Tradicionāli sabiedrību veido iedzīvotāju grupas, kur katrai no tām ir piešķirta zināma sociālā loma un katru no tām raksturo noteikti kritēriji, piemēram, ģimenes stāvoklis, dzimums, vecums un, beidzot, sociālais statuss – ko katrs pats ir sasniedzis un nopelnījis, kam mūsdienās tiek piešķirta ārkārtīgi liela nozīme.

Nenoliedzami, ka viena no Ventspils pilsētas prioritātēm sociālajā jomā ir atbalstīt sociāli mazaizsargātās personu grupas – vientuļos seniorus, personas ar invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, cilvēkus bez noteiktas dzīvesvietas, kā arī citus krīzes situācijā nonākušos, jo tieši šīm personām pirmā vai nereti vienīgā iespēja ir vēršanās pēc palīdzības Sociālajā dienestā.

Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā šī gada oktobrī ir reģistrētas 1159 maznodrošinātas un 539 trūcīgas personas. Lielākā daļa – 70% – no Sociālajā dienestā reģistrētajām trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām ir pensionāri vai personas ar invaliditāti, kuru zemās pensijas nenodrošina ikdienas sadzīves vajadzību apmierināšanu un kam ir nepieciešams pašvaldības finansiāls atbalsts. Otra sociālajam riskam visvairāk pakļautā iedzīvotāju grupa ir ģimenes ar bērniem. To apliecina arī Sociālā dienesta pieredze, jo 20% no visiem pilsētas trūcīgajiem vai maznodrošinātajiem iedzīvotājiem dzīvo ģimenēs ar bērniem, no kurām lielākā daļa ir tādas, kurās bērnus audzina tikai viens no vecākiem.

Lai novērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam, vienam no ģimenes locekļiem jāvēršas Sociālajā dienestā ar iesniegumu. Pamatojoties uz palīdzības pieprasītāja sniegtajām ziņām un iesniegtajiem dokumentiem, sociālais darbinieks novērtē ģimenes vai personas materiālos resursus, izmantojot Sociālajam dienestam pieejamās datubāzes pašvaldības un valsts datu reģistros. Palīdzības pieprasītāja materiālo resursu izvērtēšana ir pamatkritērijs trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes vai personas statusa piešķiršanai, kas savukārt ir noteicošais faktors sociālās palīdzības saņemšanai. Informāciju par personas materiālo situāciju Sociālā dienesta darbinieki pārbauda Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta, Zemesgrāmatas un citās datubāzēs. Neskatoties uz plašo pieejamās informācijas klāstu, Sociālais dienests tomēr nevar iegūt pilnīgu informāciju par personas gūtajiem ienākumiem, tādēļ klientam tiek lūgts iesniegt Sociālajā dienestā arī citus dokumentus, piemēram, bankas kontu izdrukas par pēdējiem trīs mēnešiem.

Jāatzīmē, ka ne visas personas, kuras ir pretendējušas uz trūcīgā vai maznodrošinātā statusu, ir to saņēmušas. Šī gada laikā trūcīgās personas statuss ir atteikts vai atcelts 39 personām, bet maznodrošinātā statuss – 74 personām. Visbiežāk trūcīgā statuss tiek atteikts vai atcelts cilvēkiem darbaspējas vecumā, un iemesli ir bijuši dažādi, taču kā biežāko var minēt, piemēram, to, ka persona ir zaudējusi bezdarbnieka statusu. Savukārt maznodrošinātā statuss visbiežāk tiek atteikts pensionāriem. Šai personu grupai, salīdzinot ar darbaspējīgajiem, atteikuma iemesli, protams, ir atšķirīgi, un kā biežāko var minēt to, ka, pārbaudot personas atbilstību maznodrošinātā statusa piešķiršanas nosacījumiem, tiek konstatēts, ka cilvēka ienākumi vai uzkrājumi pārsniedz to līmeni, kāds ir noteikts ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Gadījumi, kad tiek atcelts maznodrošinātā statuss, ir samērā reti, visbiežāk tas ir saistīts ar dzīvesvietas maiņu.

Šāda rūpīga personu, kuras vēlas saņemt pašvaldības sociālo palīdzību, materiālās situācijas izvērtēšana ir ne tikai atbilstoša mūsu valsts likumiem, bet atbilst arī mūsu pilsētas iedzīvotāju interesēm. Lūdzot vai piešķirot pašvaldības sociālo palīdzību, nedrīkstam aizmirst, ka katrs eiro, kas tiek izmaksāts pabalstos, ir mūsu ventspilnieku nopelnīts un nodokļu veidā iemaksāts pašvaldības budžetā.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām Ventspils mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām iespējams saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 10, Sociālā dienesta Pārventas filiālē, Talsu ielā 39, vai zvanot pa tālr. 63601210 vai 63663001.

Lasi vēl

Komentāri (0)

Pievieno komentāru:

Lai komentētu šo rakstu, lūdzam vispirms autorizēties: