • 0
  reku 06.06.2019, 12:25:02

  Kā tur bija ar to informatīvo sistēmu un analīzi?
  Redz,kur ir:
  http://moralpain.blogspot.com/2008/11/dis-diranas-informcijas-sistma.html

 • 0
  Nah Nahs VI 06.06.2019, 13:08:06

  Normāli būtu,ja sauso ateju pēc vajadzības izsmeltu pats namsaimnieks,jo no atejas mēsliem un kūdras,liekot kārtām,3-4 gadu laikā var iegūt lietojamu kompostu.Kam sakņu vai puķu dārzs,tāda manta noder vienmēr.

 • -8
  Pašvaldības SIA "ŪDEKA" 06.06.2019, 14:26:21

  Ja vasarnīca atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tā nav pieslēgta centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tad jaunais tiesiskais regulējums attiecas arī uz šo īpašumu, un tā īpašniekam ir jāreģistrē īpašumā esošā individuālā kanalizācijas sistēma vienotajā reģistrā. Pēc decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas pašvaldības SIA "ŪDEKA" apsekos īpašumu un izvērtēs situāciju.

  Saskaņā ar jaunajām prasībām septiķu un krājtvertņu notekūdeņu, nosēdumu savākšanu un izvešanu drīkst veikt pašvaldības asenizatoru reģistrā reģistrējies pakalpojumu sniedzējs un minimālais izvešanas biežums no krājtvertnes un septiķa ir viena reize gadā. Katram asenizatoram asenizācijas pakalpojuma cena ir atšķirīga.

 • 0
  prof.Preobraženskis II 06.06.2019, 18:31:23

  Pašvaldības asenizatoru reģistrā reģistrēts viens vienīgs asenizators-PSIA Ūdeka...
  Tātad monopols...

 • -11
  Lidija Ābola 06.06.2019, 14:45:19

  Par kādu laikmetu mēs runājam vispār? Kurā vēl civilizētā valstī cilvēki ņemas ar saviem mēsliem...un apšauba normālas kanalizācijas sistēmas ieviešanu? Nu un, ka tev ir tikai divas lāpstas ar kakām, tās pašas ir jāapsaimnieko kā pienākas, bet stipri apšaubu, ka dzīvojoties pa vasarnīcu (kaut vai tikai vasaru) tik vien kā divas lāpstas sanāk, kaut kā neiet kopā ar cilvēka fizioloģiju.

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: