Attīstot acu slimību diagnostiku un ārstēšanu, 2014. gadā Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī tika izveidots Kurzemes acu centrs.

Četru gadu laikā Kurzemes acu centrs ir ievērojami attīstījies, jo ir iegādātas modernas diagnostiskās iekārtas, t.sk. arī par Ventspils pilsētas domes finansējumu, kā arī mērķtiecīgi strādāts, lai piesaistītu kvalificētus speciālistus – operējošus oftalmologus.

Ņemot vērā Kurzemes acu centrā augošo pieprasījumu gan pēc ambulatoriem, gan arī stacionāra pakalpoju­miem, tika veiktas būtiskas izmaiņas pakalpojumu pieejamības no­dro­ši­nāšanā Kurzemes iedzīvotājiem. Tika piesaistīti jauni speciālisti, palielināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, kā arī samazināts gaidīšanas laiks ambulatoro un stacionāro pakalpojumu saņemšanai. Tāpat šogad tika veiktas investīcijas Kurzemes acu centrā, iegādājoties papildu instrumentu komplektus un vienreizlietojamos materiālus kataraktas operācijām.

Arī nākamajā gadā ir plānots turpināt investēt acu centra attīstībā un paredzēts iegādāties fakoemulsifikācijas iekārtu operāciju zālei, izveidot vēl vienu pacientu apskates kabinetu ambulatorajai pieņemšanai, portatīvo autorefraktometru kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai bērniem un instrumentus glaukomas operāciju veikšanai. Tāpat nākamā gada pirmajā ceturksnī ir plānots izveidot acu kabinetu slimnīcas filiālē Talsos un uzsākt oftalmologa pieņemšanu reizi nedēļā. Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca Veselības ministrijas stratēģiskajā plānā kā vienu no prioritātēm specializācijā ir norādījusi oftalmoloģiju, tādēļ aktīvi tiek strādāts, lai slimnīcā šo profilu attīstītu.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī šobrīd pastāvīgi ambulatorās pieņemšanas veic oftal­moloģe Gunta Vintere, kā arī uz Ventspili pārcēlušies un, sākot ar šī gada oktobri, Kurzemes acu centrā darbu uzsākuši divi jauni operējoši oftalmologi – Kaspars Ozols un Mārtiņš Ābelītis. Šobrīd oftalmologs Kaspars Ozols pieņem ambulatori arī bērnus no sešu gadu ve­cuma, savukārt dr. Ābelītis ambulatori pieņem pacientus no 18 gadu vecuma. Ar šī gada decembri slimnīcā darbu uzsākusi arī optometriste Laura Fārenhorste. Kurzemes acu centrs plāno paplašināt savu darbību arī nākotnē, tāpēc slimnīca ir noslēgusi stipendiju līgumu ar topošo oftalmoloģi O. Muhinu, kura uzsāks darbu Kurzemes acu centrā 2022. gada rudenī.

Viennozīmīgi būtiska ir redzes traucējumu novēršana arī gados vecākiem iedzīvotājiem, kam redzes bojājumi apgrūtina dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tādēļ ievērojami ieguldījumi veikti kataraktas un glaukomas operāciju pieejamības nodrošināšanā. 2017. gada februārī kataraktas operācijas uzsākām veikt sestdienās, rezultātā samazinot gaidīšanas laiku no trim līdz diviem gadiem. Tas bija iespējams, piesaistot kvalificētus speciālistus no Rīgas. Līdz 1. decembrim Kurzemes acu centrā šajā gadā veiktas 957 kataraktas operācijas. Plānots, ka šogad veikto kataraktas operāciju skaits pārsniegs iepriekšējā gadā paveikto, kad kopumā tika veiktas 1123 operācijas. Pavisam drīz plānots uzsākt arī glaukomas ārstēšanu un operācijas, kuras veiks oftalmologs Kaspars Ozols. Līdz šim glaukomas operācijas bija pieejamas tikai Rīgā.

Jāatzīmē, ka, sākot ar šī gada pavasari, Kurzemes acu centrā tiek veiktas arī intravitreālās injekcijas. Tās veic abi jaunie oftalmologi – Kaspars Ozols un Mārtiņš Ābelītis. Intravitreālās injekcijas ir Eiropas Savienības valstīs plaši lietota ār­stēšanas metode oftalmoloģijā, kas nodrošina maksimāli augstas koncentrācijas dažādu zāļu piegādi acs audiem, pasargājot pārējo organismu no toksiskās ietekmes un blaknēm vai tās būtiski samazinot. Intravitreālās injekcijas mūsdienās uzskatāmas par tīklenes slimību ārstēšanas pamatmetodi.

Kurzemes acu centra darbības novērtēšanas procesā, izvērtējot attīstības virzienu, šogad tika veikta arī virkne kvalitātes uzlabošanas pasākumu esošajiem pakalpojumiem dažādu risku mazināšanai, piemēram, norīkotas divas atsevišķas pacientu apskates telpas, kurās pacientu – pirms un pēc operācijas – ceļi nekrustojas, palielināts medicīnas personāla nodrošinājums operāciju laikā, nodrošinātas papildu pastāvīgās rezerves instrumentiem, pagarinātas pauzes starp operācijām, tādējādi nodrošinot ies­pēju bez pārlieku lielas steigas un stresa sagatavot operāciju zāli nākamajam pacientam, u.c. lietas.

Kurzemes acu centra oftalmologi aicina rūpēties par savu redzi un regulāri veikt profilaktiskās redzes pārbaudes, jo, savlaicīgi konstatējot redzes traucējumus, 85% gadījumu tie ir novēršami un ārstējami. Slimnīcas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvus valsts līmeņa oftalmoloģiskos pakalpojumus ne tikai Ziemeļkurzemes, bet arī visas Latvijas iedzīvotājiem un turpināt samazināt gaidīšanas rindas gan uz ambulatoro, gan stacionāro palīdzību.

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» ir viena no septiņām Latvijas daudzprofilu reģionālajām slimnīcām ārpus Rīgas, kas nodrošina augstas kvalitātes stacionāros un ambulatoros medicīniskos pakalpojumus Ziemeļkurzemes iedzīvotājiem – Ventspils, Talsu, Dundagas un Rojas pilsētu un novadu iedzīvotājiem. Tās darbības veids ir iedzīvotāju veselības aprūpe, stacionārās, ambulatorās un neatliekamās medicīnas pakalpojumu sniegšana.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: