Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte skumjās atvadās no savas bijušās, ilggadējās vadītājas Rūtas Ozoliņas, kura Saulīti ir vadījusi 31 gadu.

No Tevis tik daudz bija ko gūt.

Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd.

Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…

Rūta Ozoliņa ir dzimusi Talsos, skolas gaitas uzsāk Līgatnē, bet no 4. klases, ģimenei pārceļoties uz Ventspili, sāk mācīties Ventspils 3. vidusskolā. Pēc skolas 1965. gadā Rūta uzsāk mācības Latvijas Valsts universitātes filoloģijas fakultātē. Viņa sapņo kļūt par žurnālisti, bet dzīvē ne vienmēr sanāk kā plānots. Rūtas dzīvē ienāca vīrs Andis un 1969. gadā pasaulē nāca meitiņa Ginta. Ģimene pārceļas uz dzīvi Ventspilī, kur 1980. gadā arī piedzimst jaunākā meita Maija.

Rūta uzsāk darbu bērnudārzā Dzintariņš kā audzinātāja, turpinot studijas neklātienē. 1972. gadā pabeidz LVU, iegūstot filologa, latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikāciju.

1974. gadā Dzintariņu aizver remontam un viņa ienāk Saulītes kolektīvā, kurā parāda sevi kā enerģisku un atbildīgu audzinātāju.

1978. gadā Rūtai Ozoliņai piedāvā kļūt par Saulītes vadītāju. Sākumā viņa atsakās, jo saprot, cik grūti ir vadīt sieviešu kolektīvu, bet pēc tam tomēr piekrīt un vada to 31 gadu. Šo gadu laikā Saulītē ir izaugušas daudzas paaudzes, un Rūta vienmēr ir lepojusies, ka kādreizējie audzēkņi ved šurp savus bērnus un pat jau mazbērnus. Rūtas vadībā Ventspils PII Saulīte bija izveidojusies par vienu no vecāku iecienītākajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurā ir stabils, profesionāls kolektīvs. Saulītes kolektīvs Rūtai vienmēr ir bijis ļoti svarīgs. Viņa vienmēr ar to lepojās un uzskatīja, ka Saulītē ir vislabākie darbinieki, audzēkņi un viņu vecāki. Joprojām bijušie Saulītes audzēkņi un viņu vecāki Rūtu atceras kā laipnu un atsaucīgu vadītāju.

1994. gadā Rūta Ozoliņa bija politiskās partijas Latvijai un Ventspilij dibinātāju rindās. Kopš 2005. gada viņa aktīvi darbojās Ventspils pilsētas domes Izglītības komisijā, bijusi arī ilggadēja pilsētas Vēlēšanu komisijas locekle.

Rūta uzskatīja, ka mācīties un papildināt zināšanas vienmēr ir svarīgi, tādēļ iedrošināja savus darbiniekus iegūt izglītību, un arī pati 2002. gadā Latvijas Universitātē ieguva pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju, bet 2004. gadā maģistra grādu.

Rūtai vienmēr patikusi skaista un sakopta vide. Vairākkārt konkursā Pilsētas rota PII Saulīte ir kļuvusi par laureātu. Viņai bija svarīgi, lai dārziņš katros svētkos būtu īpaši saposts un izrotāts, viņas vārdiem: «Lai viss būtu pa smuko!».

2003. gadā Rūta Ozoliņa saņēmusi Ventspils pilsētas Balvu, kuru piešķir, pamatojoties uz pilsētas iedzīvotāju balsojuma rezultātiem.

Lai gūtu enerģiju darbam, Rūta spēkus smēlās dabā, tās harmonijā, pastaigās gar jūras malu, mīlot ziedus, lasot dzeju un klausoties mūzikā.

2009. gadā Rūta Ozoliņa devās pensijā, lai vairāk laiku veltītu savai ģimenei – vīram, meitām un mazbērniem. Bet, arī pensijā esot, viņa labprāt ciemojās Saulītē un ar lielu interesi sekoja līdzi aktuālajiem notikumiem tajā.

Mūsu domās un sirdī Rūta paliks kā gaišs, sirsnīgs, iejūtīgs, saprotošs un izpalīdzīgs cilvēks, zinoša, godīga un taisnīga vadītāja. Viņas ieviestās tradīcijas Saulītē joprojām turpinās.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Rūtas Ozoliņas tuviniekiem un visiem, kuru dzīves ceļi veduši kopā ar viņu.

Politiskā partija Latvijai un Ventspilij, Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte kolektīvs.

Lasi vēl